Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Status małego podatnika to nie tylko przywileje
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Status małego podatnika to nie tylko przywileje

Gazeta Podatkowa nr 18 (1059) z dnia 3.03.2014
Agata Cieśla

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza szczególne uregulowania dla podatników, którzy spełniają kryteria do uznania ich za małego podatnika. Posiadanie tego statusu warunkuje bowiem skorzystanie z określonych preferencji podatkowych. Jednocześnie, aby mieć do nich prawo, poza posiadaniem odpowiedniego statusu trzeba spełnić szereg innych warunków.


Komu przysługuje status?

Status małego podatnika to nie tylko przywileje

Status małego podatnika ustawodawca nadał przedsiębiorcom będącym osobami fizycznymi, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Limit przychodów określony w euro przepisy ustawy o pdof nakazują przeliczać według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł. Stąd w 2014 r. status małego podatnika przysługuje przedsiębiorcom, którzy w 2013 r. uzyskali przychody w wysokości nieprzekraczającej 5.068.000 zł (1.200.000 euro × 4,2230 zł/euro - według kursu średniego NBP z 1 października 2013 r.).

Status małego podatnika w podatku dochodowym przysługuje przez cały dany rok podatkowy. Sytuacji podatnika nie zmienia fakt przekroczenia ustawowego limitu przychodów w trakcie tego roku podatkowego - nie skutkuje ono zatem zarówno utratą samego statusu małego podatnika, jak i przywilejów podatkowych z nim związanych (przykład 1).


Preferencyjna amortyzacja

Mały podatnik w ramach przysługujących mu przywilejów uprawniony jest do amortyzowania określonych składników majątku na znacznie korzystniejszych zasadach niż podatnik, który statusu tego nie posiada. Może bowiem stosować w swojej firmie jednorazowe odpisy amortyzacyjne (art. 22k ust. 7-13 ustawy o pdof). Ta metoda amortyzacji została jednak zastrzeżona przez ustawodawcę wyłącznie dla środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych. Niezależnie od liczby nabywanych środków trwałych łączna wartość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych dokonanych w danym roku podatkowym nie może u niego przekroczyć równowartości kwoty 50.000 euro (czyli w 2014 r. kwoty 211.000 zł).

Trzeba jednak podkreślić, że poza kwotowym i przedmiotowym ograniczeniem tego przywileju, mali podatnicy muszą pamiętać o jeszcze jednej kwestii. Korzystając z jednorazowej amortyzacji mają jednocześnie obowiązek stosowania przepisów o korekcie kosztów przy braku zapłaty.


Cztery zaliczki

Kolejnym z przywilejów, z jakich mogą skorzystać mali podatnicy opodatkowani według skali podatkowej oraz podatkiem liniowym, jest wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy w systemie kwartalnym (art. 44 ust. 3g i ust. 3h ustawy o pdof). Sam mechanizm obliczania zaliczek kwartalnych, czyli ustalania podstawy opodatkowania oraz samego podatku, jest identyczny, jak w przypadku zaliczek miesięcznych (przykład 2). Jedyną różnicą jest okres rozliczeniowy, którym jest kwartał - co powoduje zmniejszenie ilości obowiązków, z których podatnik musi się wywiązać wobec fiskusa.

Termin wpłaty zaliczek kwartalnych przypada 20. dnia miesiąca następującego po danym kwartale. Natomiast za ostatni kwartał roku podatkowego wpłaty zaliczki podatnik powinien dokonać do 20 stycznia następnego roku podatkowego, chyba że przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku wynikającego z rozliczenia rocznego. Ponieważ jednak kwartalne opłacanie zaliczek nie przysługuje "z urzędu", wybór tego sposobu rozliczania się z fiskusem jest skuteczny jedynie wówczas, gdy podatnik zawiadomi o nim właściwego naczelnika urzędu skarbowego do dnia 20 lutego roku podatkowego. Zawiadomienie dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik zrezygnuje z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek. O rezygnacji z tego sposobu opłacania zaliczek należy też zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego.

Przykład 1

Przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną przysługuje w 2014 r. status małego podatnika (jego przychody brutto ze sprzedaży w 2013 r. wyniosły 4.932.150 zł). Załóżmy, że na koniec października 2014 r. przychód tego przedsiębiorcy z działalności gospodarczej wyniesie 5.070.000 zł. Pomimo przekroczenia ustawowego limitu przychodów przedsiębiorca do końca roku podatkowego zachowa status małego podatnika i związane z tym przywileje. Prawa te może utracić dopiero w 2015 r. (o tym, czy tak rzeczywiście będzie, zdecyduje jednak przeliczenie 1.200.000 euro po średnim kursie NBP na 1 października 2014 r.).


Przykład 2

Przedsiębiorca opłacający podatek dochodowy według skali podatkowej i spełniający w 2014 r. wymogi do uznania go za małego podatnika, złożył w ustawowym terminie zawiadomienie o opłacaniu w bieżącym roku kwartalnych zaliczek na podatek. Podatnik ten do kosztów podatkowych zalicza składki ZUS opłacone na własne ubezpieczenia społeczne. Załóżmy, że w I kwartale 2014 r. jego dochód z tej działalności wyniósł 16.172,89 zł, a na koniec II kwartału (liczony narastająco) - 64.150,10 zł. Kwota składek zdrowotnych, którą ma prawo odliczyć od podatku za I kwartał, wynosi 691,08 zł, a za II kwartał (opłacona od początku roku) - 1.389,63 zł.

Obliczenia zaliczek na podatek dochodowy za I i II kwartał 2014 r. podatnik dokona w następujący sposób:

I kwartał

II kwartał

podstawa obliczenia zaliczki

16.173 zł

64.150 zł

obliczona zaliczka na podatek

2.355,12 zł

10.990,98 zł

zaliczka odprowadzana do US
(pomniejszona o wpłacone składki zdrowotne)

1.664,00 zł

7.937,00 zł

(10.990,98 zł - 1.389,63 zł - 1.664,00 zł)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.