Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Moment rozliczenia w CIT kosztów nieistotnych dotyczących dwóch lat ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Moment rozliczenia w CIT kosztów nieistotnych dotyczących dwóch lat podatkowych - interpretacja KIS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 26 (997) z dnia 10.09.2018
Jeżeli dla celów bilansowych koszty nieistotne ujmowane są w kosztach jednorazowo (a nie w czasie, przez okres, którego dotyczą), to przyjęcie takiego rozwiązania również dla celów podatku dochodowego jest prawidłowe.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 sierpnia 2018 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.259.2018.1.AP)

Stan faktyczny

W rozpatrywanej przez organ podatkowy sprawie spółka ponosiła koszty pośrednie, dotyczące dwóch lat podatkowych, m.in. wydatki na ubezpieczenia komunikacyjne, prenumeraty, reklamę. Spółka wskazała, że wydatki te stanowią koszty nieistotne, które dla celów bilansowych spółka zamierzała (w ramach dopuszczalnych uproszczeń) rozliczać w kosztach jednorazowo, a nie w czasie (mimo, że dotyczyły one dwóch lat obrotowych).

Spółka uważała, że jeśli na gruncie przepisów o rachunkowości, ww. koszty będą nieistotne i zostaną ujęte w kosztach jednorazowo, to przyjęcie takiego rozwiązania również dla celów podatkowych (tj. jednorazowe ujęcie w kosztach uzyskania przychodów) nie powinno zostać zakwestionowane. 

Organ podatkowy, do którego spółka wystąpiła z wnioskiem o interpretację indywidualną w tej sprawie, przyznał jej rację.

Stanowisko Dyrektora KIS

Organ podatkowy przywołał treść art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o PDOP, z których wynika, że:

 • koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami (tzw. koszty pośrednie), są potrącalne w dacie ich poniesienia; jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą,
   
 • za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się tu dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Organ podatkowy wskazał, że ustawodawca uzależnia moment, w którym wydatek staje się kosztem uzyskania przychodów od momentu ujęcia go w księgach zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości. Przy czym - zdaniem Dyrektora KIS - nie chodzi w tym przypadku o jakiekolwiek ujęcie wydatku w księgach (np. na koncie rozliczeń międzyokresowych kosztów), tylko jego ujęcie jako kosztu, tj. uznanie przez podatnika za taki koszt przy zachowaniu zasad rachunkowości: współmierności przychodów i kosztów, istotności i ostrożności. 

Według organu podatkowego, dopiero moment odpisania kosztów w ewidencji rachunkowej w ciężar kont o charakterze wynikowym, mający wpływ na ustalenie prawidłowego wyniku finansowego firmy, jest momentem mającym określone konsekwencje na gruncie podatku dochodowego. Nie jest zatem obojętne, kiedy koszt bilansowy może być uznany za koszt podatkowy. Jeżeli, zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów (określoną w ustawie o rachunkowości), podatnik poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe ujmuje (rozlicza) koszty w miesiącach, których one dotyczą, to także dla celów podatkowych powinien on rozliczać takie koszty proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Jak stwierdził Dyrektor KIS:

"(...) Jednostka może w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na wynik finansowy. Rozliczanie kosztów w czasie jest uzasadnione, gdy stanowią one kwotę istotną dla podatnika. Nie ma natomiast uzasadnienia do rozliczania międzyokresowego kwot, które w skali działalności firmy są nieistotne, tzn. nie wpływają na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. W takim przypadku mogą być jednorazowo zaliczane w koszty. Przepisy nie przesądzają o wysokości kwoty wydatku decydującej o formie rozliczenia. W zależności zatem od skali prowadzonej działalności oraz wysokości ponoszonego wydatku podatnik decyduje, czy jest to wartość istotna, która powinna być rozliczona w czasie, to znaczy w poszczególnych miesiącach, czy też jest to kwota nieistotna, którą można jednorazowo zaliczyć do kosztów podatkowych w dacie poniesienia.

Jeśli zatem Wnioskodawca uzna dla celów bilansowych, że koszty nieistotne nie wpłyną na zniekształcenie wyniku finansowego Spółki, w ramach przyjętych uproszczeń, koszty takie mogą być zaliczone jednorazowo, bez konieczności rozliczania międzyokresowego. (...)"

Od redakcji:

Podobnie wynika z pisma Ministerstwa Finansów z 30 marca 2017 r., będącego odpowiedzią na zapytanie naszego Wydawnictwa (opublikowanego w Biuletynie Informacyjnym nr 12 z 20.04.2017 r.). W piśmie tym czytamy:

"(...) Jeśli jednostka prowadząca ewidencję rachunkową zgodnie z przepisami o rachunkowości, w ramach uproszczeń rachunkowych, ujmie w tej ewidencji kwotę kosztu jednorazowo, bez rozliczania w czasie, to w przypadku kosztu innego niż bezpośrednio związanego z przychodem (pośredniego), na mocy art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zalicza taki koszt do kosztów uzyskania przychodów w dacie ujęcia w ewidencji rachunkowej."

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.