Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Koszty związane z firmową integracją

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Koszty związane z firmową integracją

Gazeta Podatkowa nr 104 (1666) z dnia 30.12.2019
Agata Cieśla

Grudzień w firmach jest czasem, który pracodawcy, oprócz dokonywania różnych podsumowań, wykorzystują do szeroko rozumianej integracji. Zazwyczaj odbywa się ona w formie spotkania zorganizowanego przez firmę poza terenem jej działania, w którym oprócz przedstawicieli właścicieli i kierownictwa uczestniczą głównie pracownicy - czasami z członkami rodziny. Coraz częściej także zapraszani są na nie kontrahenci. Zorganizowanie takiego spotkania wymaga ponoszenia konkretnych, wcale niemałych wydatków. Jednak nie wszystkie i nie zawsze można rozliczyć w kosztach podatkowych.

Pracownicy

Większość firm, organizując spotkania integracyjne, koszty z tym związane finansuje ze środków obrotowych firmy. Z kolei świadczenia, jakie w ich ramach uzyskują uczestnicy spotkania, nie są różnicowane w zależności od adresata. W części, w której dotyczą udziału obecnych i byłych pracowników (tj. emerytów i rencistów) i ich rodzin można je uznać za tzw. koszty pracownicze. To jednak nie wystarczy, aby firma mogła nimi obciążyć koszty podatkowe.

Dla ujęcia omawianych wydatków w firmowym rachunku kosztowym podstawowe znaczenie ma cel spotkania. Zarówno fiskus w wydawanych interpretacjach, jak i sądy administracyjne w orzecznictwie od wielu lat zwracają bowiem uwagę na to, że takim nadrzędnym celem powinno być zintegrowanie pracowników z firmą i skonsolidowanie ich jako zespołu. Podkreślają też, że jedynym celem takiego spotkania nie może być okazja do przebywania pracowników ze sobą i wspólnej konsumpcji, a działania pracodawcy w tym zakresie powinny prowadzić do poprawy efektywności pracy i w konsekwencji przekładać się na zwiększenie przychodów osiąganych przez firmę. Przy takim założeniu wydatki na imprezę integracyjną spełniają definicję kosztu podatkowego.


Firma musi być w stanie udowodnić motywacyjny charakter integracji, aby poniesione na nią wydatki rozliczyć w kosztach.


Ponieważ to na firmie organizującej spotkanie, jako tym podmiocie, który zaliczając dany wydatek do kosztów uzyskuje podatkową korzyść w postaci obniżenia podstawy opodatkowania, ciąży obowiązek udowodnienia celowości jego poniesienia, warto zadbać o dokumentację, która takie udowodnienie ułatwi. Dowodami na integrujący i motywacyjny charakter imprezy pracowniczej, z których jednoznacznie będzie wynikać charakter danego spotkania, może tu być ramowy program imprezy integracyjnej z zaznaczoną częścią omawiającą pracę firmy w okresie objętym podsumowaniem. Ponadto pomocny w tej kwestii może być opis zakresu zrealizowanej usługi oraz potwierdzenie, do kogo została ona skierowana, czyli lista obecności.

Członkowie rodzin pracowniczych

Dyrektor KIS w wydawanych interpretacjach podatkowych, odnosząc się do kosztów uczestnictwa w imprezach członków rodzin pracowniczych, zezwala pracodawcom na obciążanie nimi firmowych kosztów podatkowych. Nie da się zaprzeczyć, że spotkania pracowników poza miejscem pracy w oderwaniu od codziennych problemów firmowych, w towarzystwie bliskich im osób mogą mieć wpływ na polepszenie komunikacji i integrację zespołu. Ponadto udział rodzin pracowników w imprezie firmowej sprzyja swobodniejszej atmosferze, a co za tym idzie - zadowoleniu pracowników, pomaga także w budowaniu ich poczucia wartości. To z kolei może się przekładać na motywację do pracy oraz głębszą i silniejszą integrację zespołu. Z przywołanych już interpretacji Dyrektora KIS wynika, że taka argumentacja przemawia do fiskusa, i w efekcie daje jego przyzwolenie na obciążanie firmowych kosztów podatkowych wydatkami na imprezę integracyjną w części przypadającej na członków rodzin pracowników (por. interpretację indywidualną Dyrektora KIS z dnia 19 września 2019 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.309.2019.3.MBD).

Kontrahenci

Fiskus odmawia natomiast przedsiębiorcom prawa do rozliczania w kosztach podatkowych wydatków związanych z uczestnictwem w imprezie integracyjnej zaproszonych kontrahentów. W jego opinii dominującym celem ich ponoszenia jest wykreowanie pozytywnego obrazu podatnika, w związku z tym koszty te mają charakter reprezentacyjny. W swoich interpretacjach przyjmuje, że firmie organizującej spotkanie integracyjne, która zaprasza na nie kontrahentów, chodzi głównie o wykreowanie pozytywnego wizerunku firmy w oczach tych osób, czy też podkreślenie swojej zasobności i profesjonalizmu. I chociaż zauważa, że takie działania zmierzają często do rozszerzenia współpracy o dodatkowe zamówienia nowych produktów lub mają na celu stworzenie korzystnych warunków tej współpracy, wydatki te nakazuje wyłączać z kosztów podatkowych (por. interpretację indywidualną Dyrektora KIS z dnia 8 listopada 2019 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.429.2019.2.DJD). Niestety, w tym niekorzystnym dla firm kierunku idą również wyroki sądowe (por. wyrok NSA z dnia 6 listopada 2019 r., sygn. akt II FSK 1359/19).

Pozostali goście

W wielu firmach jest zwyczajowo przyjęte i w dobrym tonie, że w spotkaniach integracyjnych, oprócz pracowników z rodzinami i kontrahentów, uczestniczą m.in. członkowie rad nadzorczych i organów stanowiących oraz przedstawiciele właścicieli. Z obowiązujących przepisów wynika, że wydatki na rzecz przedstawicieli udziałowców i członków rady nadzorczej zostały wyłączone z kategorii kosztów podatkowych (art. 16 ust. 1 pkt 38 oraz pkt 38a ustawy o pdop). To powoduje, że przedsiębiorca, który na spotkanie integracyjne zaprosi takich gości, musi ustalić, jaka część wydatków na jego organizację ich dotyczy, a następnie wyłączyć ją z kosztów podatkowych.

Niestety w żadnej interpretacji Dyrektor KIS nie rozstrzyga, w jaki sposób w praktyce przedsiębiorca ma wiarygodnie i w sposób niebudzący wątpliwości rozdzielić na poszczególne grupy gości uczestniczących w imprezie integracyjnej koszty usługi, która zazwyczaj jest kompleksowa, w celu wydzielenia z jej wartości części kosztowej i kosztów niestanowiącej. W tej kwestii przedsiębiorcy całkowicie są pozostawieni sami sobie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.)

Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o pdop (Dz. U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.)

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.