Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Inne zagadnienia  »   Badania lekarskie w związku z podejrzeniem utraty przez pracownika zdolności ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Badania lekarskie w związku z podejrzeniem utraty przez pracownika zdolności do wykonywania pracy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (536) z dnia 10.07.2021

Pracownik obsługujący maszynę produkcyjną uległ wypadkowi przy pracy, w wyniku którego doznał urazu dłoni wymagającego zabiegu chirurgicznego. Następnego dnia stawił się do pracy twierdząc, że jest w stanie pracować i nie będzie korzystał ze zwolnienia lekarskiego. Jego działanie najprawdopodobniej wynika z chęci otrzymania premii rocznej uzależnionej w zakładzie pracy m.in. od wymiaru absencji. Mamy jednak wątpliwości co do zdolności pracownika do wykonywania pracy. Czy możemy wysłać go na badania lekarskie, pomimo że dysponujemy aktualnym orzeczeniem o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy?

Tak. Skierowanie na badanie będzie usprawiedliwione dbałością o bezpieczeństwo i higienę pracy.

Zasadą jest, że pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie (art. 229 § 4 K.p.). Orzeczenie takie jest wydawane przez lekarza medycyny pracy w wyniku przeprowadzenia badań:

 • wstępnych, którym poddawane są osoby przyjmowane do pracy oraz pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe,
 • okresowych, które wykonuje się co pewien, określony w orzeczeniu lekarskim czas,
 • kontrolnych, przeprowadzanych w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą.

Przepisy Kodeksu pracy nie przewidują wprost możliwości wysłania pracownika legitymującego się aktualnym orzeczeniem lekarskim na badania w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie co do jego zdolności do wykonywania pracy (np. nagłego i widocznego pogorszenia stanu zdrowia). Sam fakt, że istnieją przesłanki, aby domniemać, że tak właśnie jest, nie powoduje utraty ważności dokumentu poświadczającego zdolność pracownika do pracy. Stąd zapewne wątpliwości Czytelnika. Sąd Najwyższy w wyroku z 18 grudnia 2002 r. (sygn. akt I PK 44/02, OSNP 2004/12/209) stwierdził, że: "Aktualnym orzeczeniem lekarskim w rozumieniu art. 229 § 4 K.p. jest orzeczenie stwierdzające stan zdrowia pracownika w dacie, w której ma być dopuszczony do pracy. Zachowuje ono aktualność w okresie w nim wymienionym, jednak staje się nieaktualne w przypadku wystąpienia w tym okresie zdarzeń, które mogą wskazywać na zmianę stanu zdrowia pracownika.".

Aktywne druki i formularze Wzór skierowania na badania lekarskie
dostępny jest w serwisie
 www.druki.gofin.pl

Powyższe rozstrzygnięcie pozwala przyjąć, iż jeżeli pracodawca ma jakiekolwiek wątpliwości co do stanu zdrowia osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę i stan ten ma przełożenie na sposób wykonywania tej pracy (np. jakość, tempo), ma prawo skierować pracownika na badania. Za takim postępowaniem przemawia przede wszystkim to, że pracodawca jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.

Ważne: Skierowanie pracownika na badania w związku z podejrzeniem, iż utracił on zdolność do wykonywania pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku będzie skierowaniem na badania kontrolne.

Pracownik nie ma prawa odmówić wykonania badań. Zawinione (z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa) niewykonanie przez pracownika zgodnego z prawem polecenia poddania się kontrolnym badaniom lekarskim, jako naruszające obowiązek wykonania polecenia dotyczącego pracy (art. 100art. 211 pkt 5 K.p.), może stanowić podstawę niezwłocznego rozwiązania umowy o pracę na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 K.p. (por. wyrok SN z 10 maja 2000 r., sygn. akt I PKN 642/99, OSNP 2001/20/619).

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.