Wyszukaj

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Możliwość ujęcia w kosztach podatkowych wydatku opłaconego gotówką na ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Możliwość ujęcia w kosztach podatkowych wydatku opłaconego gotówką na rzecz podmiotu zagranicznego

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 (969) z dnia 1.12.2017

Spółka z o.o. kupiła towary od kontrahenta zagranicznego; jednorazowa wartość transakcji przekroczyła 15.000 zł. Czy regulując zobowiązanie na rzecz podmiotu zagranicznego gotówką, wartość nabytych towarów spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Według organów podatkowych, przepisy wyłączające z kosztów uzyskania przychodów koszty uregulowane z pominięciem rachunku płatniczego mają zastosowanie także do płatności na rzecz kontrahenta zagranicznego. Zatem - w przypadku jednorazowej wartości transakcji przekraczającej 15.000 zł - zapłata na rzecz kontrahenta zagranicznego dokonana gotówką (z pominięciem rachunku płatniczego) spowoduje, że wartość nabytych towarów nie będzie mogła zostać uznana za koszt uzyskania przychodów.

Jak wynika z art. 15d ustawy o PDOP, podatnicy nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca jednorazowej wartości transakcji przekraczającej 15.000 zł (określonej w art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. W przypadku natomiast zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca ww. transakcji została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, podatnicy - w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego - zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo zwiększają przychody (w razie braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów). Powyższe regulacje dotyczą sytuacji, gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca. Analogiczne zasady obowiązują na gruncie ustawy o PDOF - zob. art. 22p tej ustawy.

Stosowanie powyższych przepisów wzbudza w praktyce wiele wątpliwości, m.in. czy mają one zastosowanie także do zakupów dokonywanych od kontrahentów zagranicznych.

wykrzyknik Według organów podatkowych, przepisy wyłączające z kosztów uzyskania przychodów koszty uregulowane z pominięciem rachunku płatniczego mają zastosowanie także do płatności dokonywanych na rzecz podmiotów zagranicznych.

Jak przykładowo stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 20 czerwca 2017 r., nr 0112-KDIL5.4010.58.2017.1.ŁM:

"(...) biorąc pod uwagę literalną treść (...) regulacji zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (art. 15d ustawy o PDOP i art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - przyp. red.), brak w nich zapisów wskazujących na ograniczenie jej stosowania do transakcji zawartych z przedsiębiorcami, którzy prowadzą działalność jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż takiego wyłączenia przedmiotowe przepisy nie zawierają.

(...) Wnioskodawca będący podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztów wynikających z transakcji, których stroną jest przedsiębiorca zagraniczny, których jednorazowa wartość przekracza równowartość 15.000 zł i płatność nie zostanie uregulowana za pośrednictwem rachunku płatniczego. (...)"

Podobnie wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 kwietnia 2017 r., nr 0461-ITPB1.4511.88.2017.1.MR.

Jeśli zatem jednorazowa wartość transakcji z kontrahentem zagranicznym przekracza 15.000 zł i zapłata na rzecz tego kontrahenta zostanie dokonana gotówką (tj. z pominięciem rachunku płatniczego) to - w świetle stanowiska Dyrektora KIS - wartość towarów nabytych od kontrahenta zagranicznego nie będzie mogła zostać uznana za koszt uzyskania przychodów.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60