Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Składki ZUS  »   Składki ZUS przy odroczonym terminie płatności
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Składki ZUS przy odroczonym terminie płatności

Gazeta Podatkowa nr 72 (1426) z dnia 7.09.2017
Aneta Dąbrowska

Obowiązkiem płatnika składek (osoby fizycznej) jest terminowe regulowanie zobowiązań składkowych. Niekiedy przedsiębiorca taki może zapłacić należności z tytułu składek w terminie późniejszym niż ustawowy. Organ rentowy może bowiem - na wniosek płatnika - odroczyć mu termin płatności bieżących lub przyszłych zobowiązań składkowych. Prolongata taka nie zobowiązuje wtedy przedsiębiorcy do zapłaty odsetek za zwłokę.

Prolongata terminu opłaty składek

Ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie, ZUS może na wniosek dłużnika odroczyć termin płatności należności z tytułu składek. Stanowi tak art. 29 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Dzięki wskazanej prolongacie przedsiębiorca może uregulować zobowiązania składkowe w nowym, dłuższym (ustalonym z ZUS) terminie ich płatności, a ZUS nie będzie wymagać od niego zapłaty odsetek za zwłokę, o ile oczywiście zostaną spełnione warunki określone w umowie. Nie nalicza się ich bowiem w stosunku do takich należności. Co ważne, w taki sposób przesunięty i ustalony przez ZUS nowy termin płatności zobowiązań z tytułu składek nie pozwala organowi rentowemu podjąć czynności zmierzających do ich przymusowego wyegzekwowania w drodze egzekucji. W zamian jednak ZUS pobiera opłatę prolongacyjną, którą ustala na zasadach i w wysokości przewidzianej w Ordynacji podatkowej (Dz. U. 2017 r. poz. 201 ze zm.) dla podatków stanowiących dochód budżetu państwa. Tak wynika z art. 29 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Jakie składki można odroczyć?

Odroczeniem terminu płatności mogą być objęte składki, których ustawowy termin płatności jeszcze nie upłynął. Zatem omawiana ulga może dotyczyć składek bieżących lub przyszłych. Nie można więc jej zastosować do składek zaległych. Przy czym prolongatą terminu płatności mogą być objęte nie tylko należności finansowane przez płatnika składek, ale także w części finansowanej przez ubezpieczonych (np. pracowników). Wobec tego odroczenie może dotyczyć składek na:

 • ubezpieczenia społeczne,
   
 • ubezpieczenie zdrowotne,
   
 • FP oraz FGŚP i
   
 • FEP.

Ulga tylko na wniosek

Odroczenie terminu płatności składek może nastąpić wyłącznie na wniosek płatnika (druk ZUS RSO). Należy go złożyć najpóźniej w dniu terminu płatności składek, których dotyczy. Jeżeli wniosek taki zostanie złożony po tym terminie, pozostanie on bez rozpatrzenia. Na przykład gdy przedsiębiorca opłaca składki ubezpieczeniowe do ZUS (za siebie i zatrudnionych pracowników) w terminie do 15. dnia następnego miesiąca, może złożyć w organie rentowym wniosek o odroczenie terminu płatności składek za sierpień 2017 r. najpóźniej dnia 15 września 2017 r.

Warto dodać, że wniosek o odroczenie terminu płatności składek można złożyć:

 • pisemnie - osobiście w ZUS, pocztą lub firmą kurierską,
   
 • ustnie do protokołu w jednostce ZUS,
   
 • elektronicznie - za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS,
   
 • telefonicznie - poprzez Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (warunkiem skorzystania z tej formy jest posiadanie profilu na PUE ZUS).

Zwracam uwagę, że składając w ZUS wniosek o udzielenie przedmiotowej ulgi należy pamiętać o wyczerpującym (rzetelnym) jego umotywowaniu. Trzeba w nim wskazać, że zastosowanie ulgi jest uzasadnione szczególnymi okolicznościami, z powodu których płatnik nie jest w stanie wywiązać się z terminowego uregulowania składek ZUS. Ponadto wnioskodawca powinien w nim wskazać m.in.:

 • przyczyny, które wpłynęły na brak możliwości opłacenia bieżących składek,
   
 • możliwości płatnicze (podając np. wysokość dochodów w rodzinie oraz ilość utrzymujących się z nich członków rodziny, posiadane nieruchomości, a także wymienić wartościowe elementy majątku ruchomego, np. samochód),
   
 • nowy termin zapłaty składek.

Oprócz tego do wniosku należy dołączyć odpowiednią dokumentację, która potwierdzi brak możliwości opłacenia w terminie należnych składek.

Korekta rozliczeń a składki odroczone

Niekiedy płatnik, po zawarciu z ZUS umowy odraczającej termin płatności składek, przekaże korektę dokumentów rozliczeniowych za miesiąc objęty prolongatą, w wyniku czego zwiększą się jego zobowiązania składkowe wobec ZUS za ten miesiąc. W konsekwencji na jego koncie powstaje niedopłata składek. Przedsiębiorca uważa wówczas, że powstałą różnicę w składkach (która de facto nie jest objęta prolongatą) może zapłacić w terminie przewidzianym w zawartej z ZUS umowie o odroczenie terminu płatności. W takim jednak przypadku należy ją uregulować na ogólnie obowiązujących zasadach. Należy pamiętać o tym, że od składek opłaconych po terminie należne są od płatnika odsetki za zwłokę (o ile ich wysokość przekracza 6,60 zł), które nalicza się od dnia następującego po upływie terminu płatności do dnia zapłaty, włącznie z tym dniem.

Wcześniejsza zapłata odroczonych składek

Zdarza się, że płatnik ureguluje odroczone należności składkowe we wcześniejszym terminie, niż wskazany w zawartej w tym celu umowie z ZUS i sądzi wtedy, że naliczona opłata prolongacyjna ulegnie zmniejszeniu. Jednak zapłata należności głównej przed terminem jej płatności nie powoduje obniżenia opłaty prolongacyjnej.

Należy pamiętać, że:

- złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności składek nie gwarantuje udzielenia ulgi,
- przy odmowie udzielenia ulgi płatnik zobowiązany jest do uregulowania należnych składek wraz z odsetkami za zwłokę, naliczonymi do dnia zapłaty włącznie,
- niedotrzymanie przez płatnika warunków udzielonej ulgi skutkuje natychmiastowym zerwaniem umowy o odroczenie terminu płatności składek, a należności objęte umową stają się natychmiast wymagalne.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963 ze zm.)

Składki ZUS - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.