Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Procedura podatkowa  »   Terminy i sposoby otrzymania nadpłaty podatku z PIT za 2021 r.
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Terminy i sposoby otrzymania nadpłaty podatku z PIT za 2021 r.

Gazeta Podatkowa nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022
Małgorzata Żujewska

Nadpłata podatku dochodowego wykazana w zeznaniu podatkowym przesłanym przez internet zostanie zwrócona w ciągu 45 dni od dnia jego złożenia. Na kwotę wynikającą z rozliczenia sporządzonego w formie papierowej trzeba czekać do 3 miesięcy. Podatnicy coraz częściej chcą otrzymać nadpłatę podatku na rachunek bankowy, ale możliwy jest też jej zwrot przekazem pocztowym lub wypłata w kasie urzędu skarbowego.

Przelew lub gotówka

Nadpłata podatku dochodowego wykazana w PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 czy PIT-38 za 2021 r. może być przelana na konto, zwrócona przekazem pocztowym lub wypłacona w kasie.


Bezpłatna funkcjonalność PIT 2021 umożliwiająca sporządzanie zeznań rocznych dostępna jest w Programie DRUKI Gofin.


Przelewem można otrzymać każdą, nawet kilkuzłotową, nadpłatę podatku. Urząd skarbowy musi jedynie znać aktualny osobisty rachunek podatnika (bankowy lub w SKOK). Podatnik ma być posiadaczem lub współposiadaczem konta. W przypadku małżonków rozliczających się łącznie może to być rachunek indywidualny jednego z nich lub wspólny.

Istnieją dwie możliwości zgłoszenia konta przeznaczonego do zwrotu nadpłaty podatku. Pierwsza to wskazanie go w składanym zeznaniu podatkowym. Drugim sposobem jest dokonanie zgłoszenia na odrębnym formularzu - właściwym dla swojego statusu ewidencyjnego. Przedsiębiorcy podlegający wpisowi do CEIDG czynią to w ramach wniosku CEIDG-1. Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej posługujące się NIP jako identyfikatorem podatkowym składają NIP-7, a których identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL - ZAP-3. Konta nie trzeba wpisywać w zeznaniu podatkowym za 2021 r. lub zgłaszać poprzez złożenie CEIDG-1/NIP-7/ZAP-3, jeżeli zostało ono podane w latach wcześniejszych i nadal jest aktualne.

Osobie, która nie wskaże rachunku, nadpłata podatku zwracana jest w gotówce. Standardowo w takim przypadku stosuje się przekaz pocztowy. Podatnik nie musi składać wniosku o zastosowanie tej formy zwrotu. Nadpłata podatku przesłana przekazem pocztowym pomniejszana jest jednak o koszty jej zwrotu. Jeżeli podatnik nie chce otrzymać pieniędzy przekazem pocztowym, pozostaje ich wypłata w kasie, ale dokonuje się tego na żądanie. Wyjątek stanowi nadpłata nieprzekraczająca 32 zł (dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym). Zwrot takiej kwoty nie może być dokonany przekazem pocztowym. Jeżeli podatnik nie wskaże konta, na jakie ma być ona zwrócona, wypłata nastąpi w kasie.

Terminy zwrotu

Termin otrzymania nadpłaty podatku dochodowego zależy od formy złożenia zeznania podatkowego.

Nadpłata podatku wykazana w rozliczeniu PIT przesłanym za pomocą środków komunikacji elektronicznej podlega zwrotowi w ciągu 45 dni od dnia jego złożenia. Taki termin obowiązuje niezależnie od tego, czy podatnik we własnym zakresie złożył zeznanie podatkowe przez internet (przez bramkę e-Deklaracje), czy skorzystał z usługi Twój e-PIT. Jeżeli rozliczenie zostanie przekazane w formie papierowej, urząd skarbowy ma 3 miesiące na zwrot nadpłaty podatku. Wynika tak z art. 77 § 1 pkt 5 i 5a Ordynacji podatkowej.

Należy jednak pamiętać o następujących kwestiach. PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 za 2021 r. składa się od 15 lutego 2022 r. Zeznanie podatkowe przekazane przed tym dniem uznaje się za złożone 15 lutego 2022 r. Dzień ten wyznacza więc początek biegu terminu zwrotu nadpłaty podatku wykazanej w rozliczeniu złożonym przed 15 lutego 2022 r.

Kolejna kwestia to zwrot nadpłaty podatku w przypadku automatycznej akceptacji PIT-37 lub PIT-38 za 2021 r. złożonego w ramach usługi Twój e-PIT. Jeżeli do 2 maja 2022 r. podatnik nie skorzysta z udostępnionego rozliczenia, ani nie przekaże samodzielnie sporządzonego zeznania podatkowego, PIT-37 lub PIT-38 za 2021 r. przygotowany w ramach usługi Twój e-PIT zostanie automatycznie uznany za złożony w dniu 2 maja 2022 r. Termin zwrotu nadpłaty wynikającej z automatycznie zaakceptowanego rozliczenia, wynoszący 45 dni, będzie liczony począwszy od 3 maja 2022 r.

Zajęcie nadpłaty

Nadpłata podatku dochodowego wykazana w zeznaniu podatkowym może posłużyć do uregulowania zobowiązań podatnika - nie tylko podatkowych.

Nadpłata podlega z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych. Jeżeli podatnik nie ma takich obciążeń, nadpłata jest mu zwracana, chyba że złoży wniosek o zarachowanie całej lub części przysługującej mu kwoty na przyszłe zobowiązania podatkowe. Stanowi tak art. 76 § 1 Ordynacji podatkowej. Regulacje te stosuje się także do nadpłaty podatku dochodowego przysługującej małżonkom z tytułu łącznego opodatkowania dochodów. Wierzytelność o jej zwrot jest solidarna. Oznacza to, że każdy z małżonków ma prawo do otrzymania całej wspólnej nadpłaty podatku dochodowego, a urząd skarbowy może ją zwrócić dowolnie wybranemu małżonkowi. Jeżeli więc mający otrzymać całą nadpłatę posiada zaległości podatkowe, podlega ona zarachowaniu na te zaległości podatkowe. Urzędowi skarbowemu wolno zaliczyć nadpłatę podatku dochodowego będącą rezultatem łącznego opodatkowania dochodów małżonków na poczet zobowiązań podatkowych tylko jednego z małżonków, np. z tytułu VAT (por. wyrok NSA z dnia 10 października 2019 r., sygn. akt II FSK 3114/17).

Organ podatkowy, u którego powstała nadpłata, będący organem KAS, może zaliczyć nadpłatę na poczet niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, w rozumieniu art. 60 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), do których wymiaru lub poboru jest właściwy inny organ KAS. Przewiduje to art. 76 § 1a Ordynacji podatkowej. Przepis ten umożliwia zaliczenie nadpłaty podatku z urzędu - bez konieczności wystawiania tytułu wykonawczego - m.in. na grzywny nakładane w drodze mandatu karnego, których poborem zajmuje się Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu.

Zwrot podatku, jako wierzytelność przysługująca podatnikowi wobec organu podatkowego, może zostać również zajęta na pokrycie długów dochodzonych w trybie egzekucji sądowej lub administracyjnej. Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych potwierdza dopuszczalność przekazania nadpłaty podatku, jaka przysługuje małżonkom z tytułu łącznego opodatkowania dochodów, na pokrycie egzekwowanych przez komornika sądowego długów jednego z małżonków (por. wyrok NSA z dnia 12 grudnia 2019 r., sygn. akt II FSK 430/18). Priorytet posiadają jednak niezapłacone należności podatkowe. W razie egzekucyjnego zajęcia wierzytelności z tytułu nadpłaty podatku, zaliczenie jej na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek od zaliczek określonych w decyzji wydanej na podstawie art. 53a Ordynacji podatkowej oraz bieżących zobowiązań podatkowych ma pierwszeństwo przed realizacją zajęcia.

Dzień zwrotu nadpłaty przez urząd skarbowy
forma zwrotu nadpłaty dzień zwrotu nadpłaty
przelew na konto podatnika dzień obciążenia rachunku bankowego organu podatkowego na podstawie polecenia przelewu
przekaz pocztowy dzień nadania przekazu pocztowego
wypłata gotówki w kasie organu podatkowego dzień wypłaty nadpłaty w kasie lub postawienia jej do dyspozycji podatnika w kasie

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.)

Procedura podatkowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.