Wyszukaj

Jak szukać?»

20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Badanie techniczne samochodu przeprowadzane dla potrzeb jednorazowej amortyzacji
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Badanie techniczne samochodu przeprowadzane dla potrzeb jednorazowej amortyzacji

Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (457) z dnia 1.01.2018

Jednorazowej amortyzacji określonej w art. 22k ust. 7 updof i art. 16k ust. 7 updop podlegają środki trwałe zaliczane do grupy 3-6 i 8 KŚT oraz środki transportu (grupa 7 KŚT), z wyłączeniem samochodów osobowych.

Klasyfikacje KŚT dostępna jest w serwisie
www.klasyfikacje.gofin.pl

Pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony nie jest samochodem osobowym, jeśli spełnione są warunki określone w art. 5a pkt 19a lit. a-d updof i art. 4a pkt 9a lit. a-d updop. Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych pod lit. a i b powołanych przepisów - stwierdza się m.in. na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację (art. 5d updof i art. 4c updop).

Stosownie do art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.), dodatkowemu badaniu technicznemu podlega pojazd, dla którego określono wymagania techniczne w przepisach o podatku od towarów i usług, w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Wydawnictwo GOFIN zwróciło się do Ministerstwa Finansów z prośbą o wyjaśnienie, czy dla potrzeb jednorazowej amortyzacji, by uznać dany pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony za pojazd wykluczony z kategorii samochodów osobowych, można posłużyć się zaświadczeniem o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu z powołaniem przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?

Resort finansów w piśmie otrzymanym przez nas 13 grudnia 2017 r. stwierdził: "(...) dla potrzeb jednorazowej amortyzacji, by uznać dany pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony za pojazd wykluczony z kategorii samochodów osobowych, należy posłużyć się zaświadczeniem o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu z powołaniem się na przepisy updof lub updop".

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60