Facebook

Jak szukać?»

Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Sprawdź kiedy przejdziesz na emeryturę  »   Data przejścia na emeryturę dla kobiet
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Data przejścia na emeryturę dla kobiet

Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 637). Jej głównym założeniem było wydłużenie i zrównanie powszechnego wieku emerytalnego, który zarówno dla kobiet jak i mężczyzn miał wynosić 67 lat.

Za sprawą ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 38), z dniem 1 października 2017 r. nastąpiło jednak obniżenie wieku emerytalnego do stanu sprzed 1 stycznia 2013 r., a więc do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Przy czym ustawodawca jednocześnie zastrzegł (w art. 17 i 19), iż:

 • przepisy tej ustawy nie naruszają praw i obowiązków osób, które nabyły prawo do świadczeń określonych w przepisach zmienianych tą ustawą,
 • osoby, które w dniu 1 października 2017 r. miały ustalone prawo do:
  • świadczenia przedemerytalnego,
  • emerytury pomostowej,
  • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego lub
  • renty z tytułu niezdolności do pracy przyznanej na okres do dnia osiągnięcia wieku emerytalnego określonego dla danej osoby zgodnie z przepisami obowiązującymi w 30 września 2017 r. lub na okres przypadający po dniu osiągnięcia tego wieku, a które nie mają ustalonego prawa do emerytury,

zachowują prawo do świadczenia do dnia osiągnięcia wieku emerytalnego określonego dla danej osoby zgodnie z przepisami obowiązującymi do dnia 30 września 2017 r., chyba że prawo do tych świadczeń ustanie przed tym dniem, choć mogą one zgłosić wniosek o emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Wymagany wiek emerytalny w zależności od daty urodzenia ubezpieczonego według stanu prawnego obowiązującego do 30 września 2017 r. i od 1 października 2017 r. przedstawia  poniższa tabela.

Kobiety

Rok i m-c urodzenia Według stanu prawnego obowiązującego
do 30 września 2017 r. od 1 października 2017 r.
Wymagany wiek emerytalny Rok i m-c przejścia na emeryturę
(nie wcześniej niż w)

Wymagany wiek emerytalny

Rok i m-c przejścia na emeryturę
(nie wcześniej niż w)
rok m-c lata m-ce m-c rok lata m-ce m-c rok
60 - 60 -
1952 grudzień grudzień 2012 grudzień 2012
1953 styczeń 60 1 luty 2013 60 - październik 2017*
luty marzec
marzec kwiecień
kwiecień 60 2 czerwiec
maj lipiec
czerwiec sierpień
lipiec 60 3 październik
sierpień listopad
wrzesień grudzień
październik 60 4 luty 2014
listopad marzec
grudzień kwiecień
1954 styczeń 60 5 czerwiec 60 - październik 2017*
luty lipiec
marzec sierpień
kwiecień 60 6 październik
maj listopad
czerwiec grudzień
lipiec 60 7 luty 2015
sierpień marzec
wrzesień kwiecień
październik 60 8 czerwiec
listopad lipiec
grudzień sierpień
1955 styczeń 60 9 październik 60 - październik 2017*
luty listopad
marzec grudzień
kwiecień 60 10 luty 2016
maj marzec
czerwiec kwiecień
lipiec 60 11 czerwiec
sierpień lipiec
wrzesień sierpień
październik 61 - październik
listopad listopad
grudzień grudzień
1956 styczeń 61 1 luty 2017 60 - październik 2017*
luty marzec
marzec kwiecień
kwiecień 61 2 czerwiec
maj lipiec
czerwiec sierpień
lipiec 61 3 październik
sierpień listopad
wrzesień grudzień
październik 61 4 luty 2018
listopad marzec
grudzień kwiecień
1957 styczeń 61 5 czerwiec 60 - październik* 2017
luty lipiec
marzec sierpień
kwiecień 61 6 październik
maj listopad
czerwiec grudzień
lipiec 61 7 luty 2019
sierpień marzec
wrzesień kwiecień
październik 61 8 czerwiec
listopad lipiec listopad
grudzień sierpień grudzień
1958 styczeń 61 9 październik 60 - styczeń 2018
luty listopad luty
marzec grudzień marzec
kwiecień 61 10 luty 2020 kwiecień
maj marzec maj
czerwiec kwiecień czerwiec
lipiec 61 11 czerwiec lipiec
sierpień lipiec sierpień
wrzesień sierpień wrzesień
październik 62 - październik październik
listopad listopad listopad
grudzień grudzień grudzień
1959 styczeń 62 1 luty 2021 60 - styczeń 2019
luty marzec luty
marzec kwiecień marzec
kwiecień 62 2 czerwiec kwiecień
maj lipiec maj
czerwiec sierpień czerwiec
lipiec 62 3 październik lipiec
sierpień listopad sierpień
wrzesień grudzień wrzesień
październik 62 4 luty 2022 październik
listopad marzec listopad
grudzień kwiecień grudzień
1960 styczeń 62 5 czerwiec 60 - styczeń 2020
luty lipiec luty
marzec sierpień marzec
kwiecień 62 6 październik kwiecień
maj listopad maj
czerwiec grudzień czerwiec
lipiec 62 7 luty 2023 lipiec
sierpień marzec sierpień
wrzesień kwiecień wrzesień
październik 62 8 czerwiec październik
listopad lipiec listopad
grudzień sierpień grudzień
1961 styczeń 62 9 październik 60 - styczeń 2021
luty listopad luty
marzec grudzień marzec
kwiecień 62 10 luty 2024 kwiecień
maj marzec maj
czerwiec kwiecień czerwiec
lipiec 62 11 czerwiec lipiec
sierpień lipiec sierpień
wrzesień sierpień wrzesień
październik 63 - październik październik
listopad listopad listopad
grudzień grudzień grudzień
1962 styczeń 63 1 luty 2025 60 - styczeń 2022
luty marzec luty
marzec kwiecień marzec
kwiecień 63 2 czerwiec kwiecień
maj lipiec maj
czerwiec sierpień czerwiec
lipiec 63 3 październik lipiec
sierpień listopad sierpień
wrzesień grudzień wrzesień
październik 63 4 luty 2026 październik
listopad marzec listopad
grudzień kwiecień grudzień
1963 styczeń 63 5 czerwiec 60 - styczeń 2023
luty lipiec luty
marzec sierpień marzec
kwiecień 63 6 październik kwiecień
maj listopad maj
czerwiec grudzień czerwiec
lipiec 63 7 luty 2027 lipiec
sierpień marzec sierpień
wrzesień kwiecień wrzesień
październik 63 8 czerwiec październik
listopad lipiec listopad
grudzień sierpień grudzień
1964 styczeń 63 9 październik 60 - styczeń 2024
luty listopad luty
marzec grudzień marzec
kwiecień 63 10 luty 2028 kwiecień
maj marzec maj
czerwiec kwiecień czerwiec
lipiec 63 11 czerwiec lipiec
sierpień lipiec sierpień
wrzesień sierpień wrzesień
październik 64 - październik październik
listopad listopad listopad
grudzień grudzień grudzień
1965 styczeń 64 1 luty 2029 60 - styczeń 2025
luty marzec luty
marzec kwiecień marzec
kwiecień 64 2 czerwiec kwiecień
maj lipiec maj
czerwiec sierpień czerwiec
lipiec 64 3 październik lipiec
sierpień listopad sierpień
wrzesień grudzień wrzesień
październik 64 4 luty 2030 październik
listopad marzec listopad
grudzień kwiecień grudzień
1966 styczeń 64 5 czerwiec 60 - styczeń 2026
luty lipiec luty
marzec sierpień marzec
kwiecień 64 6 październik kwiecień
maj listopad maj
czerwiec grudzień czerwiec
lipiec 64 7 luty 2031 lipiec
sierpień marzec sierpień
wrzesień kwiecień wrzesień
październik 64 8 czerwiec październik
listopad lipiec listopad
grudzień sierpień grudzień
1967 styczeń 64 9 październik 60 - styczeń 2027
luty listopad luty
marzec grudzień marzec
kwiecień 64 10 luty 2032 kwiecień
maj marzec maj
czerwiec kwiecień czerwiec
lipiec 64 11 czerwiec lipiec
sierpień lipiec sierpień
wrzesień sierpień wrzesień
październik 65 - październik październik
listopad listopad listopad
grudzień grudzień grudzień
1968 styczeń 65 1 luty 2033 60 - styczeń 2028
luty marzec luty
marzec kwiecień marzec
kwiecień 65 2 czerwiec kwiecień
maj lipiec maj
czerwiec sierpień czerwiec
1968 lipiec 65 3 październik lipiec
sierpień listopad sierpień
wrzesień grudzień wrzesień
październik 65 4 luty 2034 październik
listopad marzec listopad
grudzień kwiecień grudzień
1969 styczeń 65 5 czerwiec 60 - styczeń 2029
luty lipiec luty
marzec sierpień marzec
kwiecień 65 6 październik kwiecień
maj listopad maj
czerwiec grudzień czerwiec
lipiec 65 7 luty 2035 lipiec
sierpień marzec sierpień
wrzesień kwiecień wrzesień
październik 65 8 czerwiec październik
listopad lipiec listopad
grudzień sierpień grudzień
1970 styczeń 65 9 październik 60 - styczeń 2030
luty listopad luty
marzec grudzień marzec
kwiecień 65 10 luty 2036 kwiecień
maj marzec maj
czerwiec kwiecień czerwiec
lipiec 65 11 czerwiec lipiec
sierpień lipiec sierpień
wrzesień sierpień wrzesień
październik 66 - październik październik
listopad listopad listopad
grudzień grudzień grudzień
1971 styczeń 66 1 luty 2037 60 - styczeń 2031
luty marzec luty
marzec kwiecień marzec
kwiecień 66 2 czerwiec kwiecień
maj lipiec maj
czerwiec sierpień czerwiec
lipiec 66 3 październik lipiec
sierpień listopad sierpień
wrzesień grudzień wrzesień
październik 66 4 luty 2038 październik
listopad marzec listopad
grudzień kwiecień grudzień
1972 styczeń 66 5 czerwiec 60 - styczeń 2032
luty lipiec luty
marzec sierpień marzec
kwiecień 66 6 październik kwiecień
maj listopad maj
czerwiec grudzień czerwiec
lipiec 66 7 luty 2039 lipiec
sierpień marzec sierpień
wrzesień kwiecień wrzesień
październik 66 8 czerwiec październik
listopad lipiec listopad
grudzień sierpień grudzień
1973 styczeń 66 9 październik 60 - styczeń 2033
luty listopad luty
marzec grudzień marzec
kwiecień 66 10 luty 2040 kwiecień
maj marzec maj
czerwiec kwiecień czerwiec
lipiec 66 11 czerwiec lipiec
sierpień lipiec sierpień
wrzesień sierpień wrzesień
październik 67 - październik październik
listopad listopad listopad
grudzień grudzień grudzień
po 31 grudnia 1973 r. 67 - 60 -
* Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 38), zwanej ustawą nowelizującą, osoby, którym nie ustalono po dniu 31 grudnia 2012 r. prawa do świadczenia na warunkach określonych w przepisach obowiązujących w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. w dniu 30 września 2017 r.), a które osiągnęły po dniu 31 grudnia 2012 r. wiek wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn oraz spełniają pozostałe warunki wymagane do nabycia prawa do danego świadczenia, mogą nabyć prawo do tego świadczenia nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej, tj. z dniem 1 października 2017 r.

Sprawdź kiedy przejdziesz na emeryturę - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.