Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Składki ZUS  »   Kontrola ZUS wniosków o świadczenia postojowe i zwolnienie z opłacenia składek
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Kontrola ZUS wniosków o świadczenia postojowe i zwolnienie z opłacenia składek

Gazeta Podatkowa nr 74 (1740) z dnia 14.09.2020
Dorota Wyderska

W związku z wprowadzonym w Polsce stanem epidemii wielu przedsiębiorców było zmuszonych wstrzymać prowadzoną działalność bądź znacznie ograniczyć jej zakres. Aby zapobiec negatywnym skutkom gospodarczym tego przestoju, rząd wprowadził szczególne rozwiązania, m.in. pomoc z ZUS w postaci zwolnienia z opłacenia składek oraz wypłatę świadczenia postojowego. Przedsiębiorcy, którzy skorzystali z tej pomocy, muszą się jednak liczyć z tym, że ZUS może sprawdzić czy faktycznie spełniali warunki do tego, aby ją otrzymać.

Zwrot świadczenia postojowego

Na podstawie przepisów specustawy w sprawie COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) o wypłatę świadczenia postojowego mogą wnioskować w ZUS zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą, jak i osoby wykonujące umowę cywilnoprawną (np. umowę zlecenia, umowę agencyjną, umowę o dzieło, umowę uaktywniającą, kontrakt menedżerski).

Przedsiębiorca zasadniczo ma prawo do świadczenia postojowego, jeżeli rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i uzyskał spadek przychodów o co najmniej 15% (chyba że zawiesił prowadzenie firmy po 31 stycznia 2020 r. - wtedy nie wykazuje tego spadku przychodów).

Z kolei zleceniobiorca ma prawo do świadczenia postojowego, jeżeli zawarł umowę cywilnoprawną przed 1 kwietnia 2020 r., nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu i w poprzednim miesiącu uzyskał przychód z tej umowy nie wyższy niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Świadczenie postojowe generalnie przysługuje (zarówno przedsiębiorcy, jak i zleceniobiorcy) w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli obecnie w wysokości 2.080 zł. Z tym że przedsiębiorcom opłacającym podatek dochodowy w formie karty podatkowej i korzystającym ze zwolnienia sprzedaży od VAT przysługuje ono w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli obecnie w wysokości 1.300 zł. Natomiast zleceniobiorcom, którzy w poprzednim miesiącu uzyskali wynagrodzenie niższe niż 50% kwoty minimalnej płacy (tj. mniej niż 1.300 zł), świadczenie postojowe przysługuje w wysokości wynagrodzenia z umowy cywilnoprawnej. O świadczenie postojowe zarówno przedsiębiorca, jak i zleceniobiorca może wnioskować trzykrotnie, o ile jego sytuacja materialna nie uległa poprawie, w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Rozpatrując wniosek przedsiębiorcy/zleceniobiorcy o świadczenie postojowe, ZUS zasadniczo bazuje na oświadczeniu osoby go składającej. Nie sprawdza i nie analizuje, czy wykazane w nim dane są prawidłowe.

Przepisy specustawy pozawalają na współpracę i wymianę informacji między organem rentowym oraz Krajową Administracją Skarbową (art. 15zy specustawy w sprawie COVID-19). W wyniku tej współpracy może dojść do ujawnienia, czy we wniosku o świadczenie postojowe przedsiębiorca/zleceniobiorca podał prawidłowe czy nieprawdziwe dane. Jeżeli w wyniku wymiany informacji między ZUS a Szefem Krajowej Administracji Skarbowej okaże się, że faktyczny przychód uzyskany z działalności gospodarczej lub umowy cywilnoprawnej wykazany do celów podatkowych jest inny (wyższy) niż ten, który został podany we wniosku o świadczenie postojowe, dojdzie do sytuacji, że świadczenie postojowe zostało pobrane nienależnie (patrz ramka).

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie postojowe, będzie musiała je zwrócić wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, w wysokości i na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego. Odsetki są wówczas naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczenia postojowego do dnia zwrotu.

Nienależne zwolnienie ze składek

Specustawa w sprawie COVID-19 wprowadziła również dla poszczególnych grup płatników zwolnienie z opłacenia nieuiszczonych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz FP, FS i FGŚP za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r., a w niektórych przypadkach za okres od 1 kwietnia do 31 maja 2020 r. Wniosek w sprawie uzyskania zwolnienia należało złożyć do 30 czerwca 2020 r.

Generalnie o prawie do zwolnienia z opłacenia składek decydowała data zgłoszenia danego podmiotu w ZUS jako płatnika składek oraz liczba osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych w konkretnym dniu (wskazanym w specustawie). W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność opłacających składki wyłącznie za siebie warunkiem uzyskania zwolnienia z opłacenia składek, oprócz daty zgłoszenia w ZUS jako płatnika składek, istotna była także wysokość przychodu lub dochodu z tytułu prowadzonej działalności.

Również w tym przypadku przepisy specustawy pozawalają na współpracę i wymianę informacji między organem rentowym a Krajową Administracją Skarbową. Zgodnie bowiem z art. 31zu specustawy w sprawie COVID-19, ZUS informuje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o wysokości przychodu lub dochodu wykazanego we wniosku o zwolnienie z opłacania składek. Z kolei Szef KAS informuje organ rentowy o rozbieżnościach pomiędzy przychodem lub dochodem wykazanym we wniosku o zwolnienie z opłacania składek a przychodem lub dochodem wykazanym dla celów podatkowych. Jeżeli okaże się, że rozbieżności te są wynikiem wprowadzenia ZUS w błąd, płatnik będzie musiał opłacić należności z tytułu składek za okres marzec-maj 2020 r. (lub kwiecień-maj 2020 r.) wraz z odsetkami za zwłokę (chyba że na podstawie art. 31zy10 specustawy płatnik wystąpi o odstąpienie od ich pobierania), w terminie 30 dni od otrzymania decyzji o obowiązku opłacenia tych składek. Jeśli płatnik nie opłaci ich w tym terminie, należności te będą podlegały przymusowemu dochodzeniu na podstawie przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Za nienależnie pobrane świadczenie postojowe uważa się świadczenie:

1) przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą świadczenie lub odpowiednio zleceniodawcę lub zamawiającego,
2) wypłacone osobie innej niż osoba uprawniona, z przyczyn niezależnych od ZUS.
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Składki ZUS - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.