Wyszukaj

Jak szukać?»

20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Inne zagadnienia  »   Sprostowanie treści świadectwa pracy
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Sprostowanie treści świadectwa pracy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (440) z dnia 10.07.2017

Pracodawca sporządzając świadectwo pracy pracownikowi przechodzącemu na emeryturę zauważył błąd w świadectwie wystawionym przez firmę, z której przejął tego pracownika w trybie art. 231 K.p. Kto koryguje ten wcześniejszy dokument?

Sprostowania świadectwa pracy dokonuje obecny pracodawca, jeśli przejął cały zakład pracy na podstawie art. 231 K.p. Po przejęciu pracownika w okolicznościach wskazanych w tym przepisie wszedł on bowiem we wszystkie prawa i obowiązki poprzedniego pracodawcy.

Ważne: W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie wystawić pracownikowi świadectwo pracy (art. 97 § 1 K.p.).

W razie popełnienia błędu w tym dokumencie, pracodawca na wniosek pracownika lub z własnej inicjatywy prostuje jego treść. Pracownik ma prawo zawnioskować o korektę w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa (art. 97 § 21 K.p.).

Sprostowanie świadectwa pracy jest równoznaczne z wydaniem nowego dokumentu z poprawną treścią. Wynika to z § 7 ust. 1-2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. poz. 2292 ze zm.) oraz obowiązującego do 31 grudnia 2016 r. - § 5 ust. 1-2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy... (Dz. U. nr 60, poz. 282 z późn. zm.).

Zwracamy uwagę!

Obowiązek wydania świadectwa pracy nie powstaje w razie przejścia pracowników w trybie art. 231 K.p. Dotychczasowy stosunek pracy jest bowiem kontynuowany. Nawet jeśli w tych okolicznościach świadectwo pracy zostało wydane, to nie należy tego utożsamiać z rozwiązaniem stosunku pracy (por. wyrok SN z 7 czerwca 1994 r., sygn. akt I PRN 29/94, OSNP 1994/12/189). Pracodawca przejmujący zakład pracy na podstawie art. 231 K.p. staje się stroną w dotychczasowym stosunku pracy (por. wyrok SN z 29 września 1998 r., sygn. akt I PKN 349/98, OSNP 1999/20/653). Powinien on zatem w przypadku jego zakończenia z przejętym pracownikiem przygotować dokument, który obejmie okres pracy u tego pracodawcy oraz u jego przejętego poprzednika (łączny czas trwania stosunku pracy). Zakładając jednak, że Czytelnikowi nie chodzi o taką sytuację, lecz o świadectwo pracy dotyczące zakończonego stosunku pracy przed transferem pracowników według art. 231 K.p., to jeśli zawiera ono nieprawidłowe dane, nowy pracodawca prostuje to świadectwo (wydaje nowy dokument i opatruje go podpisem).

Aktywne druki i formularze Wzór świadectwa pracy dostępny jest
w serwisie www.druki.gofin.pl

Ważne: W myśl art. 231 § 1-2 K.p. pracodawca przejmujący staje się stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, a za wynikłe z nich zobowiązania, które powstały przed przejęciem pracowników odpowiada samodzielnie, jeśli przejął całość poprzedniego zakładu pracy, a gdy jego część - solidarnie z dotychczasowym pracodawcą.

Wyłączną odpowiedzialność nowego pracodawcy po transferze w trybie art. 231 K.p. i likwidacji dotychczasowego pracodawcy potwierdził także Sąd Najwyższy w wyroku z 23 listopada 2006 r. (sygn. akt II PK 57/06, OSNP 2008/1-2/4).

Odpowiedzialność solidarna pracodawców polega na tym, że pracownik może żądać spełnienia swojego roszczenia łącznie od nich wszystkich, od kilku z nich lub każdego z nich z osobna, a zaspokojenie jego żądań przez któregokolwiek z nich zwalnia pozostałych (por. art. 366 K.c. w związku z art. 300 K.p.). Temu pracodawcy, który zrealizuje żądanie pracownika, przysługuje roszczenie regresowe wobec pozostałych (art. 376 § 1 K.c.).

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60