Facebook

Jak szukać?»

Uwaga: Od 30 września br. nowe wykazy prac wzbronionych młodocianym 2 października 2023 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US za 2022 r. zeznań PIT-CFC i CIT-CFC. Zeznania te można sporządzić za pomocą DRUKI Gofin Uwaga: Do 30 września - przekazanie drugiej raty odpisów i zwiększeń na rachunek bankowy ZFŚS Uwaga: Do 30 września - obowiązek udzielenia urlopu zaległego
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Składki ZUS  »   Składka zdrowotna przy sprzedaży środków trwałych
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Składka zdrowotna przy sprzedaży środków trwałych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (1161) z dnia 1.04.2023

Na łamach naszego czasopisma wielokrotnie informowaliśmy o problemach z ustalaniem podstawy wymiaru składki zdrowotnej w sytuacji sprzedaży środka trwałego przez przedsiębiorcę opodatkowanego według skali podatkowej lub podatkiem liniowym. Stosowanie w praktyce przepisów dotyczących ustalania podstawy wymiaru tej składki przy sprzedaży firmowych składników majątku prowadziło do odmiennych wniosków, natomiast ZUS - jak dotąd - nie zajmował jednolitego stanowiska w tej sprawie.

Z przepisów odnoszących się do zasad ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej wynika, że przy ustalaniu dochodu dla celów tej składki - co do zasady - należy stosować regulacje podatkowe dotyczące sprzedaży środków trwałych (określone w art. 24 ust. 1-2b ustawy o PDOF). Zgodnie z tymi przepisami, w przypadku sprzedaży m.in. środków trwałych dochodem lub stratą jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonanych od tych środków. W uproszczeniu dla celów podatkowych wykazuje się przychód ze sprzedaży środka trwałego, a w kosztach podatkowych uwzględnia się niezamortyzowaną jego wartość.

Przy czym w praktyce nie ustala się odrębnie dochodu ze sprzedaży środków trwałych i dochodu z "pozostałej" działalności (przychody i koszty ustala się w rachunku podatkowym narastająco).

Dla celów składki zdrowotnej wprowadzono dodatkowe regulacje, zgodnie z którymi w przypadku ustalania dochodu na potrzeby tej składki przy sprzedaży m.in. środków trwałych, dochód nie jest powiększany o odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przed dniem 1 stycznia 2022 r. (art. 35 ustawy zmieniającej z dnia 9 lutego 2022 r., Dz. U. poz. 807 ze zm.). Oznacza to, że odpisy te pomniejszają dochód stanowiący podstawę wymiaru składki zdrowotnej. Zasadniczo takie regulacje w praktyce powodowały, że podatnicy odrębnie ustalali wynik ze sprzedaży środka trwałego na potrzeby składki zdrowotnej. W tym celu można było zastosować następujący wzór:

D = P - Wp + A

gdzie poszczególne litery oznaczają:

D - dochód ze sprzedaży środka trwałego (na potrzeby ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej),
P - przychód ze sprzedaży środka trwałego (kwota netto otrzymana ze sprzedaży),
Wp - wartość początkowa środka trwałego,
A - odpisy amortyzacyjne (bez odpisów zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed 1 stycznia 2022 r.).
Przykład

Przedsiębiorca (stosujący opodatkowanie według skali podatkowej) w 2022 r. sprzedał środek trwały za 60.000 zł (netto), całkowicie zamortyzowany do końca 2021 r. Wartość początkowa tego środka trwałego wynosiła 100.000 zł.

Dla celów podatkowych wynikiem z tej sprzedaży (w miesiącu jego sprzedaży) był dochód w wysokości 60.000 zł.

Uwzględniając ww. wzór, dla celów składki zdrowotnej należałoby dokonać następujących wyliczeń:

D = 60.000 zł - 100.000 zł + 0 zł = - 40.000 zł.

Na potrzeby składki zdrowotnej wynikiem z tej sprzedaży była "strata" w wysokości 40.000 zł.

Pojawiły się wątpliwości, czy o ww. "stratę" dla celów składki zdrowotnej można pomniejszyć dochód z "podstawowej" (pozostałej) działalności gospodarczej.

ZUS w piśmie z 9 marca 2023 r. stanowiącym odpowiedź na pytanie naszego Wydawnictwa wskazał, że takiego pomniejszenia należy dokonać. Z pisma tego wynika ponadto, że podobnie należy postąpić w sytuacji, gdy środek trwały nie został w pełni zamortyzowany.

Zaznaczamy, że w świetle tego stanowiska, w praktyce odrębne ustalanie dochodu/straty (na potrzeby składki zdrowotnej) ze sprzedaży środka trwałego i z "podstawowej" działalności nie jest konieczne. Najprostszym rozwiązaniem jest przyjęcie wyniku podatkowego (tj. dochodu narastająco wynikającego z księgi podatkowej lub ustalonego na podstawie ksiąg rachunkowych) i pomniejszenie go o odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów podatkowych przed 2022 r.

Podsumowując, przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, przy ustalaniu podstawy wymiaru składki zdrowotnej w przypadku sprzedaży środków trwałych, nie muszą dokonywać odrębnych wyliczeń na potrzeby tej składki, niezależnie od tego, czy wynikiem tej sprzedaży jest dochód, czy strata. Przyjmują taki wynik jak dla podatku dochodowego, uwzględniając dodatkowo odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów podatkowych przed 2022 r.

Sprzedaż samochodu osobowego o wartości przewyższającej 150.000 zł/225.000 zł

W pytaniu skierowanym do ZUS zwróciliśmy się również o wyjaśnienie kwestii, jak ustalić podstawę wymiaru składki zdrowotnej w sytuacji sprzedaży samochodu osobowego - tj. czy należy uwzględniać limit podatkowy 150.000 zł/225.000 zł, powyżej którego odpisy amortyzacyjne nie stanowią kosztów podatkowych. Z wyjaśnienia ZUS wynika, że także na potrzeby ustalenia podstawy wymiaru składki zdrowotnej ww. limit należy zastosować.

Zapytaliśmy też, czy przepis dotyczący uwzględniania odpisów amortyzacyjnych zaliczonych do kosztów podatkowych przed 2022 r. należy również stosować przy sprzedaży samochodów osobowych.

ZUS w ww. piśmie z 9 marca 2023 r. odpowiedział, że: "(...) przepis ten znajduje zastosowanie także w przypadku ustalania dochodu z odpłatnego zbycia środka trwałego, który jest samochodem osobowym. (...)"

Wyliczenie podstawy wymiaru składki zdrowotnej przy sprzedaży samochodu osobowego zgodne ze stanowiskiem ZUS prezentujemy na przykładzie.

Przykład

Założenia (dane przykładowe):

 • wartość początkowa samochodu osobowego: 200.000 zł,
 • samochód sprzedano w 2022 r. za 190.000 zł netto,
 • amortyzacja samochodu do końca 2021 r.: 40.000 zł, w tym kwota zaliczona do kosztów podatkowych: 30.000 zł,
 • amortyzacja samochodu w 2022 r. przed jego sprzedażą: 20.000 zł, w tym kwota zaliczona do kosztów podatkowych: 15.000 zł,
 • dochód podatkowy z "podstawowej" działalności - pomięto.

Dla celów ustalenia podstawy wymiaru składki zdrowotnej należy przyjąć następujące wyliczenie dochodu:

190.000 zł - (150.000 zł - 15.000 zł) = 55.000 zł.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Składki ZUS - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.