Wyszukaj

Jak szukać?»

20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Prawo do wykorzystania dwóch limitów jednorazowej amortyzacji
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Prawo do wykorzystania dwóch limitów jednorazowej amortyzacji

Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (452) z dnia 20.10.2017

Od 12 sierpnia 2017 r. można skorzystać z jednorazowej amortyzacji na zasadach:

  • dotychczas obowiązujących, do której prawo mają mali podatnicy i podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą (art. 22k ust. 7-13 updof i art. 16k ust. 7-13 updop),
     
  • nowych, z której mogą skorzystać wszyscy podatnicy prowadzący działalność gospodarczą (art. 22k ust. 14-21 updof i art. 16k ust. 14-21 updop).

Ustawodawca zastrzegł przy tym, że w przypadku zbiegu tych dwóch uprawnień podatnik musi dokonać wyboru i zdecydować, z której z nich skorzysta. Jak stanowią art. 22k ust. 20 updof i art. 16k ust. 20 updop, jeżeli w związku z nabyciem środka trwałego podatnik ma prawo do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, o którym mowa odpowiednio w art. 22k ust. 7 i 14 updof oraz art. 16k ust. 7 i 14 updop, to dokonuje on odpisu amortyzacyjnego na podstawie art. 22k ust. 7 albo 14 updof oraz art. 16k ust. 7 albo 14 updop. W związku z wątpliwościami w zakresie interpretacji tych przepisów nasze Wydawnictwo zwróciło się do Ministerstwa Finansów o wyjaśnienie, czy z uwagi na to, że mały podatnik lub podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą przedmiotowego wyboru dokonuje w odniesieniu do pojedynczego środka trwałego, raz dokonany wybór powinien stosować konsekwentnie przez cały rok podatkowy również w odniesieniu do pozostałych środków trwałych nabywanych w tym okresie? Czy może do każdego środka trwałego, w stosunku do którego to prawo mu przysługuje, wybrać inną opcję, co oznacza, że przy wystarczająco dużych nakładach w danym roku skorzysta z obu tych preferencji?

W piśmie otrzymanym przez nas 22 września 2017 r. resort finansów stwierdził, że podatnik będący małym podatnikiem lub podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej może w tym samym roku podatkowym zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zarówno jednorazowy odpis amortyzacyjny do wysokości 50.000 euro, jak i do wysokości 100.000 zł, jeżeli każdy z odpisów amortyzacyjnych dotyczy innego środka trwałego i spełnione są przesłanki, o których mowa w art. 22k ust. 7 i art. 22k ust. 14 updof.

Z uwagi na analogiczne brzmienie art. 16k ust. 7 oraz art. 16k ust. 14 updop, również podatnik CIT może w jednym roku podatkowym skorzystać z dwóch wymienionych limitów.

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60