Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Inne zagadnienia  »   Nagłe odejście z pracy z winy pracodawcy
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Nagłe odejście z pracy z winy pracodawcy

Gazeta Podatkowa nr 33 (1490) z dnia 23.04.2018
Agata Barczewska

Natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę kojarzy się na ogół ze zwolnieniem dyscyplinarnym dokonanym przez pracodawcę. Jednak pracownik również ma możliwość "karnego" rozwiązania umowy o pracę, w sytuacji gdy pracodawca poważnie naruszył swoje obowiązki względem zatrudnionego. Mimo że nagłe rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika może postawić pracodawcę w trudnej kadrowo sytuacji, ma on jedynie prawo do zażądania od niego odszkodowania.

Dyscyplinarka także dla pracodawcy

Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia zastrzeżone jest do nielicznych przypadków. Do zastosowania tego trybu rozwiązania umowy ma prawo zarówno pracodawca, jak i pracownik. Ten ostatni może rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia w dwóch przypadkach, tj.:

 • gdy pracodawca, mimo orzeczenia lekarskiego stwierdzającego szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, nie przeniesie go, w terminie wskazanym w tym orzeczeniu, do innej, odpowiedniej pracy,
   
 • w razie ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Powyższe przesłanki natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę przez pracownika zawarte są w art. 55 § 1-11 K.p. Przepis ten wprowadza też kilka wymogów formalnych związanych z ustaniem zatrudnienia w tym trybie. Zgodnie z art. 55 § 2 K.p. oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia z winy pracodawcy musi zawierać wskazanie przyczyny takiego sposobu rozwiązania umowy. Ponadto rozwiązanie umowy przez pracownika w trybie art. 55 K.p. musi nastąpić w ciągu miesiąca od uzyskania przez niego informacji o uchybieniu pracodawcy.

W większości przypadków podstawą do rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym jest ciężkie naruszenie przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika. Do takich obowiązków należą m.in.: terminowa wypłata wynagrodzenia, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia społecznego czy przestrzeganie przepisów o czasie pracy. Kodeks pracy nie zawiera wyczerpującego katalogu tych obowiązków. W tym przypadku dużą rolę odgrywa więc subiektywna ocena pracownika, że w konkretnej sytuacji pracodawca w sposób ciężki uchybił podstawowym obowiązkom wobec pracownika.

Dla pracodawcy tylko odszkodowanie

W sytuacji gdy pracodawca wypowiada lub rozwiązuje umowę w trybie natychmiastowym, pracownikowi przysługuje prawo do wniesienia odwołania. Jeżeli jednak stroną rozwiązującą umowę jest pracownik, pracodawcy nie przysługuje analogiczne uprawnienie. W przypadku gdy pracownik złoży oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia z winy pracodawcy, pracodawca - o ile uważa taki sposób rozwiązania umowy za bezzasadny - może jedynie dochodzić odszkodowania od pracownika. Jego wysokość odpowiada wynagrodzeniu pracownika za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy na czas określony odszkodowanie dla pracodawcy odpowiada wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia (art. 611- 612 K.p.).

Należy podkreślić, że nawet w przypadku, gdy podane przez pracownika podstawy rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 55 § 11 K.p. są bezzasadne, rozwiązanie umowy i tak jest skuteczne, a stosunek pracy ulega zakończeniu. Pracodawca nie może bronić się przed rozwiązaniem umowy podnosząc, że zarzuty stawiane przez pracownika są nieprawdziwe.

Do odszkodowania ma również prawo pracownik, który rozwiązuje umowę na podstawie art. 55 § 11 K.p. - w wysokości analogicznej jak przy odszkodowaniu dla pracodawcy. Odpowiada więc ono wynagrodzeniu za okres wypowiedzenia, a w przypadku rozwiązania umowy na czas określony, wynagrodzeniu za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.

Prawie jak wypowiedzenie

Mimo że rozwiązanie umowy w trybie art. 55 K.p. następuje z wyłącznej inicjatywy pracownika, prawo pracy traktuje je w taki sposób, jakby umowę wypowiedział pracodawca (art. 55 § 3 K.p.). Z tej regulacji pracownicy wywodzą niekiedy mylne wnioski, iż ich zatrudnienie w świetle prawa trwało dłużej (o okres wypowiedzenia) oraz że należy uznać, iż to pracodawca wypowiedział umowę o pracę. Tymczasem zastosowany tryb zwolnienia, tj. bez wypowiedzenia oraz okres zatrudnienia nie ulegają zmianie.

Należy zwrócić uwagę, że art. 55 § 3 K.p. stanowi jedynie, że rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika na podstawie m.in. art. 55 § 11 K.p. pociąga za sobą skutki, jakie prawo wiąże z wypowiedzeniem umowy przez pracodawcę. Przepis nie stanowi, że jest to wypowiedzenie umowy. Dlatego w świadectwie pracy jako podstawa prawna ustania zatrudnienia powinien być wskazany art. 55 K.p. Nie należy też zmieniać okresu zatrudnienia wykazywanego w świadectwie, jego zakończenie nastąpiło bowiem w dniu rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym przez pracownika. Również prawo do urlopu (lub ekwiwalentu za urlop) odnosi się do powyższego okresu zatrudnienia.

Przykład oświadczenia pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy
"Murdom" Sp. z o.o. 
ul. Zamkowa 15, Kraków
Kraków, dnia 12 kwietnia 2018 r.
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Z dniem 12 kwietnia 2018 r. rozwiązuję umowę o pracę na czas określony, zawartą z "Murdom" Sp. z o.o., ul. Zamkowa 15 w Krakowie w dniu 1 stycznia 2017 r. - bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Przyczyną rozwiązania umowy jest wielokrotne naruszenie przez pracodawcę zasad bezpieczeństwa i higieny pracy polegające na niezapewnieniu bezpieczeństwa przy wykonywaniu pracy na wysokości poprzez niedostarczenie (mimo monitów) kasków ochronnych, linek asekuracyjnych oraz niezapewnienie asekuracji przez drugą osobę.

  . . . Jan Rojewski . . .
  pracownik

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.)

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.