Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Składki ZUS  »   Składki ZUS w razie wcześniejszej wypłaty nagrody jubileuszowej
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Składki ZUS w razie wcześniejszej wypłaty nagrody jubileuszowej

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (517) z dnia 1.10.2020

1) Spółka z o.o. zgodnie z regulaminem wynagradzania wypłaca nagrody jubileuszowe, odpowiednio pierwszą po 10 latach pracy, a następne po kolejnych pięcioletnich okresach pracy. Pracownik, który rozpoczyna pracę w spółce, nabywa prawo do nagrody po raz pierwszy po trzech latach nienagannej pracy, jeśli spełnia warunek wymaganego stażu (10, 15, 20 itd. lat), w którym uwzględnia się zatrudnienie w naszej spółce oraz w innych zakładach pracy. Pod koniec 2014 r. spółka zatrudniła pracownika z 24-letnim ogólnym stażem pracy, który w 2017 r. otrzymał pierwszą nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy. W tym roku jego staż pracy wyniesie 30 lat i wypłacimy mu kolejną nagrodę jubileuszową. Czy będzie ona podlegała oskładkowaniu?

Nie. Nagrody jubileuszowe przysługują z tytułu długoletniej pracy, gdy prawo do tego rodzaju świadczenia przewidziano w regulaminie wynagradzania, układzie zbiorowym pracy lub innych przepisach płacowych obowiązujących u danego pracodawcy. Uprawnienie to może również wynikać z tzw. pragmatyk służbowych, np. art. 36 ust. 2 ustawy dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

Dla zwolnienia z oskładkowania nagród jubileuszowych decydujące znaczenie ustawodawca przypisał okresowemu, nie częstszemu niż co 5 lat, nabywaniu przez pracownika prawa do tego świadczenia.

Ważne: Podstawy wymiaru składek ZUS nie stanowią nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat.

Zwolnienie składkowe wynika z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1949), dalej zwane rozporządzeniem składkowym.

Warunek wypłaty nagrody jubileuszowej nie częściej niż co 5 lat należy uznać za zachowany w sytuacji opisanej w pytaniu. W bieżącym roku pracownik nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy (łącznie u obecnego i poprzednich pracodawców). Co prawda zostanie ona wypłacona przed upływem kolejnych 5 lat od nagrody wypłaconej w 2017 r., jednakże należy uznać, iż wówczas nagroda za 25 lat pracy została wypłacona później ze względu na wymóg posiadania 3-letniego stażu pracy u obecnego pracodawcy (w momencie jej wypłaty pracownik legitymował się już 27-letnim stażem pracy).

ZUS Jak wyjaśnił ZUS m.in. w interpretacji indywidualnej z 27 listopada 2019 r. (znak WPI/200000/43/1095/2019): "(...) decydujące znaczenie w kontekście zwolnienia tego typu świadczeń pieniężnych z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne ustawodawca przypisał periodycznemu, nie częstszemu niż co 5 lat nabywaniu przez pracownika prawa do ich uzyskania na podstawie wewnętrznych przepisów (np. Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, Regulaminu Wynagradzania) obowiązujących u pracodawcy. Podstawą zwolnienia ze składek świadczenia pieniężnego wypłacanego pracownikowi z tytułu jego stażu pracy jest wyłącznie fakt przepracowania określonej liczby lat. Przy czym okres ten może być krótszy niż 5 lat liczonych od daty nabycia prawa do poprzedniej nagrody jubileuszowej. Bez znaczenia prawnego pozostaje natomiast moment wypłaty tych świadczeń pracownikowi. Zatem, by nagroda jubileuszowa mogła zostać wyłączona z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, istotnym jest fakt, że prawo do nagrody uregulowane w wewnętrznych przepisach przedsiębiorcy obwarowane jest zastrzeżeniem, iż przysługuje ona pracownikowi nie częściej niż co 5 lat (wypłata nagrody może wtedy nastąpić nawet w okresie krótszym, niż 5 lat). (...)".

Powołana interpretacja dotyczyła wcześniejszej wypłaty nagrody jubileuszowej ze względu na przedłożenie przez pracownika w okresie oczekiwania na następną nagrodę dodatkowych dokumentów potwierdzających staż, który nie był wcześniej uwzględniony przy ustalaniu prawa do nagrody. Wcześniejsza wypłata kolejnej nagrody jubileuszowej może nastąpić również w sytuacji, gdy ze względu nie tylko na wymóg ogólnego stażu pracy, ale też stażu pracy w danej firmie (tu 3 lat w spółce z o.o.) poprzednia została wypłacona później. Istotne jest, aby zgodnie z zapisem regulaminowym jej wypłata generalnie następowała nie częściej niż co 5 lat.


2) Zgodnie z regulaminem wynagradzania pracownicy mają prawo do nagrody jubileuszowej wypłacanej po osiągnięciu zakładowego stażu pracy wynoszącego 5, 10, 15, 20, 25 lat. Nagroda ta może być wypłacona wcześniej pracownikowi przechodzącemu na emeryturę lub świadczenie przedemerytalne, jeżeli do upływu kolejnych 5 lat brakuje mniej niż 12 miesięcy. Czy wcześniejsza wypłata nagrody jubileuszowej tym pracownikom powoduje, że podlega ona oskładkowaniu?

Co do zasady nagrody jubileuszowe nie podlegają oskładkowaniu, gdy według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat. Jak wyjaśnił ZUS wyłączone z podstawy wymiaru składek są również nagrody jubileuszowe, które pracodawca wypłaca pracownikowi w dniu rozwiązania stosunku, o ile spełnione są dwa warunki, tj.:

 • do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej z tytułu upływu kolejnych 5 lat brakuje pracownikowi mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy,
   
 • rozwiązanie stosunku pracy ma związek z przejściem pracownika na emeryturę, rentę inwalidzką lub świadczenie przedemerytalne.

Takie stanowisko przedstawił ZUS w poradniku pt. "Zasady ustalania podstawy wymiaru składek pracowników", dostępnym na stronie internetowej www.zus.pl.

Przykład

Obowiązujące u pracodawcy przepisy płacowe przewidują wypłatę nagrody jubileuszowej co 5 lat, przy czym może ona być wypłacona wcześniej pracownikowi przechodzącemu na emeryturę, o ile do nabycia prawa do kolejnej nagrody z tytułu upływu 5 lat brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania umowy o pracę. We wrześniu br. pracodawca wypłacił pracownikowi przechodzącemu na emeryturę nagrodę jubileuszową, chociaż do okresu 5 lat do nabycia do niej prawa (licząc od poprzedniej nagrody) brakowało 8 miesięcy - licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy. Nagroda nie stanowi podstawy wymiaru składek ZUS.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Składki ZUS - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.