Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Opłata recyklingowa za torby foliowe w przychodach i kosztach uzyskania przychodów
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Opłata recyklingowa za torby foliowe w przychodach i kosztach uzyskania przychodów

Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (455) z dnia 1.12.2017

W Dz. U. z 2017 r. pod poz. 2056 opublikowano ustawę z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, zwaną dalej ustawą zmieniającą.

Mocą ustawy zmieniającej, w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1863 ze zm.) m.in. dodano rozdział 6a - Opłata recyklingowa. Z zawartych w nim regulacji wynika w szczególności, że przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego taką torbę. Maksymalna stawka opłaty recyklingowej wynosi 1 zł za sztukę wymienionej torby.

Pobrana opłata recyklingowa stanowi dochód budżetu państwa i jest wnoszona do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana.

Wskazaną opłatę recyklingową należy uwzględniać w przychodach. Tak wynika z pkt 18 dodanego w art. 14 w ust. 2 updof oraz z pkt 11 dodanego w art. 12 w ust. 1 updop. Z kolei wniesiona opłata recyklingowa jest kosztem uzyskania przychodów. Tak wynika z ust. 1aa dodanego w art. 22 updof oraz z ust. 1aa dodanego w art. 15 updop.

Ustawa zmieniająca wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Z tym dniem wejdą też w życie znowelizowane przepisy ustaw o podatku dochodowym.

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60