Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Inne zagadnienia  »   Wykazanie w świadectwie pracy wykorzystanej części urlopu rodzicielskiego

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wykazanie w świadectwie pracy wykorzystanej części urlopu rodzicielskiego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (487) z dnia 1.07.2019

Czy i w jaki sposób wykazać w świadectwie pracy informację o urlopie rodzicielskim wykorzystanym w wymiarze 26 tygodni przez pracownika w stanie prawnym obowiązującym przed jego "połączeniem" z dodatkowym urlopem macierzyńskim? Jaką podstawę prawną należy wskazać w omawianym dokumencie?

Świadectwo pracy zawiera oświadczenie wiedzy o faktach w nim stwierdzonych, w tym przede wszystkim o przebytym okresie zatrudnienia oraz uprawnieniach, z których pracownik skorzystał podczas jego trwania. W dokumencie tym należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego (art. 97 § 2 pierwsze zdanie K.p.). Stąd też konieczność umieszczania w jego treści m.in. informacji o urlopie rodzicielskim.

Ważne: Pracodawca wskazuje w świadectwie pracy wykorzystany urlop rodzicielski tylko w przypadku, gdy pracownik ze względu na wiek dziecka mógłby korzystać z takiego urlopu w kolejnym stosunku pracy.

Tak wynika z objaśnień do sposobu wypełniania świadectwa pracy, którego wzór jest zamieszczony w załączniku do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1289), dalej rozporządzenia. Wyjaśnienie to należy odczytywać tak, iż o ile wiek dziecka dopuszcza wnioskowanie o urlop rodzicielski w nowym zatrudnieniu, to informacja o jego wykorzystaniu jest obligatoryjnym elementem świadectwa pracy. Na tej podstawie kolejny pracodawca właściwie zweryfikuje uprawnienia do urlopu rodzicielskiego wnioskodawcy. Przykładowo, gdy dziecko pracownika ukończyło 6 lat w poprzednim roku kalendarzowym, to pracodawca pomija informację o urlopie rodzicielskim w treści świadectwa pracy.

Urlopu rodzicielskiego udziela się w wymiarze do 32 tygodni - w razie urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie lub do 34 tygodni - w razie urodzenia większej liczby dzieci przy jednym porodzie.

Wniosek o urlop rodzicielski składa się, zgodnie z:

 • art. 1791 § 1 K.p., w terminie nie późniejszym niż 21 dni po porodzie i wykorzystuje, bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, w pełnym wymiarze wynikającym z art. 1821a § 1 K.p., czyli 32 lub 34 tygodni,
   
 • art. 1821d § 1 K.p., w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu, i wykorzystuje bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, nie więcej niż w 4 częściach, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej, w wymiarze wielokrotności tygodnia, z możliwością odroczenia jego części.

W tym drugim przypadku część urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 16 tygodni może przypadać po przerwie, nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia (art. 1821c § 3 K.p.).

Wyjaśniamy, że przepisy Działu ósmego K.p. przewidują szereg rozwiązań pozwalających na podział urlopu rodzicielskiego między rodziców, w tym adopcyjnych, które pomijamy.

Ważne: Przepis o możliwości odroczenia części urlopu rodzicielskiego obowiązuje od 2 stycznia 2016 r. i został wprowadzony do Kodeksu pracy ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1268 ze zm.).

Od tego też dnia "włączono" dodatkowy urlop macierzyński do urlopu rodzicielskiego. Możliwość odroczenia części urlopu rodzicielskiego objęła także rodziców, których dziecko urodziło się wcześniej, a którzy dopiero planowali urlop rodzicielski bądź korzystali z jego części. Kolejną część z zachowaniem dopuszczalnej długości i liczby wniosków mogli/mogą wykorzystać do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 lat.

Przykład

Pracownica urodziła dziecko 30 czerwca 2015 r. i stosownie do obowiązujących w tym okresie przepisów wykorzystała pełny urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński, 10 tygodni urlopu rodzicielskiego i 8 marca 2016 r. wróciła do pracy. Pracownik - ojciec dziecka nie korzystał z urlopu rodzicielskiego.

Obecnie pracownica zdecydowała się zmienić miejsce zatrudnienia. Dotychczasowy pracodawca jest obowiązany umieścić informację o wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego, podając wymiar, liczbę części oraz podstawę prawną jego wykorzystania/udzielenia.

Pracownica będzie mogła skorzystać z odroczonej części urlopu rodzicielskiego u nowego pracodawcy - do końca 2021 r. W treści świadectwa pracy należy podać tę podstawę prawną, która obowiązywała w dniu udzielania urlopu. Informacja w tej sprawie wraz z datą urodzenia dziecka oraz okresem urlopu pozwoli nowemu pracodawcy na prawidłowe ustalenie praw pracownicy.

Ustęp 6 pkt 4 świadectwa pracy powinien mieć brzmienie:

4) wykorzystał urlop rodzicielski udzielony na podstawie  . . . art. 1821a § 1 K.p. w zw. z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy... (Dz. U. poz. 1268 ze zm.). . . . . .
w wymiarze  . . . . . .  10 tygodni  . . . . . .  w  . . . . . . 1  . . . . .  częściach, w tym na podstawie art. 1821c § 3 Kodeksu pracy w  . . . . . .  nie korzystał  . . . . . . częściach

Taki sam obowiązek informacyjny powstałby po wykorzystaniu przez zainteresowaną całości urlopu rodzicielskiego. Dzięki temu nowy pracodawca dysponowałby dowodem, iż żadne uprawnienia w omawianym aspekcie jej nie przysługują.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.