Facebook

Jak szukać?»

Uwaga: Wnioski o wyrażenie zgody na opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenia społeczne po terminie, dotyczące okresu sprzed 1 stycznia 2022 r., można składać do 30 czerwca 2022 r. Do 30 czerwca spółki jawne i partnerskie powinny złożyć do KRS oświadczenie o niesporządzaniu sprawozdania finansowego za 2021 r. (czytaj więcej) Do 30 czerwca 2022 r. należy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2021 r. (czytaj więcej)
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księga podatkowa  »   Produkty rolne z upraw własnych i od innych rolników zużywane w działalności ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Produkty rolne z upraw własnych i od innych rolników zużywane w działalności gospodarczej

Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (520) z dnia 20.08.2020

Podatnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gastronomii. W działalności tej zamierza wykorzystywać produkty pochodzące z upraw z własnego gospodarstwa rolnego. Możliwe jest też, że będzie kupował takie produkty od innych rolników. Jakie dokumenty będą stanowić podstawę ujęcia kosztów w podatkowej księdze?

Zużycie produktów rolnych własnej produkcji należy dokumentować dowodem wewnętrznym. Natomiast zakup produktów rolnych od ich podmiotów (rolników), zależnie od okoliczności, może być dokumentowany fakturami VAT RR, dowodami wewnętrznymi lub umowami kupna-sprzedaży sporządzonymi na piśmie.

Produkty z własnych upraw - dokumentowanie i wycena

Podatnik (osoba fizyczna), który wykonuje działalność gospodarczą, w celu rozliczenia podatku dochodowego na zasadach określonych w ustawie o PIT, ma obowiązek prowadzić ewidencję podatkową. Gdy rozpoczyna prowadzenie takiej działalności, to ma prawo prowadzić ewidencję uproszczoną w postaci podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Szczegółowe zasady i obowiązki z tym związane reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. poz. 2544), zwane dalej rozporządzeniem.

Zwróć uwagę!

Podatnicy wykonujący działalność gospodarczą prowadzą podatkową księgę według wzoru określonego w załączniku nr 1 i zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 2 rozporządzenia.

W podatkowej księdze ujmuje się wszystkie podlegające opodatkowaniu przychody uzyskane w ramach wykonywanej działalności gospodarczej i koszty uzyskania tych przychodów. Podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, z tym że jeśli chodzi o wydatki (koszty), to podstawą ich ujęcia w księdze są dowody, o których mowa w § 11-15 rozporządzenia.

Generalnie u podatnika prowadzącego działalność gospodarczą podstawę zapisu kosztów stanowią faktury w rozumieniu § 11 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia, czyli wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami dokumenty, takie jak faktury, faktury VAT RR, rachunki oraz dokumenty celne. Jednak mając na uwadze okoliczności opisane w pytaniu, należy stwierdzić, że pozyskując na potrzeby działalności gospodarczej (tu: gastronomicznej) produkty z prowadzonego gospodarstwa rolnego, podatnik nie będzie dysponował takimi dowodami. Wynika to z faktu, że dokonanie czynności z samym sobą (tu: nabycie produktów rolnych) jest prawnie niedopuszczalne, zatem nie ma podstaw do wystawiania faktur czy rachunków dla celów udokumentowania takiej czynności.

W analizowanym przypadku zastosowanie znajdą regulacje zawarte w § 13 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 rozporządzenia. Z przepisów tych wynika, że na udokumentowanie zapisów w księdze, dotyczących niektórych kosztów (wydatków), mogą być sporządzone dowody wewnętrzne. Dokumenty te muszą być zaopatrzone w datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków, określające:

 • przy zakupie - nazwę towaru oraz ilość, cenę jednostkową i wartość,
   
 • w innych przypadkach - przedmiot operacji gospodarczych i wysokość kosztu (wydatku).

Jedną z sytuacji, w której możliwe jest sporządzenie takiego dowodu, jest ustalenie wartości produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli prowadzonej przez podatnika.

Zagadnienie dotyczące ustalenia wartości produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnych upraw i zużywanych w prowadzonej działalności gospodarczej, reguluje art. 22 ust. 6a updof. Stanowi on, że w celu ustalenia wartości zużytych w pozarolniczej działalności gospodarczej lub w działach specjalnych produkcji rolnej surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej lub zwierzęcej oraz własnej gospodarki leśnej stosuje się odpowiednio art. 11 ust. 2 updof. Zatem wartość pieniężną takich produktów należy określić na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku.

Zakup produktów rolnych

Jeżeli na potrzeby działalności gospodarczej (tu: gastronomicznej) podatnik będzie dokonywał zakupu produktów roślinnych i zwierzęcych od innych rolników, wówczas za podstawę ujęcia kosztów w podatkowej księdze mogą służyć:

1) faktury VAT RR - w przypadku zakupu od rolnika ryczałtowego (tj. dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych); z tym, że podatnik będzie uprawniony do wystawiania takich faktur, o ile ma status podatnika VAT czynnego,

2) umowy kupna-sprzedaży, spełniające wymogi dowodu księgowego określone w § 11 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia, w przypadku zakupów bezpośrednio od rolników innych niż rolnicy ryczałtowi,

3) dowody wewnętrzne wystawiane w sytuacji, o której mowa w § 13 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, tj. w przypadku zakupu, bezpośrednio od krajowego producenta lub hodowcy, produktów roślinnych i zwierzęcych, nieprzerobionych sposobem przemysłowym lub przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt.

Ujęcie w podatkowej księdze

Zakupione lub przekazane na potrzeby działalności gospodarczej produkty z upraw rolnych kwalifikuje się zgodnie z ich przeznaczeniem. W sytuacji podatnika, który prowadzi działalność gastronomiczną, produkty te będą stanowić:

 • materiały (surowce) podstawowe, jeżeli w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu (§ 3 pkt 1 lit. b rozporządzenia),
   
 • materiały pomocnicze, gdy są zużywane w związku z działalnością gospodarczą i bezpośrednio oddają wyrobowi swoje właściwości, ale nie stanowią materiałów podstawowych (§ 3 pkt 1 lit. c rozporządzenia).

Oznacza to, że wartość produktów rolnych pochodzących z własnych upraw i koszt zakupu takich produktów od innych podmiotów, na podstawie odpowiedniego dowodu księgowego podatnik powinien wpisywać do podatkowej księgi w kolumnie 10 "Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu".

Księga podatkowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.