Jak szukać?»

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek ZUS oraz wnioski o świadczenie postojowe dostępne są w serwisie www.druki.gofin.pl »POMOC DLA PRACODAWCY W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ (zobacz więcej)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Nowe prawo 2013 Jak zmienią się zasady wystawiania ...
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Nowe prawo 2013
Jak zmienią się zasady wystawiania faktur?

Gazeta Podatkowa nr 89 (921) z dnia 5.11.2012
Aleksandra Węgielska

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacyjnego zamieszczono projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie m.in. wystawiania faktur. Zmiany te mają na celu dostosowanie przepisów do zmian wprowadzonych dyrektywą Rady 210/45/UE i mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2013 r.


Wystawianie faktur

Jedną z istotnych zmian jest wprowadzenie możliwości wystawiania faktur przez podatników zwolnionych z VAT, przy zachowaniu przez nich równocześnie możliwości wystawiania rachunków, o których mowa w przepisach Ordynacji podatkowej.

Generalnie faktura VAT dokumentująca dokonanie sprzedaży zawierać będzie musiała podobne elementy, jakie wynikają z obecnie obowiązującego rozporządzenia (patrz ramka). Zniknie natomiast obowiązek umieszczania numeru rejestracyjnego samochodu na fakturach dokumentujących nabycie paliw. Zlikwidowany będzie obowiązek umieszczenia oznaczania "Faktura VAT - marża". Przy czym w przypadku świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, podatnik będzie musiał zamieszczać wyrazy "procedura marży dla biur podróży". Przy dostawach towarów używanych w systemie VAT marża trzeba będzie zamieszczać oznaczenie "procedura marży - towary używane". Natomiast w przypadku dostawy towarów lub wykonania usług, dla których obowiązanym do rozliczania podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi, wymagane będą wyrazy "odwrotne obciążenie".

Mali podatnicy rozliczający VAT metodą kasową, będą zamiast oznaczenia "faktura VAT-MP" umieszczać oznaczenie "metoda kasowa".

Gdy fakturę wystawiać będzie nabywca towarów i usług, będzie musiał zamieścić na fakturze oznaczenie "samofakturowanie".

Nowością będzie możliwość wystawiania faktur w imieniu i na rzecz podatnika przez upoważnione przez niego osoby trzecie, w szczególności przez jego przedstawiciela podatkowego. Obecnie przepisy zezwalają na wystawianie faktur przez nabywcę. Przy czym zniknie obowiązek informowania naczelnika urzędu skarbowego o zawarciu umowy na samofakturowanie. Ponadto to strony umowy będą decydowały o sposobie zatwierdzania poszczególnych faktur przez podatnika dokonującego sprzedaży.

Z rozporządzenia znikną przepisy określające zasady wystawiania faktur w przypadku stosowania przez podatnika cen urzędowych. Kwestię sposobu wyliczenia podatku pozostawia się do wyboru podatnikowi.


Faktury uproszczone

Projekt zakłada wprowadzenie możliwości wystawiania faktur uproszczonych. Faktury uproszczone będą wystawiane w sytuacji, gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo 100 euro - jeżeli kwota ta określana będzie w euro. W tym przypadku faktura nie będzie musiała zawierać:

 • danych nabywcy,
   
 • miary i ilości dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług,
   
 • ceny jednostkowej (netto)
   
 • wartości sprzedaży netto,
   
 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek VAT,

pod warunkiem, że zawierać będzie dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku.

Faktur uproszczonych nie będzie można wystawiać w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i na terytorium kraju, WDT oraz gdy zobowiązanym do zapłaty podatku jest nabywca.

Przy czym podatnik będzie mógł wybrać, czy do danej transakcji wystawi fakturę uproszczoną, czy na zasadach ogólnych.


Termin wystawiania faktur

Utrzymano obecnie obowiązującą zasadę, że fakturę wystawia się w terminie najpóźniej 7 dni od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Przy czym wprowadzono możliwość wystawiania zbiorczych faktur dokumentujących transakcje dokonane w trakcie miesiąca kalendarzowego. W takim przypadku faktura będzie musiała być wystawiona najpóźniej ostatniego dnia tego miesiąca, w którym dokonana będzie sprzedaż.

Ponadto wydłużono termin wystawiania faktur dokumentujących wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. W takiej sytuacji podatnik będzie mógł wystawić fakturę do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano WDT.


Ilość egzemplarzy

Ma być podtrzymana zasada wystawiania faktur w dwóch egzemplarzach (jeden dla nabywcy, jeden dla wystawcy). Jedynie w przypadku faktur dokumentujących dokonanie dostawy towarów w imieniu i na rzecz dłużnika wystawianych przez organy egzekucyjne (komorników) mają być wystawiane w trzech egzemplarzach. Jeden dla nabywcy, drugi dla podmiotu wystawiającego, trzeci dla dłużnika. Natomiast w razie faktur przesyłanych w formie elektronicznej, podatnik dokonujący sprzedaży lub upoważniona przez niego osoba trzecia będzie je przesyłać lub udostępniać nabywcy. Jednocześnie będzie miała obowiązek zachowywać je w swojej dokumentacji.


Duplikaty faktury

Gdy faktura ulegnie zniszczeniu lub zaginie, podatnik (wystawca) nadal na wniosek nabywcy będzie wystawiał duplikat faktury. Przy czym dodatkowo wskazano, że w sytuacji gdy podatnikowi (wystawcy) zaginie faktura lub ulegnie ona zniszczeniu, podatnik wystawi fakturę zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu nabywcy.


Faktury korygujące

Przepisy określające wystawianie faktur korygujących zasadniczo nie ulegną dużym zmianom. Ograniczono zakres danych wymaganych dla tych faktur wystawianych w najbardziej powszechnych przypadkach. Zrezygnowano z obowiązującego obecnie wymogu umieszczania w fakturze korygującej, obok prawidłowej treści korygowanych pozycji, także pozycji i kwot błędnych.

Proponuje się jednocześnie uchylenie obecnego § 15 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie m.in. wystawiania faktur, co oznacza, że nie będą już wystawiane noty korygujące.

Faktura VAT ma zawierać:

 • datę wystawienia,
   
 • kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub kilku serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
   
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
   
 • NIP podatnika oraz nabywcy,
   
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów bądź wykonania usługi lub datę otrzymania należności (zaliczki), o ile taka data jest określana i różni się od daty wystawienia faktury,
   
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
   
 • miarę i ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonywanych usług,
   
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto),
   
 • kwoty wszelkich rabatów, w tym za wcześniejszą zapłatę, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej,
   
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonywanych usług objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
   
 • stawkę podatku,
   
 • sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
   
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące stawek podatku,
   
 • kwoty należności ogółem.

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.