Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Prace poprzedzające sporządzenie sprawozdania finansowego UWAGA! Zmiana terminów
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Prace poprzedzające sporządzenie sprawozdania finansowego UWAGA! Zmiana terminów

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (550) z dnia 20.11.2021

Prace bilansowe to prace poprzedzające sporządzenie sprawozdania finansowego. Prace te powinny być tak zorganizowane, aby umożliwiły sporządzenie sprawozdania w wymaganym w ustawie o rachunkowości terminie. Celem tych prac jest sprawdzenie poprawności danych ujętych w księgach rachunkowych i przygotowanie ich do ustalenia rzeczywistej sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostki.

UWAGA! Zmiana terminów (czytaj więcej)

Fragment harmonogramu prac bilansowych za 2021 r.

Rodzaj prac Termin wykonania Podstawa prawna
Wybór firmy audytorskiej i podpisanie umowy o badanie rocznego sprawozdania finansowego Przed rozpoczęciem inwentaryzacji znaczących składników majątku art. 66 ust. 4 i 5 ustawy o rachunkowości
Inwentaryzacja aktywów i pasywów Na dzień bilansowy, tj. na 31 grudnia 2021 r. art. 26 ustawy o rachunkowości
Zestawienie sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów Na dzień inwentaryzacji art. 18 ust. 2 ustawy o rachunkowości
Porównanie wyników inwentaryzacji ze stanem księgowym. Wyjaśnienie i rozliczenie w księgach 2021 r. ujawnionych różnic inwentaryzacyjnych Przed zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2021 r., nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym, tj. do 26 marca 2022 r. art. 27art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o rachunkowości
Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy Nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym, tj. do 26 marca 2022 r. art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o rachunkowości 
Zestawienie sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych Co najmniej na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, tj. do 31 marca 2022 r. art. 18 ust. 2 i art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości
Zamknięcie ksiąg rachunkowych  Na dzień kończący rok obrotowy, nie później niż do 31 marca 2022 r. art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości
Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego i jego podpisanie Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, tj. do 31 marca 2022 r. art. 45 ust. 1, 1f, 1g, art. 52 ust. 1-2 oraz art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości

Jak wynika z przedstawionego wyżej harmonogramu, przed rozpoczęciem inwentaryzacji znaczących składników majątku należy wybrać firmę audytorską i podpisać umowę o badanie sprawozdania finansowego (dotyczy to jednostek podlegających badaniu na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Podpisanie takiej umowy powinno bowiem nastąpić w terminie umożliwiającym firmie audytorskiej udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych (por. art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości). Termin, w jakim należy podpisać umowę nie został ściśle określony w ustawie o rachunkowości. Zwracamy uwagę, że na obowiązek udziału firmy audytorskiej (biegłego rewidenta) w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych wskazuje również stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów.

Podstawowym terminem inwentaryzacji, wynikającym z art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości, jest ostatni dzień każdego roku obrotowego. Ustawa o rachunkowości dopuszcza jednak, w odniesieniu do niektórych składników aktywów, rozpoczęcie inwentaryzacji nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a jej zakończenie do dnia 15 następnego roku. W jednostkach, w których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, inwentaryzację niektórych składników majątku można było zatem rozpocząć już 1 października 2021 r. W przypadku rozpoczęcia inwentaryzacji w tym dniu, umowę o badanie sprawozdania finansowego należało podpisać jeszcze przed rozpoczęciem czynności inwentaryzacyjnych, czyli przed 1 października 2021 r. Na dzień inwentaryzacji należy sporządzić zestawienie sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów (por. art. 18 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

Przed zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2021 r., jednak nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym, tj. do 26 marca 2022 r., należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych 2021 r. ujawnione różnice inwentaryzacyjne. Również nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym sporządza się zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej za 2021 r. (por. art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o rachunkowości). Natomiast na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, tj. do 31 marca 2022 r., sporządza się zestawienie sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych. Zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje na dzień kończący rok obrotowy, nie później niż do 31 marca 2022 r. (por. art. 18 ust. 2 i art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości).

Przykładowa lista kontrolna prac poprzedzających sporządzenie
sprawozdania finansowego (checklista)

Lp. Czynność podlegająca wykonaniu TAK NIE UWAGI
1. Czy przed rozpoczęciem inwentaryzacji jednostka podlegająca badaniu przez firmę audytorską dokonała wyboru tej firmy i podpisała umowę o badanie sprawozdania finansowego?  
2. Czy na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia 2021 r., jednostka przeprowadziła inwentaryzację aktywów i pasywów?  
3. Czy na dzień inwentaryzacji jednostka sporządziła zestawienie sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów?  
4. Czy przed zamknięciem ksiąg za 2021 r. i nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym, tj. do 26 marca 2022 r., jednostka wyjaśniła i rozliczyła w księgach 2021 r. ujawnione różnice inwentaryzacyjne?
5. Czy nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym, tj. do 26 marca 2022 r., jednostka sporządziła zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej za 2021 r.?  
6. Czy na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, nie później niż do 31 marca 2022 r., jednostka sporządziła zestawienie wszystkich kont ksiąg pomocniczych?  

Do 31 marca 2022 r. jednostka sporządza i podpisuje sprawozdanie finansowe. Następnie przed zatwierdzeniem sprawozdania, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 30 czerwca 2022 r., powinno zakończyć się w jednostce badanie rocznego sprawozdania finansowego. Również do tego dnia organ zatwierdzający jednostki zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe. Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych jednostek kontynuujących działalność następuje najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego (por. art. 53 ust. 1 i 1a, art. 64 ust. 1art. 12 ust. 4 ustawy o rachunkowości). Po sporządzeniu, zbadaniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przekazuje się je, wraz z wymaganymi dokumentami, do odpowiednich organów.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.