Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Odwołanie pandemii a podatek dochodowy
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Odwołanie pandemii a podatek dochodowy

Gazeta Podatkowa nr 45 (1920) z dnia 6.06.2022
Agata Cieśla

Od 16 maja 2022 r. nie obowiązuje już stan epidemii COVID-19. Na gruncie podatku dochodowego w okresie pandemii funkcjonowało szereg preferencji podatkowych, w tym w zakresie zwolnień przedmiotowych oraz dokonywanych darowizn. Te korzystne dla podatników rozwiązania mają ograniczone terminy zastosowania. Upływają one z końcem miesiąca, w którym odwołano stan epidemii, lub z końcem roku podatkowego, w którym odwołanie to nastąpiło, albo dopiero z końcem kolejnego roku podatkowego.

31 maja 2022 r.

W ramach tzw. darowizn covidowych, określonych w art. 52n ust. 1 ustawy o pdof i odpowiednio art. 38g ust. 1 ustawy o pdop oraz art. 57b ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym w bieżącym roku od 1 stycznia od podstawy obliczenia podatku - w pdof, od podstawy opodatkowania - w pdop oraz od przychodu w ryczałcie ewidencjonowanym podlegają kwoty przekazane:

 • podmiotom wykonującym działalność leczniczą w zakresie przeciwdziałania COVID-19 wpisanym do ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19,
 • Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych,
 • Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej,
 • domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom, schroniskom dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodkom wsparcia, rodzinnym domom pomocy oraz domom pomocy społecznej, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej,
 • Funduszowi Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 ze zm.).

Darowizny te nie są limitowane, a odliczeniu w bieżącym roku podlegają kwoty odpowiadające wartości przekazanej darowizny.

W ten sam sposób w 2022 r. odliczeniu podlegają na podstawie art. 52x ustawy o pdof, art. 38p ustawy o pdop oraz art. 57e ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym tzw. pandemiczne darowizny oświatowe. Są to darowizny rzeczowe, których przedmiotem są kompletne i zdatne do użytku, wyprodukowane nie wcześniej niż 3 lata przed dniem ich darowania, komputery przenośne będące laptopami lub tabletami przekazane:

 • organom prowadzącym placówki oświatowe,
 • organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, tj. organizacjom pozarządowym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, lub operatorowi OSE, z przeznaczeniem na cele dalszego nieodpłatnego przekazania organom prowadzącym placówki oświatowe lub placówkom oświatowym.

Ze wszystkich przywołanych uregulowań wynika, że odliczeniu podlegają wyłącznie te wymienione w nich darowizny, które zostały przekazane wskazanym w nich podmiotom do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19. To oznacza, że w stosunku do darowizn przekazanych w 2022 r. odliczeniu podlegają tylko te przekazane do 31 maja br. Darowizny dokonane po tym dniu nie mają wpływu na podstawę opodatkowania/obliczenia podatku.

31 grudnia 2022 r.

W czasie pandemii w podatku dochodowym od osób fizycznych czasowo obowiązywały podwyższone limity kilku zwolnień przedmiotowych. Dwa z nich będą aktualne do 31 grudnia 2022 r., gdyż w ustawie o pdof zapisano, że obowiązują one do końca roku podatkowego, w którym zostanie odwołany stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 (art. 52l pkt 1 i pkt 2 ustawy o pdof). Pierwszy to podwyższony do 3.000 zł limit zwolnienia dla zapomóg określonego w art. 21 ust. 1 pkt 9a ustawy o pdof (tj. dla zapomóg innych niż tzw. losowe z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o pdof, wypłacanych z funduszy zakładowych lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji). Drugim jest podwyższony do 10.000 zł limit zwolnienia od pdof dla tzw. zapomóg losowych wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 26 lit. b) ustawy o pdof.

W efekcie dopiero z dniem 1 stycznia 2023 r. nastąpi powrót do starych limitów, czyli w przypadku zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 9a ustawy o pdof - do 1.000 zł w skali roku, a w przypadku zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 26 lit. b) ustawy o pdof - do 6.000 zł w skali roku.

31 grudnia 2023 r.

Najdłużej pozostaną podwyższone uregulowaniami pandemicznymi limity najpopularniejszych zwolnień pracowniczych wynikających z ustawy o pdof. Pierwszym z nich jest zwolnienie z pdof dla pracowniczych świadczeń pozapłacowych, wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o pdof. Okres obowiązywania podwyższonego do 2.000 zł rocznego limitu tego zwolnienia przepis art. 52l pkt 3 ustawy o pdof określa bowiem na koniec roku podatkowego następującego po roku, w którym zostanie odwołany stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19. Ten sam termin obowiązuje dla stosowania zwiększonego do 3.000 zł limitu zwolnienia dla dopłat do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18, sfinansowanych ze źródeł innych niż fundusz socjalny, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra (art. 52l pkt 4 ustawy o pdof).

W efekcie podwyższone limity wskazanych zwolnień będą obowiązywały do 31 grudnia 2023 r. Z dniem 1 stycznia 2024 r. zaczną obowiązywać przedpandemiczne limity, czyli: 1.000 zł rocznie zarówno dla świadczeń objętych zwolnieniem z pdof w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o pdof, jak i wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. b) ustawy o pdof.

Okres obowiązywania podwyższonych limitów zwolnień w pdof
Świadczenia objęte limitem
(podstawa prawna, limit podstawowy)
Limit podwyższony Data obowiązywania limitu podwyższonego
art. 21 ust. 1 pkt 9a ustawy o pdof - do 1.000 zł w skali roku - zapomogi inne niż tzw. losowe z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o pdof, wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji 3.000 zł 31.12.2022 r.
art. 21 ust. 1 pkt 26 lit. b) ustawy o pdof- 6.000 zł w skali roku - zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci z innych źródeł niż wskazane w art. 21 ust.1 pkt 26 lit. a) ustawy o pdof 10.000 zł 31.12.2022 r.
art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o pdof - do 1.000 zł w skali roku - wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o ZFŚS, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych 2.000 zł 31.12.2023 r.
art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. b) ustawy o pdof - do 1.000 zł w skali roku - dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie - dzieci i młodzieży do lat 18 sfinansowane z innych źródeł niż wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. a) ustawy o pdof 3.000 zł 31.12.2023 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.)

Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o pdop (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm.)

Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym... (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 ze zm.)

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.