Facebook

Jak szukać?»

Uwaga: Od 30 września br. nowe wykazy prac wzbronionych młodocianym 2 października 2023 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US za 2022 r. zeznań PIT-CFC i CIT-CFC. Zeznania te można sporządzić za pomocą DRUKI Gofin Uwaga: Do 30 września - przekazanie drugiej raty odpisów i zwiększeń na rachunek bankowy ZFŚS Uwaga: Do 30 września - obowiązek udzielenia urlopu zaległego
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Inne zagadnienia  »   Wypełnianie świadectwa pracy po zmianach
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Wypełnianie świadectwa pracy po zmianach

Gazeta Podatkowa nr 43 (2022) z dnia 29.05.2023
Agata Barczewska

Pracodawca, sporządzając świadectwo pracy, podaje w tym dokumencie m.in. informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Zakres tych uprawnień uległ ostatnio zmianie za sprawą dwóch nowelizacji Kodeksu pracy. Odpowiednio do tych zmian zostało znowelizowane rozporządzenie dotyczące sporządzania świadectwa pracy.

Stan prawny przed zmianą

W stanie prawnym obowiązującym przed 23 maja 2023 r. świadectwo pracy, stanowiące załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1862 ze zm.), zawierało podobny katalog danych jak obecnie. W druku świadectwa wykazywało się więc m.in. korzystanie z urlopów z tytułu rodzicielstwa (z wyjątkiem urlopu macierzyńskiego, który mieści się w ogólnym okresie zatrudnienia wykazywanym w świadectwie).

Wykorzystanie urlopu rodzicielskiego było przedstawiane w ustępie 6 pkt 4 świadectwa pracy. Zamieszczenie informacji o tym urlopie jest wymagane (w poprzednim i obecnym stanie prawnym) wtedy, gdy pracownik ze względu na wiek dziecka mógłby korzystać z niego w kolejnym stosunku pracy. Podaje się wówczas wymiar urlopu i liczbę wykorzystanych części urlopu. Ponadto, w starej wersji świadectwa pracy wskazywało się urlop rodzicielski wykorzystany na podstawie art. 1821c § 3 K.p., tzw. luźną część urlopu rodzicielskiego. Była to część urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 16 tygodni, która nie musiała być wykorzystana bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu. Pracodawca wskazywał również podstawę prawną udzielenia urlopu rodzicielskiego, co miało związek z występowaniem (do 25 kwietnia 2023 r.) dwóch trybów udzielania tego urlopu, którym były przyporządkowane odrębne podstawy prawne.

Dodatkowe dane po 26 kwietnia 2023 r.

Od 26 kwietnia br. weszła w życie obszerna nowelizacja Kodeksu pracy przyznająca pracownikom nowe uprawnienia. Wśród nich można wymienić prawo do urlopu opiekuńczego i zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika.

Pierwsze uprawnienie zostało uregulowane w art. 1731 K.p., zgodnie z którym pracownikowi przysługuje urlop opiekuńczy w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie:

 • będącej członkiem rodziny lub
 • zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym,

która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych.

Do członka rodziny w rozumieniu art. 1731 K.p. zalicza się syna, córkę, matkę, ojca lub małżonka. Wymiar urlopu opiekuńczego to 5 dni w roku kalendarzowym. Udziela się go w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Okres urlopu opiekuńczego jest wliczany do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Jest to jednak urlop bez prawa do wynagrodzenia.

Drugie uprawnienie, tj. zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jest unormowane w art. 1481 K.p. Przyznaje on pracownikowi prawo do 2 dni lub 16 godzin zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika. W okresie tego zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do połowy wynagrodzenia za pracę. Wniosek o udzielenie zwolnienia jest wiążący dla pracodawcy, przy czym powinien on być złożony najpóźniej w dniu wykorzystania zwolnienia.

Należy nadmienić, że nieco wcześniej pojawiły się w Kodeksie pracy przepisy o pracy zdalnej (od 7 kwietnia 2023 r.). Wprowadziły one możliwość skorzystania przez pracownika z tzw. okazjonalnej pracy zdalnej, w wymiarze do 24 dni w roku kalendarzowym.

Roczny wymiar zliczany łącznie

Wszystkie omówione wcześniej uprawnienia, tj. urlop opiekuńczy, zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych i prawo do korzystania z okazjonalnej pracy zdalnej, cechują się tym, że przysługują w określonym wymiarze w danym roku kalendarzowym. W związku z tym niekiedy była sygnalizowana wątpliwość, czy wymiar ten jest ustalany - w obrębie danego roku kalendarzowego - łącznie u wszystkich pracodawców, u których pracownik był zatrudniony w tym roku.

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 912) daje jednoznaczną odpowiedź na to pytanie. Z nowego brzmienia formularza świadectwa pracy obowiązującego od 23 maja br. wynika bowiem, że roczny wymiar urlopu opiekuńczego, wspomnianego zwolnienia od pracy oraz okazjonalnej pracy zdalnej jest zliczany u wszystkich pracodawców, u których pracownik był zatrudniony w danym roku. Z tego względu zapisy dotyczące wymiaru danego uprawnienia, wykorzystanego przez pracownika w roku ustania stosunku pracy, muszą pojawić się w treści świadectwa (patrz: Przykład nowych/zmienionych zapisów w świadectwie pracy). Jest to konieczne dla prawidłowego ustalenia wymiaru uprawnienia u nowego pracodawcy.

Przykład nowych/zmienionych zapisów w świadectwie pracy
Wypełnianie świadectwa pracy po zmianach

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.)

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.