Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Składki ZUS  »   Mały ZUS plus wpływa na wysokość świadczeń z FUS

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Mały ZUS plus wpływa na wysokość świadczeń z FUS

Gazeta Podatkowa nr 24 (1690) z dnia 23.03.2020
Honorata Urbaniak

Od 1 lutego 2020 r. przedsiębiorcy mogą korzystać z ulgi w opłacaniu składek, potocznie zwanej mały ZUS plus. Jest to kolejna już ulga, z której można skorzystać po spełnieniu odpowiednich warunków. Trzeba mieć jednak na względzie, że wysokość kwoty, od której opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne, ma wpływ na wysokość przysługujących świadczeń z tych ubezpieczeń, a więc zarówno tzw. krótkoterminowych, jak i długoterminowych.

O charakterze ubezpieczeń społecznych decyduje wiele czynników. Mogą one być obowiązkowe lub dobrowolne. Dodatkowo przedsiębiorcy mogą korzystać z proponowanych przez ustawodawcę ulg w opłacaniu składek. Powinni przy tym mieć świadomość, że sposób obliczania świadczeń z FUS jest ściśle powiązany z wartością podstawy składki albo kwotą samej składki na konkretne ubezpieczenie.

Świadczenia chorobowe

Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego to m.in. zasiłek chorobowy, opiekuńczy, macierzyński i świadczenie rehabilitacyjne. Przysługują one przedsiębiorcy, który podlega ubezpieczeniu chorobowemu mającemu dla niego dobrowolny charakter.

Świadczenia chorobowe przedsiębiorcy wypłaca organ rentowy. Po ustaleniu do nich prawa oblicza ich wysokość. Dla tych celów ustalana jest podstawa ich wymiaru według zasad określonych w rozdziale 9 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 ze zm.), zwanej ustawą zasiłkową.

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego m.in. przedsiębiorcy stanowi przeciętny miesięczny przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Tak jest w przypadku ubezpieczonego z długim okresem podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Za przychód uznaje się kwotę stanowiącą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe (art. 48 ust. 1 oraz art. 3 pkt 4 ustawy zasiłkowej).

Natomiast w przypadku ubezpieczonego, który nabył prawo do świadczenia chorobowego przed upływem pełnych 12 miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia chorobowego, podstawę wymiaru zasiłku ustala się na zasadach wskazanych w art. 48a ustawy zasiłkowej. Podstawę wymiaru zasiłku stanowi wówczas suma:

 • przeciętnej miesięcznej najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71%, za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, z których przychód podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku, oraz
   
 • kwoty stanowiącej iloczyn 1/12 przeciętnej kwoty zadeklarowanej jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, w części przewyższającej najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71%, za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, z których przychód podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku, oraz liczby tych miesięcy.

Przy ustalaniu podstawy zasiłku dla takiego ubezpieczonego istotne może się okazać wcześniejsze podleganie ubezpieczeniu chorobowemu z innego tytułu.

Natomiast gdy niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego, podstawę wymiaru zasiłku stanowi najniższa miesięczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe za miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71%. Nie bez znaczenia i w tym przypadku pozostaje wcześniejsze podleganie ubezpieczeniu chorobowemu z innego tytułu. Kwestie te reguluje art. 49 ustawy zasiłkowej.

Dla wysokości świadczeń chorobowych bardzo istotna zatem jest wartość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, która wraz z kolejną wprowadzoną ulgą może być różna dla poszczególnych przedsiębiorców (patrz tabela). Ponadto nie ulega wątpliwości, że przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń chorobowych ważnych jest kilka okoliczności (patrz ramka).

Świadczenia emerytalno-rentowe

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie rentowe odgrywa natomiast znaczącą rolę przy ustalaniu wysokości m.in. renty z tytułu niezdolności do pracy. Jednym bowiem z paramentów służących do jej naliczenia jest podstawa jej wymiaru. Stanowi ją przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie rentowe lub na ubezpieczenie społeczne na podstawie przepisów prawa polskiego ustalona z odpowiedniego okresu.

Natomiast wysokość składki na ubezpieczenie emerytalne jest bardzo ważna przy ustalaniu wysokości emerytury. Dla ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r. jest ona naliczana według nowych zasad, czyli zależy w dużej mierze od wartości (należnych albo wpłaconych - w zależności od tytułu podlegania ubezpieczeniu) składek na ubezpieczenie emerytalne.

Emerytura ustalana jest bowiem jako równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego. Podstawę obliczenia emerytury stanowi natomiast kwota:

 • składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury,
   
 • zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz
   
 • środków zewidencjonowanych na subkoncie, a więc również składki emerytalnej.

Sposób obliczenia renty i jej podstawy wymiaru oraz emerytury według nowych zasad regulują odpowiednio:

Warto wskazać, że ustalona przez przedsiębiorcę podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe dotyczy również składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, z tą różnicą, że dla ubezpieczeń emerytalno-rentowych ustawodawca określił roczną kwotę ograniczenia takiej podstawy (patrz tabela).

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne obowiązująca osoby prowadzące działalność gospodarczą
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne Kwota miesięczna obowiązująca w okresie
od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
podstawowa 2.665,80 zł 2.859,00 zł 3.136,20 zł
w okresie 6-miesięcznej ulgi na start 0 zł
(możliwość korzystania od 30 kwietnia 2018 r.)
0 zł 0 zł
na preferencyjnych zasadach 630 zł 675 zł 780 zł
w ramach małego ZUS i małego ZUS plus nie dotyczy nie niższa niż 675 zł i nie wyższa niż 2.859 zł nie niższa niż 780 zł i nie wyższa niż 3.136,20 zł
maksymalna na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 11.107,50 zł 11.912 zł 13.067,50 zł
ograniczona na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Kwota roczna obowiązująca w okresie
133.290 zł 142.950 zł 156.810 zł

Przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń chorobowych dla przedsiębiorcy ważne kwestie to:

- kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz długość okresu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu z racji prowadzonej pozarolniczej działalności,
- długość przerwy pomiędzy przystąpieniem do ubezpieczenia chorobowego z tytułu pozarolniczej działalności a ustaniem ubezpieczenia chorobowego z innego tytułu,
- wcześniejsze korzystanie ze świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego,
- miesięczna wysokość świadczenia odpowiadająca stosownej wartości procentowej podstawy jego wymiaru.
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Składki ZUS - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.