Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Bilety lotnicze kupione u pośrednika a podatek u źródła - interpretacja ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Bilety lotnicze kupione u pośrednika a podatek u źródła - interpretacja KIS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (958) z dnia 10.08.2017
Obowiązek poboru podatku u źródła nie wystąpi, gdy płatność z tytułu zakupu biletów lotniczych zagranicznych przewoźników została dokonana na rzecz pośrednika mającego siedzibę w Polsce, posiadającego status niezależnego przedstawiciela.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 lipca 2017 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.115.2017.2.APO)

Stan faktyczny

W rozpatrywanej przez organ podatkowy sprawie spółka wysyłała swoich pracowników w zagraniczne podróże służbowe, odbywane m.in. samolotami. Przedsiębiorcy świadczący usługi transportu lotniczego byli podmiotami zagranicznymi, niemającymi w Polsce siedziby ani zarządu. Bilety lotnicze spółka nabywała od pośrednika krajowego, będącego podmiotem niezależnym od zagranicznych dostawców usług transportowych. Obowiązek regulowania należności za usługi transportowe u zagranicznych usługodawców spoczywał na pośredniku, któremu spółka zwracała koszty biletów lotniczych. Spółka zapytała organ podatkowy, czy dokonując zwrotu kosztów biletów lotniczych pośrednikowi będzie zobowiązana, jako płatnik, pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od tej wypłaty. Jej zdaniem, obowiązek taki nie wystąpi. Podobnego zdania był organ podatkowy.

Stanowisko organu podatkowego

Organ podatkowy przywołał treść art. 21 ust. 1 pkt 4art. 26 ust. 1 ustawy o PDOP. Z przepisów tych wynika, że od przychodów uzyskanych na terytorium Polski przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej ustala się podatek dochodowy w wysokości 10% tych przychodów. Do poboru tego podatku są zobowiązane m.in. osoby prawne, które dokonują wypłat należności z ww. tytułu. Możliwe jest zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową - pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Odnosząc powyższe regulacje do przedstawionej przez spółkę sytuacji, organ podatkowy stwierdził:

"(...) jeżeli płatność z tytułu zakupu biletów lotniczych została dokonana na rzecz niezależnego przedstawiciela mającego siedzibę w Polsce, pośredniczącego w wykonaniu usługi przez przewoźnika zagranicznego, czyli w sytuacji, w której Pośrednik jest przedstawicielem niezależnym, to w takim przypadku nie będzie miał zastosowania art. 21 ust. 1 updop. Jednocześnie Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych należności. (...)"


Od redakcji:

Podobnie wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 marca 2017 r., nr 2461-IBPB-1-3.4510.15.2017.2.AB, odnoszącej się do zakupu biletów lotniczych na trasach międzynarodowych od polskich biur podróży (polskich rezydentów podatkowych), będących pośrednikami w sprzedaży biletów przewoźników polskich i zagranicznych (niebędących zakładami zagranicznych przewoźników).

Dodajmy, że w świetle obecnie obowiązujących przepisów, zakup biletów lotniczych od przewoźnika zagranicznego może wiązać się z obowiązkiem poboru podatku u źródła.

Więcej przeczytasz w Pisaliśmy na ten temat
Biuletynie Informacyjnym nr 13 z 1.05.2017 r.
na str. 11-16

Zmiana prawa Zgodnie z nowelizacją ustaw o podatku dochodowym, obowiązek poboru podatku u źródła nie będzie dotyczył przychodów uzyskanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera.

Jak zapisano w uzasadnieniu do ww. nowelizacji, ma ona na celu zniesienie istniejącego w chwili obecnej obowiązku odprowadzania przez polskie podmioty gospodarcze podatku od przychodów ze sprzedaży biletów lotniczych, ze względu na to, że w praktyce wykonywanie tego obowiązku jest niemożliwe lub w znaczny sposób utrudnione. Jak czytamy w tym uzasadnieniu:

"(...) Brak jest (...) praktycznych możliwości, aby polskie podmioty (a w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa bądź osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą) miały możliwość wyegzekwowania certyfikatów rezydencji od zagranicznych przewoźników, a tym bardziej miały możliwość poboru podatku od ceny, która powinna zostać uregulowana na rzecz przewoźnika (za bilet). Przewiduje się pobieranie podatku wyłącznie od przewozów nierozkładowych, gdzie jest możliwość negocjacji ceny i dochodzi do bezpośredniej interakcji między przewoźnikiem lotniczym a klientem (klient ma możliwość negocjowania umowy, poboru podatku bądź wyegzekwowania certyfikatu rezydencji). (...)"

Nowelizacja została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 28 lipca br., pod poz. 1448. Wejdzie ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli z dniem 12 sierpnia 2017 r. Piszemy o tym na str. 6-7 tego numeru Biuletynu Informacyjnego.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60