Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Składki ZUS  »   Składka zdrowotna osoby prowadzącej firmę

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Składka zdrowotna osoby prowadzącej firmę

Gazeta Podatkowa nr 14 (1680) z dnia 17.02.2020
Aneta Dąbrowska

Zdarza się, że przedsiębiorca z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej podlega w ZUS obowiązkowo wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Tym samym opłaca z działalności tylko składkę zdrowotną. Ma to miejsce m.in. wtedy, gdy osoba taka ma ustalone prawo do emerytury i niekiedy renty. Po spełnieniu odpowiednich warunków taki przedsiębiorca może być jednak zwolniony z opłacania tej składki. Ulga w opłacie tej składki dotyczy też niepełnosprawnego przedsiębiorcy.

Podstawa wymiaru i składka

Podleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu przez przedsiębiorcę co do zasady obliguje go do comiesięcznego opłacania składki zdrowotnej. Podstawę jej wymiaru dla przedsiębiorcy stanowi zadeklarowana kwota, która nie może być jednak niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. Wynika to z art. 81 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej ustawą zdrowotną.

Z obwieszczenia Prezesa GUS wynika, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2019 r. wyniosło 5.368,01 zł (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 97). Wobec tego najniższa podstawa wymiaru składki zdrowotnej m.in. dla przedsiębiorcy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wynosi 4.026,01 zł (75% z 5.368,01 zł), a wyliczona od niej składka zdrowotna 362,34 zł (9% z 4.026,01 zł).

Zwolnienie dla przedsiębiorcy z opłacania składki

• emeryt i rencista

Przepisy ustawy zdrowotnej zwalniają określoną grupę przedsiębiorców z obowiązku opłacania za dany miesiąc kalendarzowy składki na ubezpieczenie zdrowotne z prowadzonej działalności gospodarczej. Preferencja taka przewidziana jest m.in. dla przedsiębiorcy mającego ustalone prawo do emerytury lub renty, na co wskazuje art. 82 ust. 8 ustawy zdrowotnej. Przepis ten stanowi, że składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana przez przedsiębiorcę (w tym także korzystającego z ulgi na start), którego świadczenie emerytalne lub rentowe nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2020 r. - 2.600 zł), o ile z tytułu prowadzonej działalności:

1) uzyskuje on przychody w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury (do 29 lutego 2020 r. w wysokości 550 zł - najniższa emerytura do tego dnia wynosi 1.100 zł; planuje się, że od 1 marca 2020 r. najniższa emerytura wyniesie 1.200 zł, wtedy 50% z tej kwoty to 600 zł) lub

2) opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

ZUS na swojej stronie internetowej (www.zus.pl) wyjaśnił, że pod pojęciem przychodów w przypadku wspólnika jednoosobowej spółki z o.o., spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej należy rozumieć przychód z tytułu uczestnictwa w spółce (np. dywidendy).

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi pozarolniczą działalność i uzyskuje przychody z więcej niż jednego rodzaju działalności, wtedy ustalenie wysokości przychodów następuje z uwzględnieniem przychodów uzyskanych w ramach wszystkich rodzajów prowadzonej działalności.

• niepełnosprawny

Ulga w opłacaniu składki zdrowotnej przysługuje też niepełnosprawnemu przedsiębiorcy (w tym także korzystającemu z ulgi na start), co wynika z art. 82 ust. 9 ustawy zdrowotnej. Aby taka osoba mogła z niej skorzystać, powinna legitymować się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności i z tytułu prowadzonej działalności:

1) uzyskiwać przychody w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury (czyli obecnie kwoty 550 zł) lub

2) opłacać podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Sporządzenie druków rozliczeniowych do ZUS

Przedsiębiorca mający ustalone prawo do emerytury/renty bądź legitymujący się stopniem niepełnosprawności w przypadku spełnienia wymienionych wcześniej warunków, pomimo tego, że nie opłaca w danym miesiącu kalendarzowym z działalności składki zdrowotnej, to jednak nadal podlega temu ubezpieczeniu. To powoduje, że:

 • ma obowiązek zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego - jeśli dopiero rozpoczął prowadzenie działalności,
   
 • nie może wyrejestrować się z tego ubezpieczenia (na czas korzystania z omawianych ulg) - gdy już prowadzi działalność.

Opłacanie niższej składki zdrowotnej

Przedsiębiorca, w tym korzystający z ulgi na start, może też obniżyć koszty związane z opłacaniem składki zdrowotnej na podstawie art. 82 ust. 10 ustawy zdrowotnej. Przepis ten pozwala przedsiębiorcy posiadającemu umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, dla którego prowadzona pozarolnicza działalność stanowi jedyne źródło przychodu, opłacać składkę zdrowotną w wysokości nieprzekraczającej kwoty należnej zaliczki na pdof. Preferencji tej nie stosuje się w przypadku niepełnosprawnych przedsiębiorców opłacających podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub w formie karty podatkowej. Mogą z niej więc skorzystać niepełnosprawni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych.

Przykład

Pan Ksawery prowadzi działalności gospodarczą. Wysokość otrzymywanego przez niego z ZUS świadczenia emerytalnego wynosi 2.526 zł. Z działalności opłaca podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zakładamy, że na koniec lutego 2020 r. osiągnie miesięczny przychód z tego tytułu w kwocie 529 zł.

Pan Ksawery jest zwolniony z obowiązku opłacania składki zdrowotnej za luty 2020 r. z działalności gospodarczej, ponieważ:

1) pobiera świadczenie emerytalne w wysokości nieprzekraczającej w miesiącu kwoty minimalnej płacy (2.526 zł < 2.600 zł) oraz
2) w lutym br. uzyska z działalności przychód w wysokości nieprzekraczającej 50% kwoty najniższej emerytury (529 zł < 550 zł).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Składki ZUS - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.