Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Czas pracy i urlopy  »   Urlop proporcjonalny nauczyciela placówki feryjnej w razie rozwiązania umowy ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Urlop proporcjonalny nauczyciela placówki feryjnej w razie rozwiązania umowy w trakcie roku szkolnego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (531) z dnia 1.05.2021

Nauczyciel zatrudniony w placówce feryjnej rozwiązuje umowę o pracę na czas określony w trakcie roku szkolnego. Jak obliczyć liczbę dni urlopu wypoczynkowego, za którą ze względu na brak możliwości wykorzystania urlopu w naturze, wypłacimy ekwiwalent pieniężny?

Nauczyciel zatrudniony w placówce feryjnej jest uprawniony do urlopu wypoczynkowego w wymiarze ferii szkolnych (zimowych i letnich). Prawo do pierwszego urlopu nabywa w ostatnim dniu poprzedzającym ferie, a do drugiego i kolejnych - w każdym następnym roku kalendarzowym. To zasady z art. 64 ust. 1 i art. 65 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.), dalej ustawy KN. Obowiązują one niezależnie od wymiaru czasu pracy nauczyciela.

Jeśli nauczyciel przepracuje pełny okres prowadzenia zajęć w danym roku szkolnym, wówczas wykorzystuje całość przysługującego mu urlopu podczas ferii. Natomiast nauczycielowi, który był zatrudniony w placówce feryjnej krócej niż 10 miesięcy, należy się urlop w wymiarze proporcjonalnym do określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć (art. 64 ust. 5 ustawy KN). Przepisy pragmatyki nauczycielskiej nie precyzują sposobu ustalania urlopu proporcjonalnego. W efekcie korzysta się z art. 66 ust. 2 ustawy KN, który nakazuje wypłatę ekwiwalentu nauczycielowi placówki feryjnej za niewykorzystany urlop w wymiarze nieprzekraczającym 8 tygodni w razie rozwiązania stosunku pracy. Taka praktyka ma uzasadnienie w przypadku braku możliwości zrealizowania urlopu w naturze i tym samym konieczności ustalenia jego wymiaru, za który zostanie naliczony ekwiwalent.

Zwracamy uwagę! Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy, problematyka urlopów wypoczynkowych nauczycieli zatrudnionych w placówkach feryjnych została wyczerpująco uregulowana w ustawie KN. Dlatego też nie stosuje się wobec nich przepisów Kodeksu pracy (por. www.pip.gov.pl, zakładka porady prawne). Nie dotyczy to wszystkich regulacji kodeksowych. Na mocy art. 91c ust. 1 ustawy KN, przy ustalaniu urlopu proporcjonalnego konieczne jest zaokrąglanie:

 • niepełnych miesięcy zatrudnienia nauczyciela do pełnych miesięcy, zgodnie z art. 1552a § 2 K.p.,
 • niepełnego dnia urlopu do pełnego dnia, w myśl art. 1553 § 1 K.p.

Dopuszczalne jest również posiłkowanie się art. 1551 § 1 pkt 1 K.p., co podkreślił Sąd Najwyższy w uchwale z 10 maja 2006 r. (sygn. akt III PZP 3/06, Biul. SN 2006/5/28). Jednak nie w okolicznościach wymienionych w art. 64 ust. 5 ustawy KN.

Ważne: Urlop proporcjonalny w placówkach feryjnych ustala się w odniesieniu do roku szkolnego, a nie kalendarzowego.

W świetle powyższego w placówce feryjnej maksymalny pułap urlopu do ustalenia ekwiwalentu to 56 dni (8 tyg. x 7 dni). Jest to wskaźnik przyjmowany do obliczenia liczby dni urlopu, jakiej odpowiada jeden miesiąc z maksymalnie 10 miesięcy zatrudnienia, o jakich mowa w art. 64 ust. 5 zd. 2 ustawy KN. Stąd miesięczna liczba wynosi 5,6 dnia (56 dni : 10 m-cy).

Przedstawione zasady obowiązują bez względu na podstawę zatrudnienia nauczycieli (umowa o pracę na czas określony, nieokreślony lub mianowanie). Decydującym czynnikiem jest tu bowiem feryjny charakter placówki, z którą łączy ich stosunek pracy.

Przykład

Nauczyciel dyplomowany został zatrudniony w placówce feryjnej od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. w niepełnym wymiarze czasu pracy. Z dniem 28 lutego 2021 r. rozwiązał stosunek pracy na mocy porozumienia stron. W roku szkolnym 2020/2021 korzystał z 14 dni urlopu wypoczynkowego w okresie ferii zimowych od 4 do 17 stycznia 2021 r. W takim razie przysługuje mu ekwiwalent za 20 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego, zgodnie z wyliczeniem:

 • urlop proporcjonalny za 6 m-cy zatrudnienia: 5,6 dni x 6 m-cy = 33,6 dni, po zaokrągleniu 34 dni,
 • liczba dni urlopowych, za które przysługuje ekwiwalent: 34 dni - 14 dni = 20 dni.

Czas pracy i urlopy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.