Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Limit zasiłku opiekuńczego w przypadku adopcji dziecka
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Limit zasiłku opiekuńczego w przypadku adopcji dziecka

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (604) z dnia 10.05.2024

1) Pracownik wraz z żoną zamierzają adoptować dziecko. Od 1 kwietnia 2024 r. sąd ustanowił ich prawnymi opiekunami (wcześniej funkcję tę pełnili rodzice zastępczy, u których dziecko przebywało do końca marca 2024 r.). Ile dni zasiłku opiekuńczego im przysługuje, jeśli rodzice zastępczy wykorzystali w bieżącym roku kilka dni opieki?

Przysługujący pracownikowi i jego żonie limit opieki w 2024 r. należy naszym zdaniem pomniejszyć o dni zasiłku opiekuńczego wypłaconego w bieżącym roku rodzicom zastępczym.

Pracownikowi, który został zwolniony od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, przysługuje zasiłek opiekuńczy w wymiarze:

 • 60 dni w roku kalendarzowym, jeśli opieki wymaga chore dziecko w wieku do ukończenia 14 lat albo dziecko w wieku do ukończenia 8 lat w razie:
  • nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2024 r. poz. 338), lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem,
  • porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki,
  • pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne,
 • 14 dni w roku kalendarzowym, gdy opieki wymaga chore dziecko, które ukończyło 14 lat (w ramach opieki nad innym chorym członkiem rodziny).

Łącznie na opiekę nad dziećmi i innymi chorymi członkami rodziny zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres nie dłuższy niż 60 dni w roku kalendarzowym (w tym limicie uwzględnia się także dni opieki nad dziećmi z niepełnosprawnością). Wskazane limity nie zależą od liczby osób uprawnionych do zasiłku opiekuńczego oraz dzieci i innych członków rodziny wymagających opieki.

Ważne: Za dzieci uważa się dzieci własne ubezpieczonego lub jego małżonka oraz dzieci przysposobione, a także dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie (np. w ramach rodziny zastępczej niezawodowej).

Pracownik, ubiegając się o zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem, we wniosku Z-15A zamieszcza m.in.:

 • dane dziecka, nad którym sprawuje opiekę,
 • dane drugiego rodzica dziecka (matki lub ojca dziecka), ewentualnie dane małżonka, jeśli nie jest rodzicem dziecka oraz
 • informację, czy drugi rodzic (małżonek) korzystał w bieżącym roku z zasiłku opiekuńczego, z jakiego tytułu i w jakim wymiarze.
]
Druki zasiłkowe, w tym Z-15A dostępne w dziale Zasiłki i świadczenia w Programie DRUKI Gofin

W okolicznościach z pytania opiekunami prawnymi dziecka do 31 marca 2024 r. byli rodzice zastępczy, a od 1 kwietnia 2024 r. są pracownik wraz z małżonką. Rodzice zastępczy w bieżącym roku byli już uprawnieni do zasiłku opiekuńczego na to dziecko, zatem uważamy, że pracownikowi i jego żonie przysługuje limit dni opieki pomniejszony o dni wykorzystane przez rodziców zastępczych. Ponieważ wniosek Z-15A nie zawiera oddzielnej sekcji umożliwiającej wpisanie danych wcześniejszych opiekunów prawnych dziecka, pracownik stosowną informację w tym zakresie powinien zamieścić w sekcji "Uwagi", podając, że dziecko do 31 marca 2024 r. przebywało w rodzinie zastępczej (imiona i nazwiska oraz adres rodziców zastępczych, o ile są mu znane te dane).

Przykład

Przyjmujemy założenia z pytania oraz dodatkowo zakładamy, że wcześniejszy opiekun prawny dziecka, które ma 5 lat w styczniu 2024 r. przez 10 dni sprawował nad tym dzieckiem osobistą opiekę z powodu jego choroby, nabywając prawo do zasiłku opiekuńczego.

Obecni opiekunowie prawni w 2024 r. mogą jeszcze skorzystać z zasiłku opiekuńczego łącznie przez 50 dni, tj. 60 dni - 10 dni.


2) Czy w momencie adopcji dziecka, o którym mowa w pytaniu 1, pracownikowi i jego małżonce będzie w 2024 r. przysługiwał nowy pełny limit zasiłku opiekuńczego? Nadmieniamy, że dziecku zostaną zmienione dane osobowe, tj. PESEL i nazwisko.

Naszym zdaniem rodzicom adopcyjnym w 2024 r. nie będzie przysługiwał nowy pełny limit zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. To, że w wyniku adopcji zostanie wydany dziecku nowy akt urodzenia, zmieniony PESEL, nazwisko nie zmienia faktu, że rodzice adopcyjni (a także wcześniejsi rodzice zastępczy) w bieżącym roku korzystali już na to dziecko z zasiłku opiekuńczego. Skutkiem tego jest pomniejszenie przysługującego limitu o dni już wykorzystane. Inne rozstrzygnięcie stawiałoby takich rodziców w uprzywilejowanej sytuacji w stosunku do rodziców biologicznych bądź zastępczych.

Co prawda we wniosku Z-15A wnioskodawca będzie zobowiązany podać nowe dane dziecka, jednakże w sekcji "Uwagi" powinien zamieścić informację, iż w bieżącym roku korzystał już na nie z zasiłku opiekuńczego. Składając wniosek o zasiłek opiekuńczy, wnioskodawca oświadcza, że dane zawarte we wniosku podał zgodnie z prawdą oraz że jeśli ulegną one zmianie, zobowiązuje się poinformować o nich płatnika zasiłku.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 i 2 ustawy zasiłkowej, z wnioskiem o ustalenie uprawnień do zasiłku może wystąpić do ZUS:

 • ubezpieczony, jeżeli uważa, że zostały naruszone jego uprawnienia w tym zakresie, a także
 • płatnik składek, np. w przypadku sporu z ubezpieczonym albo w razie wątpliwości w zakresie prawa do świadczenia lub jego wysokości.

Od decyzji ZUS wydanej w tej sprawie przysługuje prawo odwołania do sądu, zgodnie z zawartym w niej pouczeniem.

Zwracamy uwagę! Osoba, która pobrała nienależne świadczenie z ubezpieczeń społecznych, jest obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, w wysokości i na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego (art. 84 ust. 1 ustawy o sus). Jeżeli świadczenie zostało pobrane nienależnie m.in. z winy ubezpieczonego, wypłacone kwoty podlegają potrąceniu z należnych ubezpieczonemu zasiłków bieżących oraz z innych świadczeń z ubezpieczeń społecznych lub ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub egzekucji sądowej (art. 63 ust. 2 ustawy zasiłkowej).

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.