Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Wstępna opłata leasingowa zaliczana jest do kosztów jednorazowo w dacie ...
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wstępna opłata leasingowa zaliczana jest do kosztów jednorazowo w dacie poniesienia - wyrok WSA

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 20 (847) z dnia 10.07.2014
Wstępna opłata leasingowa, mająca charakter samoistny i bezzwrotny, podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w dacie poniesienia, tj. w dacie ujęcia tego wydatku w księgach rachunkowych. Sposób rozliczania tej opłaty dla celów bilansowych (tj. w czasie) nie ma znaczenia dla momentu uznania jej za koszt podatkowy.

(wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 13 maja 2014 r., sygn. akt I SA/Bd 227/14 - orzeczenie nieprawomocne)

W rozpatrywanej sprawie spółka zawierała umowy leasingu, podatkowo - operacyjnego, a bilansowo - finansowego. Rozpoczęcie realizacji tych umów (odbiór przedmiotu leasingu, przyjęcie go do używania) wymagało uiszczenia wstępnych opłat leasingowych (zwanych także czynszem inicjalnym/zerowym). Opłaty te były płatne w momencie zawarcia umów (i/lub podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu leasingu) i miały charakter opłat samoistnych, bezzwrotnych, niezależnych od pozostałych rat leasingowych. Jak wskazała spółka, ww. opłaty stanowiły należności związane z czynnością przygotowania lub zawarcia umowy leasingu, nie miały one natomiast charakteru należności z tytułu używania przedmiotu leasingu.

Spółka zapytała organ podatkowy, czy wydatki z tytułu ww. wstępnych opłat leasingowych stanowią koszty uzyskania przychodów jednorazowo (w całości) w dacie poniesienia, czy też opłaty te powinny być rozliczane w kosztach proporcjonalnie do okresu trwania umowy leasingowej.

Spółka uważała, że prawidłowe jest pierwsze z ww. rozwiązań, tj. ww. opłaty mogą zostać ujęte w kosztach podatkowych jednorazowo (w całości) w dacie poniesienia, tj. w momencie ujęcia w księgach rachunkowych faktur, dokumentujących te opłaty. Nie ma przy tym znaczenia, że dla celów bilansowych omawiane opłaty rozliczane są w kosztach w czasie poprzez odpisy amortyzacyjne.

Organ podatkowy był jednak innego zdania. Uznał on wprawdzie, że - co do zasady - wstępna opłata leasingowa może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w dacie poniesienia. Jednakże skoro dla celów bilansowych opłata ta jest rozliczana w kosztach w czasie (poprzez odpisy amortyzacyjne), to w taki sam sposób (w szczególności w takim samym okresie czasu), powinna być ona zaliczana do kosztów uzyskania przychodów. Wynika to z tego, iż koszt pośredni, jakim jest ww. opłata, jest potrącalny w dacie poniesienia kosztu, czyli zasadniczo w dniu, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), a w razie ich braku - innego dowodu (zob. art. 15 ust. 4e ustawy o PDOP). Zdaniem organu podatkowego, chodzi tu o dzień, na który wydatek został ujęty w księgach rachunkowych jako koszt.

Sprawa trafiła do WSA w Bydgoszczy, który nie zgodził się z organem podatkowym i uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną. Sąd wskazał, że gdy wstępna opłata leasingowa ma charakter samoistny i bezzwrotny względem rat leasingowych uiszczanych w okresie trwania umowy, to należy ją wiązać nie tyle z całą umową rozumianą w wymiarze czasowym, co z momentem jej zawarcia. Taka opłata dotyczy nie tyle samego trwania umowy leasingu (okresu, na jaki została zawarta), lecz w ogóle prawa do skorzystania z przedmiotu leasingu, skoro od jej uiszczenia uzależnione jest zawarcie umowy i wydanie tego przedmiotu. Wstępna opłata leasingowa posiadająca te cechy może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w całości, mimo że dla celów bilansowych jest ona rozliczana w czasie.

Sąd pokreślił, że przepisy ustawy o rachunkowości nie mają charakteru podatkotwórczego. Między rachunkowością a prawem podatkowym istnieje jedynie związek techniczno-formalny, sprowadzający się do korzystania przez te dwa systemy prawa z tej samej ewidencji, tj. ksiąg rachunkowych (por. art. 9 ust. 1 ustawy o PDOP). Nie oznacza to jednak, że przychody i koszty ujęte w ewidencji rachunkowej są podstawą ustalenia dochodu podatkowego. Przepisy ustawy o rachunkowości nie mogą decydować o sposobie ustalania podstawy opodatkowania. Rachunkowość stanowi tylko źródło informacji dla celów podatkowych. Sąd stwierdził, że nie sposób zgodzić się z twierdzeniem, że użyte w art. 15 ust. 4e ww. ustawy sformułowanie "dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury", oznacza, że jest to dzień, w którym koszt pojawił się na koncie kosztowym. Według WSA:

"(…) wykładnia art. 15 ust. 4e u.p.d.p. nie wskazuje na odesłanie w kwestii ujęcia kosztu do prawa bilansowego. Przepis ten stanowi bowiem o dniu, "na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano)", a nie o dniu, "w którym uznano za koszt w księgach" bądź "zaksięgowano jako koszt w księgach". Poprzez regulację zawartą w tym przepisie ustawodawca zamierzał jedynie precyzyjnie uregulować dzień poniesienia kosztu podatkowego jako faktyczne ujęcie go w księgach. Nie uzależnił natomiast poniesienia kosztu od przyjętych przez podatnika zasad rachunkowości. (…)"

Sąd wskazał, że ustawa o PDOP nie definiuje pojęcia księgowania. W języku potocznym zaksięgować oznacza: wpisać do ksiąg wpływy, wydatki, transakcje i inne zmiany stanu majątkowego przedsiębiorstwa lub instytucji. Za dzień poniesienia kosztu należy zatem uznać dzień wpisania wydatku w księgach rachunkowych na podstawie faktury.


Od redakcji:

Po raz kolejny sąd administracyjny uznał, że dniem poniesienia kosztu podatkowego jest dzień ujęcia wydatku w księgach rachunkowych, bez względu na to, czy jest to konto kosztowe, czy też nie (zob. np. wyrok NSA z 4 kwietnia 2014 r., sygn. akt II FSK 1112/12, opisany w Biuletynie Informacyjnym nr 17 z 10 czerwca 2014 r., w artykule pt. "Moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów zaległego podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego - wyrok NSA").

Niemniej jednak, jak dotąd organy podatkowe zgodnie uważają, że moment uznania wydatku za koszt podatkowy jest uzależniony od uznania go za taki koszt w ujęciu bilansowym (zob. np. interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 28 kwietnia 2014 r., nr ILPB3/423-22/14-4/PR).

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.