Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Inne zagadnienia  »   Informacja o urlopach w świadectwie pracy
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Informacja o urlopach w świadectwie pracy

Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021
Ewa Madejek

W czasie zatrudnienia pracownik może korzystać z różnych urlopów, w tym wypoczynkowego, bezpłatnego, a także związanych z rodzicielstwem. Zasadniczo skorzystanie z tych urlopów musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w świadectwie pracy. Zasady sporządzania świadectwa pracy w tym zakresie reguluje rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy.

Urlop wypoczynkowy

W świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych. Na mocy § 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1862), w świadectwie pracy zamieszcza się informacje dotyczące urlopu wypoczynkowego. Z objaśnień dotyczących wypełniania świadectwa pracy znajdujących się w załączniku do wymienionego rozporządzenia wynika, że w ust. 6 pkt 1 świadectwa pracodawca wskazuje liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy, wykorzystanego w naturze lub za które przysługuje ekwiwalent pieniężny. Odrębnie podaje się liczbę dni i godzin urlopu wykorzystanego przez pracownika na podstawie art. 1672 K.p., czyli na żądanie. Informacja w świadectwie została więc ograniczona do wykorzystania urlopu wypoczynkowego z roku, w którym doszło do rozwiązania stosunku pracy. Tylko ta informacja ma znaczenie dla kolejnego pracodawcy. Nie wykazuje się w tym ustępie urlopu zaległego z poprzednich lat.

Urlop dodatkowy

Pracownicy o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do urlopu dodatkowego na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573). Urlop ten wykazuje się odrębnie od urlopu wypoczynkowego kodeksowego w ust. 6 pkt 12 świadectwa pracy. Pracodawca podaje w nim dane o wykorzystanym przez pracownika urlopie dodatkowym, wskazując liczbę wykorzystanych dni i godzin urlopu. Jeżeli pracownicy posiadają urlopy dodatkowe na podstawie innych przepisów odrębnych, np. urlop dodatkowy dla kombatantów, prokuratorów czy urzędników służby cywilnej, to również te urlopy należy podać w tym ustępie świadectwa pracy. W kwestii oddzielnego wykazywania urlopu z tytułu niepełnosprawności w świadectwie pracy wypowiedział się m.in. GIP w piśmie z dnia 10 kwietnia 2015 r., znak: GNP-364-023-28-1/15.GIP stwierdził w nim, że: "(...) Ustalając wymiar urlopu dodatkowego w przypadku pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy należy stosować art. 154 § 2 Kodeksu pracy, przy czym wymiar urlopu przysługującego na mocy Kodeksu pracy oraz (...) ustawy (o rehabilitacji zawodowej i społecznej ... - przyp. red.) należy ustalić oddzielnie. (...) Konieczność odrębnego ustalenia wymiaru urlopu dodatkowego wynika z przepisów dotyczących świadectw pracy, które przewidują obowiązek zawarcia w świadectwie pracy informacji o wykorzystanym urlopie dodatkowym (...)".

Urlop ojcowski i rodzicielski

W ust. 6 odpowiednio w pkt 3 i 4 formularza świadectwa pracy należy wykazać urlop ojcowski i rodzicielski. Jednak dokonuje się tej czynności tylko wtedy, gdy pracownik ze względu na wiek dziecka mógłby korzystać z takich urlopów w kolejnym stosunku pracy. Podaje się wówczas wymiar urlopu i liczbę wykorzystanych części, a w odniesieniu do urlopu rodzicielskiego także podstawę prawną jego udzielenia. Przy czym, jeżeli pracownik wykorzystywał więcej niż jeden urlop ojcowski i/lub rodzicielski, pracodawca wskazuje odrębnie urlop wykorzystany na każde z dzieci, podając imię i nazwisko dziecka.

Ponadto w przypadku urlopu rodzicielskiego wskazuje się urlop rodzicielski wykorzystany na podstawie art. 1821c § 3 K.p. i liczbę jego części. Przepis ten dotyczy urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 16 tygodni udzielonego w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części urlopu rodzicielskiego albo po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części tego urlopu.

Urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy wykazuje się w ust. 6 w pkt 5 świadectwa pracy. Podaje się podstawę prawną jego udzielenia, wymiar, okres lub okresy korzystania z tego urlopu, a także liczbę udzielonych części tego urlopu. W razie gdy pracownik wykorzystał więcej niż jeden urlop wychowawczy, w świadectwie wskazuje się odrębnie urlop wykorzystany na każde z dzieci, podając imię i nazwisko dziecka.

Należy wyjaśnić, że urlop wychowawczy nie zawsze był okresem składkowym. Urlopy tego rodzaju przypadające przed 1 stycznia 1999 r. zaliczane były do okresów nieskładkowych. Zatem gdy pracownik w okresie zatrudnienia wykorzystywał urlop wychowawczy przypadający przed tą datą, to należy go dodatkowo wykazać w ust. 6 pkt 13 świadectwa pracy jako okres nieskładkowy. Od 1 stycznia 1999 r. okres korzystania z urlopu wychowawczego jest traktowany jako okres składkowy, dlatego od tego terminu wykazuje się go tylko w ust. 6 pkt 5 świadectwa pracy.

Przykładowo wypełnione świadectwo pracy w zakresie niektórych urlopów

"6. W okresie zatrudnienia pracownik:

1) wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze 9 dni (63 godz.)

(urlop wypoczynkowy wykorzystany w roku kalendarzowym,
w którym ustał stosunek pracy)

w tym nie korzystał z urlopu na żądanie

(urlop wypoczynkowy wykorzystany na podstawie art. 1672 Kodeksu pracy
w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)

(...)

4) wykorzystał urlop rodzicielski udzielony na podstawie art. 1821a K.p.:

- na Ignacego Wojtalę w wymiarze 32 tygodni w 1 części, w tym na podstawie art. 1821c K.p. w 0 częściach,

12) wykorzystał dodatkowy urlop albo inne uprawnienia lub świadczenia przewidziane przepisami prawa pracy: 4 dni (28 godz.) urlopu dodatkowego z tytułu niepełnosprawności

(...)".

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.