Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne  »   Renta czy świadczenie rehabilitacyjne?
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Renta czy świadczenie rehabilitacyjne?

Gazeta Podatkowa nr 36 (2119) z dnia 2.05.2024
Bożena Dziuba

Osoba ubezpieczona, która stanie się niezdolna do pracy z powodu choroby, po spełnieniu określonych przez ustawodawcę warunków może korzystać z zasiłku chorobowego, ale nie dłużej niż odpowiednio przez 182, 270 lub 91 dni. Zdarza się, że okres ten jest zbyt krótki na odzyskanie zdolności do pracy, a ubezpieczony staje przed dylematem, czy ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne czy o rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Dwa świadczenia

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego nadal jest niezdolny do pracy, ale jego dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. Jest ono przyznawane na zasadach określonych w art. 18 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2780), zwanej ustawą zasiłkową, maksymalnie na okres 12 miesięcy.


Dane świadczenie jest przyznawane wyłącznie na wniosek uprawnionego.


Natomiast renta z tytułu niezdolności do pracy, jak sugeruje jej nazwa, jest przyznawana także osobom niezdolnym do pracy, ale w rozumieniu art. 12 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251 ze zm.), zwanej ustawą emerytalną. Chodzi tu o osoby, które całkowicie lub częściowo utraciły zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokują odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. Renta ta może być:

 • stała - jeżeli niezdolność do pracy jest trwała albo
 • okresowa - jeżeli taka jest niezdolność do pracy.

Rola lekarza leczącego

Niewątpliwą rolę w występowaniu o dane świadczenie odgrywają lekarze prowadzący leczenie ubezpieczonych, o czym mowa w § 9 rozporządzenia MPiPS w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy... (Dz. U. z 2015 r. poz. 2013). Otóż w świetle tego przepisu, nie później niż 60 dni przed zakończeniem okresu zasiłkowego wystawiający zaświadczenia lekarskie potwierdzające czasową niezdolność do pracy powinien:

 • przeprowadzić badanie ubezpieczonego i ocenić, czy stan jego zdrowia uzasadnia zgłoszenie wniosku o ustalenie prawa do:
  • świadczenia rehabilitacyjnego lub
  • renty z tytułu niezdolności do pracy oraz
 • stosownie do wyników przeprowadzonej oceny - wystawić zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego (formularz OL-9), informując ubezpieczonego o potrzebie niezwłocznego zgłoszenia wniosku o ustalenie prawa odpowiednio do danego świadczenia.

Podstawa do wypłaty

Dla celów uprawnień do zasiłku chorobowego (odpowiednio wynagrodzenia chorobowego, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy - Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) podstawowymi dowodami stwierdzającymi czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym są w głównej mierze:

 • zaświadczenie lekarskie wystawione w naszym kraju, co do zasady, w formie elektronicznej, udostępniane płatnikom składek na ich profilach informacyjnych na PUE ZUS (art. 53 ust. 1 ustawy zasiłkowej) albo
 • zaświadczenia lekarskie wystawione w zagranicznym zakładzie leczniczym lub przez zagranicznego lekarza, spełniające warunki określone w § 5 z uwzględnieniem § 6 rozporządzenia MRPiPS w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków... (Dz. U. z 2017 r. poz. 87 ze zm.).

Natomiast podstawą do wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego lub renty z tytułu niezdolności do pracy jest decyzja ZUS wydana w oparciu o orzeczenie lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ZUS, jako organu II instancji.

Zasady orzekania o niezdolności do pracy zostały określone w wydanym w tej sprawie rozporządzeniu MPS (Dz. U. z 2004 r. nr 273, poz. 2711 ze zm.). Wynika z nich m.in., iż lekarz orzecznik/komisja lekarska ZUS:

 • ustala przewidywany okres niezdolności do pracy, biorąc pod uwagę charakter i stopień naruszenia sprawności organizmu oraz rokowania odzyskania zdolności do pracy, a ponadto
 • może orzec o:
  • okolicznościach uzasadniających przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego - jeżeli osoba ubiegająca się o rentę z tytułu niezdolności do pracy spełnia warunki do uzyskania świadczenia rehabilitacyjnego albo
  • niezdolności do pracy lub celowości przekwalifikowania zawodowego osoby ubiegającej się o świadczenie rehabilitacyjne - jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie rehabilitacyjne nie spełnia warunków wymaganych do uzyskania tego świadczenia.

Reguły te potwierdzają zatem fakt, iż o rodzaju należnego świadczenia z medycznego punktu widzenia nie decyduje sam ubezpieczony czy lekarz prowadzący jego leczenie, tylko lekarz orzecznik/komisja lekarska ZUS.

Oczywiście i tak w ww. przypadkach:

 • wymagany jest stosowny wniosek o dane świadczenie (np. ZUS na podstawie wniosku o rentę nie przyzna świadczenia rehabilitacyjnego i odwrotnie - na wniosek o świadczenie rehabilitacyjne nie przyzna renty) wraz z określonymi w nim załącznikami oraz
 • ubezpieczony musi spełnić pozostałe warunki do uzyskania danego świadczenia (patrz tabela).
Podobieństwa i różnice między świadczeniem rehabilitacyjnym a rentą z tytułu niezdolności do pracy
Rodzaj świadczenia
świadczenie rehabilitacyjne renta z tytułu niezdolności do pracy
Formularz wniosku o świadczenie
ERP-7 ERN
Podstawa prawna przyznania świadczenia
art. 18 ustawy zasiłkowej art. 57-58 ustawy emerytalnej
Okres, na jaki może być przyznane świadczenie
na okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż na 12 miesięcy
- na stałe lub
- okresowo, np. na 2, 3 lub 4 lata albo 5 lat
Podstawa do wypłaty świadczenia
decyzja wydana przez organ rentowy w oparciu o orzeczenie lekarza orzecznika lub - w II instancji - komisji lekarskiej ZUS
Płatnik świadczenia
- płatnik składek uprawniony do wypłaty zasiłków lub
- ZUS
wyłącznie ZUS
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.