Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne  »   Emerytury i renty nie tylko z dodatkiem pielęgnacyjnym
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Emerytury i renty nie tylko z dodatkiem pielęgnacyjnym

Gazeta Podatkowa nr 29 (2112) z dnia 8.04.2024
Bożena Dziuba

Osoby uprawnione do emerytur i rent mogą także otrzymywać różnego rodzaju dodatki do tych świadczeń. I nie chodzi tu tylko o najbardziej popularny dodatek pielęgnacyjny. Spełniając warunki do ich uzyskania, trzeba jednak pamiętać, iż wypłacane są one, co do zasady, począwszy od miesiąca złożenia wniosku o ich przyznanie.

Dodatkowe świadczenia

Ustawodawca, określając warunki przyznawania emerytur i rent oraz ustalania ich wysokości, przewidział możliwość wypłaty tych świadczeń wraz ze stosownymi dodatkami. Chodzi tu o dodatek:

 • pielęgnacyjny - należny osobie uprawnionej do emerytury lub renty:
  • z urzędu - jeśli ukończyła ona 75 lat życia lub
  • na wniosek - z tytułu uznania za osobę całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji oraz
 • dla sierot zupełnych - przyznawany uprawnionej do renty rodzinnej sierocie zupełnej, za którą uznawana jest osoba, której oboje rodzice nie żyją albo pobierającej rentę rodzinną po zmarłej matce, gdy jej ojciec jest nieznany.

Zasady przyznawania tych świadczeń zostały określone w art. 75art. 76 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251 ze zm.), zwanej ustawą emerytalną.

Ponadto spełniający określone warunki emeryci i renciści mogą liczyć m.in. na:

 • dodatek za tajne nauczanie - przyznawany na podstawie art. 90 ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.),
 • dodatek kombatancki - należny, za sprawą art. 15 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2039), osobom pobierającym emeryturę lub rentę, uznanym za kombatantów,
 • dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji - przewidziany w art. 12 ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r., poz. 1100),
 • świadczenie ratownicze, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 194 ze zm.) - przyznawane strażakom ratownikom OSP, po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego, za czynne uczestnictwo przez określony przez ustawodawcę okres w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych, a także spełniającym analogiczne warunki ratownikom górskim,
 • świadczenie dla byłych sołtysów - przyznawane na podstawie art. 2 ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1073) osobom, które ukończyły powszechny wiek emerytalny i przez wymagany okres pełniły funkcję sołtysa,
 • dodatek kompensacyjny - przyznawany na podstawie art. 20 ust. 2 pkt 2 ustawy o kombatantach (...), osobom uznanym za: kombatanta, ofiarę represji wojennych i okresu powojennego lub wdowę (wdowca) po kombatancie lub osobie represjonowanej.

Świadczenia uzupełniające

Do świadczeń uzupełniających należą:

Przysługują one spełniającym określone warunki osobom, które nie posiadają prawa do swoich świadczeń albo ich wysokość nie przekracza wskazanych przez ustawodawcę wartości - wówczas stanowią dopełnienie do tych kwot, które miesięcznie nie mogą być jednak wyższe niż odpowiednio od kwoty najniżej emerytury lub 500 zł.

Świadczenia wyrównawcze

Świadczenia wyrównawcze przewidziane są dla:

 • osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki, w kwocie niższej niż wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, która obecnie wynosi 2.988 zł, albo
 • działaczy opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, pobierającej emeryturę lub rentę, w kwocie niższej niż wskazana przez ustawodawcę kwota, wynosząca obecnie 3.415,50 zł miesięcznie.

Przyznawane są na zasadach określonych odpowiednio w:

w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy wskazaną wyżej kwotą graniczną a kwotą pobieranego świadczenia emerytalno-rentowego.

13. i 14. emerytura

Dodatkowym wsparciem finansowym dla osób uprawnionych do świadczeń emerytalno-rentowych, zwłaszcza tych niewysokich, są dodatkowe roczne świadczenia, czyli tzw. 13. i 14. emerytura.

Przyznawane są one spełniającym określone warunki świadczeniobiorcom z urzędu, z zastrzeżeniem dotyczącym weryfikacji tych uprawnień, jeżeli okaże się, że na dzień, na który ustala się te uprawnienia, tj. odpowiednio na:

 • dzień 31 marca danego roku - w przypadku 13. emerytury albo
 • ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty 14. emerytury,

prawo do świadczenia podstawowego nie istniało, podlegało zawieszeniu lub przysługiwała wypłata tego świadczenia albo - co dotyczy wyłącznie 14. emerytury - uległa zmianie jego wysokość.

Wysokość świadczeń

Większość należnych emerytom i rencistom dodatków i innych świadczeń z założenia określonych jest w kwotach ryczałtowych, waloryzowanych na zasadach przewidzianych dla emerytur i rent, z dniem 1 marca każdego roku. Inne są obliczane jako procentowa wartość zwaloryzowanego już innego dodatku albo uzależnione są od wysokości najniższej emerytury (patrz tabela).

Podwyżka tych świadczeń następuje z urzędu, a więc bez konieczności składania wniosku w tej sprawie.

Przykładowe świadczenie wypłacane emerytom i/lub rencistom
Rodzaj dodatkowego świadczenia Świadczenie przyznawane Aktualna wysokość Wypłata
1. dodatek pielęgnacyjny na wniosek lub z urzędu1) 330,07 zł2) co miesiąc
2. dodatek za tajne nauczanie na wniosek 330,07 zł2) co miesiąc
3. dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji na wniosek 495,11 zł3) co miesiąc
4. dodatek dla sieroty zupełnej na wniosek 620,36 zł2) co miesiąc
5. dodatek kombatancki na wniosek 330,07 zł2) co miesiąc
6. dodatek kompensacyjny na wniosek 49,51 zł4) co miesiąc
7. świadczenie ratownicze dla strażaków ratowników OSP i ratowników górskich na wniosek 258,00 zł2) co miesiąc
8. świadczenie z tytułu pełnienia funkcji sołtysa na wniosek 336,36 zł2) co miesiąc
9. świadczenie Mama 4+ na wniosek nie więcej niż 1.780,96 zł2) co miesiąc
10. świadczenie uzupełniające 500+ na wniosek nie więcej niż 500 zł co miesiąc
11. 13. emerytura z urzędu 1.780,96 zł5) raz w roku
12. 14. emerytura z urzędu nie więcej niż 1.780,96 zł5) raz w roku
1) Dotyczy emeryta lub rencisty, który ukończył 75 lat.
2) Kwotę tę podwyższa się przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent od miesiąca, w którym przeprowadzana jest waloryzacja.
3) Kwota stanowi 150% kwoty świadczenia z poz. 1.
4) Kwota stanowi 15% kwoty świadczenia z poz. 5.
5) Kwota najniższej emerytury obowiązująca od 1 marca 2024 r.
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.