Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Rozliczenie dochodu uzyskanego za granicą - interpretacja indywidualna
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Rozliczenie dochodu uzyskanego za granicą - interpretacja indywidualna

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (943) z dnia 10.03.2017
Dochody (przychody) uzyskane za granicą, opodatkowane w kraju ich powstania, łączy się z dochodami (przychodami) osiąganymi na terytorium Polski dopiero w rozliczeniu (zeznaniu podatkowym) za rok podatkowy, którego te dochody (przychody) dotyczą.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 17 lutego 2017 r., nr 2461-IBPB-1-2.4510.1149.2016.1.KP)

Stan faktyczny

W rozpatrywanej przez organ podatkowy sprawie polska spółka z o.o. uzyskiwała przychody na terytorium USA, od których zagraniczny kontrahent potrącał zryczałtowany podatek dochodowy (tzw. podatek u źródła). W związku z tym spółka zapytała organ podatkowy, czy przychód uzyskany ze źródeł leżących poza terytorium kraju, od którego potrącany jest podatek w kraju, w którym powstaje przychód, powinien być rozliczony dopiero w momencie składania zeznania rocznego.

Zdaniem spółki, odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Podobnie uznał organ podatkowy.

Stanowisko organu podatkowego

Dyrektor Izby Skarbowej wskazał, że podatnicy mający siedzibę lub zarząd w Polsce mogą uzyskiwać dochody zarówno na terytorium kraju, jak i za granicą. Tacy podatnicy są opodatkowani od całości osiąganych przez siebie dochodów w państwie siedziby, podlegają zatem nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Przy czym dochody uzyskiwane poza granicami Polski mogą być także opodatkowane w państwie źródła. Należy mieć na uwadze, że przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów ze źródeł przychodów położonych m.in. za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku. Organ podatkowy przywołał treść art. 20 ust. 1 ustawy o PDOP.

paragraf Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o PDOP, jeżeli polscy rezydenci osiągają również dochody (przychody) poza terytorium Polski i dochody te podlegają w obcym państwie opodatkowaniu, w rozliczeniu za rok podatkowy dochody (przychody) te łączy się z dochodami (przychodami) osiąganymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym wypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi zapłaconemu w obcym państwie. Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie.

Powyższe ma zastosowanie, gdy nie zachodzą okoliczności wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy - na podstawie tego przepisu, wolne od podatku dochodowego są dochody osiągane poza terytorium Polski przez polskich rezydentów, jeżeli umowa międzynarodowa, której Polska jest stroną, tak stanowi.

Uwzględniając ww. regulacje organ podatkowy stwierdził, że dochody (przychody) uzyskane ze źródeł położonych poza terytorium kraju, opodatkowane w kraju ich powstania, łączy się z dochodami (przychodami) osiąganymi na terytorium Polski dopiero w rozliczeniu (zeznaniu podatkowym) za rok podatkowy, którego te dochody (przychody) dotyczą.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60