Wyszukaj

Jak szukać?»

2 października 2017 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań PIT-CFC oraz CIT-CFC za 2016 r.
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Wypłata premii uznaniowej a podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wypłata premii uznaniowej a podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 (795) z dnia 1.02.2013

1) Pracownicy otrzymują miesięczną premię uznaniową obliczaną na podstawie przychodu uzyskanego w danym dziale. Przepisy wewnątrzzakładowe nie zawierają innych regulacji dotyczących wypłaty premii, tym samym premia nie jest pomniejszana z tytułu nieobecności w pracy. Czy premię należy uwzględniać przy ustalaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków?

Premii, o której mowa w pytaniu, nie należy uwzględniać w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków.

Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego (tak, jak zasiłku chorobowego) stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (art. 36 ust. 1 ustawy zasiłkowej w związku z art. 92 § 2 K.p.). W podstawie tej nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, np. premii, nagród, dodatków, do których zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania wynagrodzenia chorobowego i zasiłków, jeśli są one wypłacane za te okresy (art. 41 ust. 1 ustawy zasiłkowej).

Z powyższego wynika, że w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, których wypłata nie jest uzależniona bezpośrednio od indywidualnego wkładu pracy pracownika, ale od wyników grupy pracowników lub całego zakładu pracy, i które są wypłacane niezależnie od absencji chorobowej pracownika. Tak też wyjaśnia ZUS w ust. 170 swojego komentarza do ustawy zasiłkowej dostępnego na stronie internetowej www.zus.pl.

W przypadku, o którym mowa w pytaniu, jedyną regulacją dotyczącą wypłaty premii uznaniowej zamieszczoną w przepisach wewnątrzzakładowych jest określenie podstawy naliczania premii miesięcznej. Podstawę tę stanowi przychód uzyskany przez wszystkich pracowników danego działu. Wynika z tego, że wysokość premii nie jest uzależniona od indywidualnego wkładu pracy pracownika w wykonanie wyznaczonych zadań. Pracownik pozostający na zwolnieniu lekarskim otrzymuje premię, na której wysokość wpływa praca całego zespołu. Premia ta jest wypłacana za okresy pobierania świadczeń chorobowych, dlatego też nie może być uwzględniona przy ustalaniu podstawy ich wymiaru.


2) Czy można by było wliczyć premię do podstawy wymiaru zasiłków, gdyby w przepisach płacowych został zamieszczony zapis, w myśl którego premia uznaniowa będzie wypłacana za czas efektywnie przepracowany?

Tak, bowiem taki zapis spowodowałby, że premia nie mogłaby zostać wypłacona za okresy pobierania zasiłków.

Z zapisu art. 41 ust. 1 ustawy zasiłkowej wynika, że dla uwzględnienia premii w podstawie wymiaru zasiłku istotny jest brak jej wypłaty za okres pobierania tego zasiłku. Umieszczenie w przepisach płacowych zapisu o wypłacie premii za czas efektywnie przepracowany oznacza, że premia nie jest wypłacana za okresy pobierania zasiłków. W myśl takiego zapisu regulaminu, niezdolność do pracy spowodowana chorobą trwająca cały miesiąc powoduje, że pracownikowi premia nie zostanie przyznana. Tym samym należy ją uwzględnić w podstawie wymiaru świadczenia przysługującego za okres choroby.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60