Wyszukaj

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-R
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Koszty z tytułu amortyzacji w miesiącu przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Koszty z tytułu amortyzacji w miesiącu przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (447) z dnia 1.08.2017

Podatnik funkcjonował jako osoba prowadząca działalność gospodarczą. W czerwcu 2017 r., na mocy aktu notarialnego, nastąpiło przekształcenie tego przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę z o.o. W chwili przekształcenia osoby prowadzącej działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową składniki majątku podlegające amortyzacji zostały przeniesione do przekształconej spółki. Czy spółka z o.o. ma prawo odpisy amortyzacyjne zrealizowane w miesiącu przekształcenia wliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów? Zaznaczam, że odpisy amortyzacyjne naliczane są na koniec miesiąca.

Z interpretacji indywidualnych wydanych w ostatnim czasie przez organy podatkowe wynika, że spółka z o.o. ma prawo odpisy amortyzacyjne zrealizowane w miesiącu przekształcenia, wliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów.

Po przekształceniu przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę z o.o., spółka ta odpisów amortyzacyjnych dokonuje na zasadzie kontynuacji, tj. z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz metody amortyzacji przyjętej przez przedsiębiorcę. Tak wynika z art. 16h ust. 3d updop.

Ustawa o CIT zawiera regulacje dotyczące sposobu ustalania wartości początkowej składników majątku m.in. w spółce z o.o. powstałej z przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową. Stosownie do art. 16g ust. 1 pkt 4b updop, w takiej sytuacji za wartość początkową uważa się:

 • wartość początkową, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne,
   
 • wartość poniesionych wydatków na nabycie albo wytworzenie składników majątku, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie - jeżeli rzeczy te lub prawa nie były amortyzowane.

Jeżeli przedsiębiorca przed przekształceniem opłacał zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, to po przekształceniu w jednoosobową spółkę kapitałową w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych należy uwzględniać również odpisy amortyzacyjne przypadające za okres opodatkowania tym podatkiem (art. 16g ust. 21 updop).

Ustawa o CIT nie daje prawa do proporcjonalnego zaliczania w koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przekształcenia podmiotów. Natomiast art. 16h ust. 4 updop stanowi, że podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych:

 • w równych ratach co miesiąc albo
   
 • w równych ratach co kwartał, albo
   
 • jednorazowo na koniec roku podatkowego.

Stąd wynika, że kosztów z tytułu amortyzacji realizowanej w cyklu miesięcznym, przypadających na miesiąc przekształcenia, nie dzieli się. W zależności od tego, czy odpisy amortyzacyjne za miesiąc przekształcenia naliczone zostały przed przekształceniem, czy po przekształceniu, to w koszty uzyskania przychodów zalicza je podmiot przekształcony lub podmiot powstały z przekształcenia. Stanowisko takie znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 czerwca 2017 r., nr 0111-KDIB1-1.4011.69.2017.1.BK oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 11 czerwca 2015 r., nr ITPB3/4510-134/15/AD.

W tej kwestii odmienne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 5 marca 2013 r., nr IBPBI/2/423-214/13/PP. Organ ten uznał, że spółka z o.o. powstała z przekształcenia spółki jawnej postąpiła prawidłowo, ujmując w kosztach uzyskania przychodu odpisy amortyzacyjne za miesiąc przekształcenia w wysokości przypadającej proporcjonalnie na okres po przekształceniu. Niemniej jednak, z uwagi na regulacje zawarte w art. 16h ust. 4 updop, uważamy za słuszne stanowisko wyrażone we wspomnianych wcześniej nowszych interpretacjach indywidualnych organów podatkowych.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60