Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Posiłki dla pracowników jako przychód i koszt
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Posiłki dla pracowników jako przychód i koszt

Gazeta Podatkowa nr 62 (1937) z dnia 4.08.2022
Małgorzata Marek

Posiłki dla pracowników to jedno z najczęściej występujących świadczeń pozapłacowych. Są udzielane przez pracodawców zarówno ze względu na obowiązujące przepisy prawa pracy, jak i dobrowolnie, jako rodzaj dodatkowej motywacji do pracy. Podstawa tych świadczeń ma znaczenie dla określenia konsekwencji podatkowych, zwłaszcza po stronie pracownika.

Posiłki w ramach bhp

W myśl art. 232 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510), pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeśli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Rodzaje takich posiłków określa rozporządzenie w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. z 1996 r. nr 60, poz. 279 ze zm.). Podstawową formą posiłku profilaktycznego jest jedno danie gorące o określonej kaloryczności i proporcji składników odżywczych. Jeżeli ten sposób wydania posiłku nie jest możliwy, pracownikom należy zapewnić produkty, z których przyrządzą go we własnym zakresie lub przekazać bony, talony, kupony i inne dowody uprawniające do otrzymania posiłku.

Wszystkie powyższe świadczenia, stanowiące realizację obowiązków nałożonych na pracodawcę przez przepisy bhp, są dla pracowników neutralne podatkowo, gdyż obejmują je zwolnienia uregulowane w art. 21 ust. 1 pkt 11 lub pkt 11b ustawy o pdof (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.). Zgodnie z treścią tych przepisów zwolnienie od podatku dotyczy świadczenia rzeczowego, czyli posiłku profilaktycznego (przepisy prawa pracy nie przewidują ekwiwalentu pieniężnego w zamian za to świadczenie), a także wartości otrzymanych przez pracownika od pracodawcy bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do uzyskania na ich podstawie posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych, w przypadku gdy pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych.

Wachlarz akceptowanych przez fiskusa zamienników posiłku profilaktycznego, które korzystają ze zwolnienia, obejmuje m.in. wydanie kart przedpłaconych, o ile pracownik gromadzi dowody w postaci paragonów, z których wynika, że środki zapisane na karcie zostały przeznaczone na zakup potraw gotowych, artykułów spożywczych oraz napojów bezalkoholowych (por. interpretację indywidualną Dyrektora KIS z dnia 3 marca 2022 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.1217.2021.2.DJ).

Posiłki inne niż profilaktyczne

Posiłki profilaktyczne przysługują pracownikom, którzy wykonują prace związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym efektywny wydatek energetyczny. Jeżeli dania gorące lub ich przewidziane prawem zamienniki pracodawca zapewnia również zatrudnionym na innych stanowiskach, wartość tych świadczeń należy, co do zasady, doliczyć do przychodów tych osób ze stosunku pracy. Jak bowiem wynika z art. 12 ust. 1 ustawy o pdof, przychodami ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności m.in. świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Wartość pieniężna świadczenia powinna być ustalana według ceny zakupu posiłku od innego podmiotu albo według ceny dla podmiotów zewnętrznych, gdy pracodawca prowadzi ogólnodostępny bufet lub stołówkę, albo według ceny rynkowej, gdy wewnątrzzakładowy bufet lub stołówka dostępne są tylko dla zatrudnionych (art. 11 ust. 2a ustawy o pdof).

Darmowy posiłek to nie zawsze przychód

Aby po stronie pracownika wystąpił przychód do opodatkowania, otrzymany od pracodawcy posiłek powinien wiązać się z uzyskaniem korzyści majątkowej, tzn. spowodować powiększenie jego aktywów lub uniknięcie koniecznego wydatku. Ponadto uzyskana korzyść musi być wymierna i możliwa do przypisania konkretnej osobie - tak wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego, wydanego 8 lipca 2014 r., sygn. akt K/13, w którym sformułowano warunki uznania nieodpłatnego świadczenia za przychód pracownika.

Jeżeli np. pracodawca zapewnia ciepłą zupę wszystkim swoim pracownikom zatrudnionym w nieogrzewanej hali, przy czym nie jest w stanie jednoznacznie określić, kto korzystał z posiłków, ani w jakiej ilości faktycznie zjadł zupę, to w takim przypadku nie sposób uznać, że pracownicy uzyskują przychód podlegający opodatkowaniu (por. interpretację indywidualną Dyrektora KIS z dnia 16 maja 2022 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.66.2022.4.AK). Należy jednak zaznaczyć, że niemożność zindywidualizowania świadczenia, określenia jego wartości lub skonkretyzowania odbiorcy, powinna mieć charakter obiektywny.

Posiłki w kosztach pracodawcy

Wydatki ponoszone na zapewnienie posiłków profilaktycznych, podobnie jak pozostałe nakłady pracodawcy związane z bhp, są niekwestionowaną pozycją na liście kosztów podatkowych. Jak jednak kwalifikować oferowaną pracownikom możliwość darmowej konsumpcji, która nie jest regulowana przepisami prawa pracy, lecz wynika z decyzji pracodawcy?

Sądząc po treści aktualnych interpretacji podatkowych, fiskus jest w tej materii bardzo liberalny i jednomyślny. W interpretacji z dnia 16 maja 2022 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.29.2022.3.EJ, Dyrektor KIS uznał, że wydatki poniesione ze środków obrotowych pracodawcy na zakup posiłków, które nie są świadczeniami z zakresu bhp, służą zabezpieczeniu źródła przychodów, poprzez przyczynienie się do zwiększenia wydajności pracy.

Z kolei w interpretacji indywidualnej z dnia 2 marca 2022 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.2.2022.1.EJ, stwierdzono, iż wydatki na zapewnienie pracownikom posiłków nie są wyłączone z kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o pdop (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm.), gdyż nie należą do kategorii kosztów reprezentacyjnych. Są to "koszty pracownicze", które mają wpływ na stworzenie odpowiednich warunków do wykonywania obowiązków służbowych. Nie ma przy tym znaczenia nazwa zakupionej usługi.

Dla Prenumeratorów GOFIN
Przepisy prawne Ujednolicone przepisy ustaw podatkowych dostępne w serwisie www.przepisy.gofin.pl
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.