Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Obliczanie wysokości świadczenia rehabilitacyjnego
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Obliczanie wysokości świadczenia rehabilitacyjnego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (338) z dnia 10.04.2013

Pracownik po wykorzystaniu okresu zasiłkowego otrzymał świadczenie rehabilitacyjne na 6 miesięcy. Wypłata tego świadczenia będzie dokonywana przez pracodawcę, który od 2013 r. jest uprawniony do wypłaty zasiłków (zasiłek chorobowy wypłacał ZUS). Jak należy obliczyć kwotę świadczenia przysługującego za cały miesiąc? Czy będzie to stała stawka miesięczna?

Nie, za każdy dzień świadczenia rehabilitacyjnego wypłaca się 1/30 część kwoty stanowiącej podstawę jego wymiaru. Jest to tzw. stawka dzienna świadczenia. Stąd świadczenie za 30 dni w miesiącu wypłaca się w wysokości 30 stawek dziennych, a za miesiąc, który liczy 31 dni kalendarzowych - 31 stawek dziennych.

Jak stanowi art. 19 ustawy zasiłkowej, świadczenie rehabilitacyjne przyznane z tytułu "zwykłej" choroby wynosi 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy i 75% tej podstawy za pozostały okres świadczenia.

Przysługuje ono za każdy dzień niezdolności do pracy z powodu choroby określonej w decyzji ZUS, bez wyłączania dni wolnych od pracy. Za jeden dzień wypłaca się 1/30 część wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru tego świadczenia (art. 11 ust. 4 i 5 w związku z art. 22 ustawy zasiłkowej).

Podstawę wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego stanowi to samo wynagrodzenie, które przyjęto do obliczenia ostatnio wypłacanego zasiłku chorobowego. W zależności od okresu, w którym świadczenie zostało przyznane, kwota przyjęta jako podstawa jego wymiaru może podlegać waloryzacji.

Ważne: Jeżeli pierwszy dzień przyznanego świadczenia rehabilitacyjnego przypada w kwartale, w którym jest przeprowadzana waloryzacja, to podstawa wymiaru ostatnio wypłacanego zasiłku chorobowego (przyjęta do obliczenia świadczenia) ulega podwyższeniu o procent tej waloryzacji.

Waloryzacji dokonuje się tylko raz - pierwszego dnia, od którego zostało przyznane świadczenie rehabilitacyjne. W sytuacji, gdy okres, na który przyznano świadczenie rozpoczyna się w kwartale, w którym nie była przeprowadzana waloryzacja i trwa nadal w następnym kwartale (dla którego wskaźnik waloryzacji przekroczył 100%), to podstawa wymiaru świadczenia nie ulega podwyższeniu.

  Przykład  

Pracownikowi przyznano świadczenie rehabilitacyjne od 29 marca 2013 r. na 3 miesiące. Jego wypłaty dokonuje pracodawca będący w 2013 r. płatnikiem zasiłków. Podstawę wymiaru tego świadczenia stanowi podstawa wymiaru zasiłku chorobowego w wysokości 2.114,11 zł. Pierwszy dzień świadczenia rehabilitacyjnego przypadał w I kwartale 2013 r., zatem podstawa wymiaru nie podlegała waloryzacji (wskaźnik waloryzacji wynosił 96,3%). Za każdy dzień świadczenia rehabilitacyjnego w okresie trzech miesięcy (od 29 marca do 26 czerwca 2013 r.) pracownik otrzyma 63,42 zł, tj. 2.114,11 zł x 90% : 30. Zatem pracownik otrzyma świadczenie za marzec w wysokości 190,26 zł (63,42 zł x 3 dni), za kwiecień 1.902,60 zł (63,42 zł x 30 dni), za maj 1.966,02 zł (63,42 zł x 31 dni) i za 26 dni czerwca 1.648,92 zł (63,42 zł x 26 dni).

  Przykład  

Załóżmy, że pracownik pobierał zasiłek chorobowy do 1 kwietnia 2013 r. Świadczenie rehabilitacyjne zostało więc przyznane od 2 kwietnia do 30 czerwca 2013 r. Ponieważ pierwszy dzień tego świadczenia przypadał w II kwartale 2013 r., podstawa wymiaru zasiłku chorobowego, dla celów wypłaty świadczenia, została zwaloryzowana wskaźnikiem 105,5% i wyniosła 2.230,39 zł (2.114,11 zł x 105,5%). Stawka dzienna świadczenia przez okres pierwszych 3 miesięcy wynosi 66,91 zł, tj. 2.230,39 zł x 90% : 30.

Jeżeli wypłata świadczenia zostanie przedłużona na dalszy okres, to począwszy od 1 lipca 2013 r. stawka dzienna świadczenia będzie wynosiła 55,76 zł, tj. 2.230,39 zł x 75% : 30.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60