Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Rozliczanie wydatków na uruchomienie firmy
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Rozliczanie wydatków na uruchomienie firmy

Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022
Agata Cieśla

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wymaga poniesienia wielu różnorodnych nakładów. Osoba, która się na to zdecyduje, musi swoją firmę zarejestrować i dokonać różnych zgłoszeń w odpowiednich urzędach i instytucjach. Ponadto, żeby zaistnieć na rynku - poza zgromadzeniem majątku niezbędnego w jej prowadzeniu - musi dać o sobie znać i się wypromować. Jednak nie każdy ze wskazanych wydatków podlega rozliczeniu w księdze podatkowej jako koszt uzyskania przychodów.

Formalności i marketing

Jednymi z pierwszych ponoszonych przy uruchamianiu firmy są wydatki rejestracyjno-zgłoszeniowe, koszty obsługi prawnej, ewentualnie koszty notarialne i koszty rekrutacji pracowników. Obowiązek poniesienia pewnych nakładów związanych z podjęciem działalności wynika wprost z przepisów - dotyczy to m.in. opłat za wydanie zezwolenia lub koncesji uprawniającej do prowadzenia danego rodzaju działalności.

Ustawa o pdof nie zawiera uregulowań wyłączających z firmowych kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Mogą one stanowić koszty na zasadach ogólnych. W tym celu podatnik powinien udowodnić, że będą one służyły uzyskaniu przychodów albo zabezpieczeniu lub zachowaniu ich źródła, a następnie ująć je w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej pod datą poniesienia.

Aby firma dobrze wystartowała, niezbędne jest podjęcie działań informacyjno-reklamowych wśród potencjalnych klientów, dzięki którym dowiedzą się oni o powstaniu nowego podmiotu, zakresie jego działalności oraz miejscu funkcjonowania. Ponoszone w związku z tym wydatki (m.in. na reklamę radiową, prasową, ulotki reklamowe, wizytówki itp.) również ujmuje się w kosztach firmowych na dzień rozpoczęcia działalności.

Towary i materiały

Wydatki sprzed uruchomienia firmy na zakup towarów handlowych i materiałów nie obciążają bezpośrednio kosztów podatkowych. Te składniki obejmuje się spisem z natury sporządzanym na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wartość tego spisu podlega wpisaniu do podatkowej księgi jako pierwsza pozycja, ale nie jest sumowana z kosztami tego rodzaju w momencie poniesienia. Stanie się ona kosztem dopiero przy obliczaniu dochodu na koniec roku podatkowego (jako różnica pomiędzy wartością zapasu na początek i na koniec roku podatkowego).

Pozostałe składniki majątkowe

Część nabywanych przed rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej składników majątkowych klasyfikowana jest w pdof jako środki trwałe. Wydatki z nimi związane rozliczane są w kosztach w czasie poprzez odpisy amortyzacyjne, jednak z kilkoma wyjątkami. Należy do nich tzw. jednorazowa amortyzacja stanowiąca pomoc de minimis, która ma zastosowanie m.in. do podatników rozpoczynających działalność gospodarczą (art. 22k ust. 7-13 ustawy o pdof). Tacy podatnicy mogą w roku jej rozpoczęcia dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grup 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych w ramach limitu równowartości 50.000 euro (w 2022 r. - 230.000 zł).

Ponadto, w oparciu o art. 22k ust. 14-21 ustawy o pdof, jednorazowej amortyzacji może dokonać podatnik, u którego nakłady na fabrycznie nowe środki trwałe z grup 3-6 i 8 KŚT w danym roku podatkowym wyniosły co najmniej 10.000 zł i nie przekroczyły 100.000 zł. Nie dotyczy ona jednak wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych z grupowania 1-2 KŚT oraz całej grupy 7 KŚT (środki transportu).

Ponadto podatnicy mogą jednorazowo amortyzować, w miesiącu oddania do używania lub w miesiącu następnym, środki trwałe, których wartość początkowa nie przekracza 10.000 zł (art. 22f ust. 3 ustawy o pdof).

Również wartość nabywanych do nowej firmy i zaliczanych do wyposażenia m.in. pojedynczych mebli i sprzętów biurowych oraz drobnego AGD zazwyczaj nie przekracza 10.000 zł. W efekcie podlegają one bezpośredniemu zaliczeniu do kosztów podatkowych, ale dopiero w miesiącu oddania ich do używania (art. 22d ust. 1 ustawy o pdof).

Nakłady na obcy lokal/budynek

Gdy przedsiębiorca na cele uruchamianej firmy zamierza wykorzystywać lokal lub budynek wynajęty od innego podmiotu, to zazwyczaj wiąże się to z koniecznością dostosowania go do jego indywidualnych potrzeb. Takie nakłady w podatku dochodowym to inwestycje w obcych środkach trwałych, będące w praktyce ulepszeniem, o którym mowa w art. 22g ust. 17 ustawy o pdof, m.in. środków dzierżawionych, wynajmowanych lub leasingowanych. Inwestycje w obcych środkach trwałych podlegają amortyzacji niezależnie od przewidywanego okresu używania. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową od ich wartości początkowej ujętej w ewidencji środków trwałych począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały one do niej wprowadzone.

Dofinansowanie startu

Jednorazowe środki z Funduszu Pracy (FP) na rozpoczęcie działalności gospodarczej może otrzymać osoba bezrobotna. Środki te korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o pdof.

Wyłączeniu z kosztów podlegają odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych od tej części ich wartości, która m.in. odpowiada wydatkom zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie (art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o pdof). Stąd gdyby zakup środka trwałego podatnik częściowo sfinansował z dotacji z FP, a częściowo ze środków własnych, wówczas kosztu podatkowego nie będzie stanowił odpis amortyzacyjny od tej części jego wartości początkowej, która została sfinansowana dotacją.

Z kolei gdy omawianą dotacją podatnik sfinansuje wyposażenie do uruchamianej firmy, to wydatek na ten cel rozliczy w kosztach podatkowych niezależnie od tego, że dotacja korzysta ze zwolnienia podatkowego. Również wydatkami na zakup materiałów i towarów oraz najem lokalu sfinansowanymi z dotacji dla bezrobotnego na rozpoczęcie działalności gospodarczej można obciążyć koszty podatkowe.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.)

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.