Wyszukaj

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Opłaty za przejazdy autostradą oraz za parkingi w podróży ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Opłaty za przejazdy autostradą oraz za parkingi w podróży służbowej pracownika a koszty podatkowe pracodawcy

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 (968) z dnia 20.11.2017

Pracownicy spółki z o.o. odbywają podróże służbowe swoimi prywatnymi samochodami osobowymi. W trakcie tych podróży korzystają z płatnych parkingów oraz autostrad. Czy opłaty za te parkingi/autostrady spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w całości, czy w ramach limitu tzw. kilometrówki?

paragraf Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 30 lit. a) ustawy o PDOP, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) - w wysokości przekraczającej kwotę ustaloną przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra (tzw. kilometrówkę).

Przebieg pojazdu powinien być udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu. W razie jej braku, wydatki z tytułu używania samochodów nie stanowią kosztu uzyskania przychodów (zob. art. 16 ust. 5 ustawy o PDOP).

Aktywne druki i formularze Wzór ewidencji przebiegu pojazdu
dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl
w dziale Podatki dochodowe

Ustawodawca nie zawarł definicji "wydatków z tytułu używania samochodów". Organy podatkowe w interpretacjach indywidualnych wyjaśniają, że są to wydatki na posługiwanie się samochodem, wykorzystywanie go. Tak uznał np. Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 19 października 2017 r., nr 0111-KDIB2-3.4010.57.2017.1.AZE. Według organu podatkowego:

"(...) do kosztów z tytułu używania dla potrzeb pracowników w celu odbycia podróży służbowej samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika zaliczane są wszelkiego rodzaju wydatki eksploatacyjne (koszty zakupu paliwa, oleju napędowego, gazu), jak również inne koszty wynikające z używania samochodu do celów podróży służbowej jak np. opłaty za przejazd autostradami, mostami, opłaty parkingowe, opłaty za przeprawy promowe.

(...) opłaty za przejazd autostradą i opłaty za parkingi wiążą się nierozerwalnie z używaniem samochodu, są to wydatki dotyczące eksploatacji samochodu osobowego, a zatem wydatki te objęte są limitem wynikającym z art. 16 ust. 1 pkt 30a i 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (...)."

Podobnie uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 30 czerwca 2017 r., nr 0115-KDIT2-3.4010.54.2017.2.KP, a także Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 27 stycznia 2017 r., nr 1462-IPPB6.4510.609.2016.1.AG.

W świetle zatem stanowiska organów podatkowych, opłaty za parkingi oraz opłaty za przejazdy płatnymi autostradami, ponoszone w związku z podróżą służbową pracownika, odbywaną jego prywatnym samochodem osobowym, podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w ramach limitu tzw. kilometrówki.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60