Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Inne zagadnienia  »   Forma przechowywania jednostkowych dokumentów w aktach osobowych
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Forma przechowywania jednostkowych dokumentów w aktach osobowych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (1097) z dnia 20.06.2021

1) Prowadzimy dokumentację pracowniczą w postaci papierowej. Chcielibyśmy jednak niektóre pisma kadrowe (chodzi m.in. o wnioski urlopowe) prowadzić wyłącznie w postaci elektronicznej, przy zachowaniu wersji papierowej dla pozostałych dokumentów. Czy taka zmiana postaci pojedynczych dokumentów jest dopuszczalna?

Nie. Pracodawca może przechowywać całość dokumentacji pracowniczej w postaci papierowej lub elektronicznej (art. 94 pkt 9a K.p.), nie oznacza to jednak zupełnej dowolności w zastosowaniu danej postaci.

Dokumentacja pracownicza podzielona jest według jej rodzaju. W aktach osobowych podział ten wyraża się poprzez wprowadzenie czterech części akt, wyodrębnionych tematycznie. Pozostała dokumentacja dzieli się na związaną z ewidencjonowaniem czasu pracy oraz na inne dokumenty. W związku z prowadzeniem wspomnianej dokumentacji pojawiało się niekiedy pytanie, czy można poszczególne części dokumentów (jak też jednostkowe pisma) prowadzić w różnych postaciach, np. część A akt osobowych przechowywać w wersji papierowej, a pozostałe części akt w postaci elektronicznej. Zarówno Kodeks pracy, jak i rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. poz. 2369), nie dają odpowiedzi na to pytanie. Kwestia ta była jednak przedmiotem opinii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W piśmie z dnia 14 czerwca 2019 r. będącym odpowiedzią na zapytanie naszego Wydawnictwa resort pracy uznał, że poszczególne części dokumentacji pracowniczej (akt osobowych i innej) mogą być tworzone i przechowywane w różnej postaci. Taka dowolność nie jest już jednak możliwa w odniesieniu do pojedynczych dokumentów w danej części (patrz: stanowisko w ramce). Pracodawca prowadząc dokumentację pracowniczą w postaci papierowej, nie może więc zastosować postaci elektronicznej do jednostkowych pism gromadzonych w ramach tej dokumentacji.

"(...) możliwe jest przechowywanie poszczególnych części dokumentacji pracowniczej w różnych postaciach, np. akt osobowych pracownika w postaci elektronicznej, natomiast pozostałej dokumentacji pracowniczej w postaci papierowej, bądź odwrotnie. (...) Możliwości przechowywania poszczególnych części dokumentacji pracowniczej (...) w różnych postaciach nie należy jednak utożsamiać z możliwością przechowywania w odmiennych postaciach dokumentów wchodzących w skład poszczególnych części dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. (...)"

Stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 czerwca 2019 r. stanowiące odpowiedź na zapytanie naszego Wydawnictwa.


2) Około pół roku temu zmieniliśmy postać akt osobowych z elektronicznej na papierową. Jednak ostatnio zorientowaliśmy się, że pojedyncze dokumenty (chodzi o wypowiedzenia zmieniające) pozostały w postaci elektronicznej i są nadal w systemie teleinformatycznym. Czy możemy dołączyć je do akt papierowych w ten sposób, że wydrukujemy je i potwierdzimy za zgodność z oryginałem, a wersję elektroniczną usuniemy?

Dołączenie oświadczeń o wypowiedzeniu zmieniającym wytworzonych w postaci elektronicznej do dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej, z jednoczesnym usunięciem wersji elektronicznej tych dokumentów, budzi wątpliwości w kontekście wymogu zachowania formy (a nie postaci) pisemnej oświadczeń o wypowiedzeniu.

Jak wynika z § 11 rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, w przypadku gdy do dokumentacji pracowniczej prowadzonej w postaci elektronicznej ma być dołączony dokument w postaci papierowej, pracodawca albo osoba upoważniona przez pracodawcę sporządza odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, opatruje je kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną pracodawcy i umieszcza w dokumentacji pracowniczej. Natomiast zmiana postaci dokumentacji pracowniczej z elektronicznej na papierową następuje przez sporządzenie wydruku i opatrzenie go podpisem pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej, potwierdzającym zgodność wydruku z dokumentem elektronicznym (art. 948 § 3 K.p.).

Zdaniem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, w przypadku zmiany postaci elektronicznej na papierową pracodawca, po sporządzeniu wydruku, nie musi nadal przechowywać dotychczasowej elektronicznej postaci dokumentu. Wspomniany resort stwierdził tak w piśmie udostępnionym naszemu Wydawnictwu w dniu 8 marca 2021 r. Wskazał w nim, że: "(...) W przypadku, gdy pracodawca, który prowadzi np. całość dokumentacji pracowniczej w postaci papierowej, dołączył do niej dokument papierowy wytworzony wskutek zmiany postaci dokumentu elektronicznego na papierową, przepisy nie zobowiązują go do dalszego, równoległego przechowywania tego dokumentu w postaci pierwotnej, tj. elektronicznej".

W odniesieniu do przytoczonego stanowiska należy jednak zasygnalizować pewną wątpliwość. Niektóre dokumenty kadrowe, m.in. wypowiedzenie umowy o pracę lub wypowiedzenie jej warunków, muszą być sporządzone w formie pisemnej. Forma pisemna wymaga sporządzenia danego dokumentu na piśmie z odręcznym podpisem osoby składającej oświadczenie lub w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jeżeli dokument, co do którego istnieje wymóg formy pisemnej i który został sporządzony w elektronicznej formie pisemnej zostanie wydrukowany, to wydruk ten, naszym zdaniem, nie będzie oryginałem dokumentu w formie pisemnej, a jedynie potwierdzoną za zgodność kopią. To zaś - w przypadku usunięcia przez pracodawcę elektronicznej formy dokumentu - może rodzić ryzyko zarzutu, że nie został on sporządzony w formie pisemnej. Dlatego uważamy, że zasadne jest - w sytuacji przedstawionej w pytaniu - pozostawienie elektronicznej formy oświadczeń o wypowiedzeniu, niezależnie od wydrukowania ich i dołączenia do dokumentacji w postaci papierowej.

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.