Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Sprawdź kiedy przejdziesz na emeryturę  »   Data przejścia na emeryturę dla mężczyzn
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Data przejścia na emeryturę dla mężczyzn

Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 637). Jej głównym założeniem było wydłużenie i zrównanie powszechnego wieku emerytalnego, który zarówno dla kobiet jak i mężczyzn ma wynosić 67 lat.

Za sprawą ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 38), z dniem 1 października 2017 r. nastąpi jednak obniżenie wieku emerytalnego do stanu sprzed 1 stycznia 2013 r., a więc do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Wymagany wiek emerytalny w zależności od daty urodzenia ubezpieczonego według stanu prawnego obowiązującego do 30 września 2017 r. i od 1 października 2017 r. przedstawia  poniższa tabela.

Mężczyźni

Rok i m-c urodzenia Według stanu prawnego obowiązującego
do 30 września 2017 r. od 1 października 2017 r.
Wymagany wiek emerytalny Rok i m-c przejścia na emeryturę
(nie wcześniej niż w)
Wymagany wiek emerytalny Rok i m-c przejścia na emeryturę
(nie wcześniej niż w)
rok m-c lata m-ce m-c rok lata m-ce m-c rok
65 - 65 -
1947 grudzień grudzień 2012 grudzień 2012
1948 styczeń 65 1 luty 2013 65 - październik 2017*
luty marzec
marzec kwiecień
kwiecień 65 2 czerwiec
maj lipiec
czerwiec sierpień
lipiec 65 3 październik
sierpień listopad
wrzesień grudzień
październik 65 4 luty 2014
listopad marzec
grudzień kwiecień
1949 styczeń 65 5 czerwiec 65 - październik 2017*
luty lipiec
marzec sierpień
kwiecień 65 6 październik
maj listopad
czerwiec grudzień
lipiec 65 7 luty 2015
sierpień marzec
wrzesień kwiecień
październik 65 8 czerwiec
listopad lipiec
grudzień sierpień
1950 styczeń 65 9 październik 65 - październik 2017*
luty listopad
marzec grudzień
kwiecień 65 10 luty 2016
maj marzec
czerwiec kwiecień
lipiec 65 11 czerwiec
sierpień lipiec
wrzesień sierpień
październik 66 - październik
listopad listopad
grudzień grudzień
1951 styczeń 66 1 luty 2017 65 - październik 2017*
luty marzec
marzec kwiecień
kwiecień 66 2 czerwiec
maj lipiec
czerwiec sierpień
lipiec 66 3 październik
sierpień listopad
wrzesień grudzień
październik 66 4 luty 2018
listopad marzec
grudzień kwiecień
1952 styczeń 66 5 czerwiec 65 - październik* 2017
luty lipiec
marzec sierpień
kwiecień 66 6 październik
maj listopad
czerwiec grudzień
lipiec 66 7 luty 2019
sierpień marzec
wrzesień kwiecień
październik 66 8 czerwiec
listopad lipiec listopad
grudzień sierpień grudzień
1953 styczeń 66 9 październik 65 - styczeń 2018
luty listopad luty
marzec grudzień marzec
kwiecień 66 10 luty 2020 kwiecień
maj marzec maj
czerwiec kwiecień czerwiec
lipiec 66 11 czerwiec lipiec
sierpień lipiec sierpień
wrzesień sierpień wrzesień
październik 67 - październik październik
listopad listopad listopad
grudzień grudzień grudzień
po 31 grudnia 1953 r. 67 - 65 -
* Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 38), zwanej ustawą nowelizującą, osoby, którym nie ustalono po dniu 31 grudnia 2012 r. prawa do świadczenia na warunkach określonych w przepisach obowiązujących w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. w dniu 30 września 2017 r.), a które osiągnęły po dniu 31 grudnia 2012 r. wiek wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn oraz spełniają pozostałe warunki wymagane do nabycia prawa do danego świadczenia, mogą nabyć prawo do tego świadczenia nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej, tj. z dniem 1 października 2017 r.

Sprawdź kiedy przejdziesz na emeryturę - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60