Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Faktury ustrukturyzowane - korzyści z ich wystawiania i uprawnienia biura ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Faktury ustrukturyzowane - korzyści z ich wystawiania i uprawnienia biura rachunkowego

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 17 (1132) z dnia 10.06.2022

Jestem czynnym podatnikiem VAT. Planuję wystawiać faktury ustrukturyzowane. Jakie korzyści wówczas osiągnę? Czy mogę upoważnić biuro rachunkowe do wystawiania i odbierania faktur w ramach KSeF?

Główne korzyści z wystawiania faktur ustrukturyzowanych to możliwość uzyskania zwrotu VAT w terminie 40 dni (po spełnieniu innych ustawowych warunków) oraz ułatwienie w rozliczaniu faktur korygujących "in minus". Podatnik może upoważnić biuro rachunkowe do wystawiania/dostępu do faktur ustrukturyzowanych.

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje nowy rodzaj faktur, tj. faktury ustrukturyzowane. Faktury ustrukturyzowane są wystawiane przy użyciu Krajowego Sytemu e-Faktur (dalej: KSeF). Ich stosowanie jest obecnie dobrowolne (zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów mają być one obowiązkowe od 2023 r.). Obecnie podatnicy mogą zatem wystawiać faktury ustrukturyzowane, elektroniczne lub papierowe.

Preferencje dla podatników wystawiających e-faktury

Ustawa o VAT przewiduje przywileje dla podatników wystawiających faktury/faktury korygujące w postaci ustrukturyzowanej.

• Skrócony do 40 dni termin zwrotu VAT

Podatnicy, którzy wystawiają faktury ustrukturyzowane, mają prawo ubiegać się o zwrot VAT w terminie 40 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia. W celu uzyskania zwrotu w tym terminie podatnik musi jednak spełnić szereg innych warunków niż tylko wystawianie nowego typu faktur (patrz: art. 87 ust. 5b-5d ustawy o VAT).

Mianowicie urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu VAT w terminie 40 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy łącznie są spełnione następujące warunki:

1) podatnik wystawiał wyłącznie faktury ustrukturyzowane - w związku z wykonywaniem czynności, dla których występował obowiązek wystawienia faktur,

2) kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji (tj. kwota z przeniesienia), nie przekracza 3.000 zł,

3) podatnik - przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot:

a) był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

b) składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje VAT (JPK_V7M, JPK_V7K),

c) posiadał rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w SKOK, zawarty w tzw. białej liście podatników VAT.

Należy także podkreślić, że zwrot VAT w terminie 40 dni przysługuje również w przypadku, gdy w danym okresie rozliczeniowym podatnik, oprócz faktur ustrukturyzowanych, wystawiał faktury, których nie wystawia się w postaci ustrukturyzowanej (z powodu braku zgodności ze wzorem faktury ustrukturyzowanej) lub faktury uproszczone w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie rejestrującej (tj. paragony z NIP do 450 zł lub 100 euro należności ogółem).

• Uproszczone rozliczanie faktur korygujących "in minus"

Zgodnie z generalną zasadą, sprzedawca (podatnik) może dokonać obniżenia podstawy opodatkowania lub podatku należnego już za okres rozliczeniowy, w którym wystawił fakturę korygującą, przy łącznym spełnieniu warunków:

 • uzgodnienia warunków korekty z nabywcą towaru lub usługobiorcą,
 • spełnienia uzgodnionych warunków obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług,
 • posiadania dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunków obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy tych towarów, lub świadczenia tych usług (tj. dokumentacji, z której wynika, że nabywca wie, iż doszło lub wie, w jakich sytuacjach będzie dochodzić do zmiany warunków transakcji skutkujących zmniejszeniem wysokości wynagrodzenia) oraz dokumentacji, z której wynika również, że warunki te zostały spełnione na moment dokonywania przez podatnika korekty podatku należnego (tj. doszło do zrealizowania przesłanek warunkujących pomniejszenie kwoty podatku należnego),
 • faktura korygująca jest zgodna z posiadaną dokumentacją w zakresie uzgodnienia i spełnienia ww. warunków.

Podatnik (sprzedawca), który wystawia fakturę korygującą w postaci faktury ustrukturyzowanej, nie ma obowiązku posiadania dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie/spełnienie warunków obniżenia podstawy opodatkowania VAT (patrz: art. 29a ust. 15 pkt 5 ustawy o VAT). W uzasadnieniu do ustawy nowelizującej, która wprowadziła ww. zasady rozliczania faktur korygujących wyjaśniono, że wystawienie faktury korygującej zmniejszającej kwotę podstawy opodatkowania i podatku należnego w systemie KSeF oznacza u wystawcy prawo do pomniejszenia podatku należnego w okresie rozliczeniowym, w którym faktura ta została wystawiona.

• Inne korzyści związane z wystawianiem e-faktur

Pozostałe korzyści związane z e-fakturami, jakie wskazuje Ministerstwo Finansów, to:

 • bezpieczeństwo - faktura pozostanie w bazie danych MF i nigdy nie ulegnie zniszczeniu czy zaginięciu; nie ma zatem konieczności wydawania jej duplikatów,
 • przyspieszenie obrotu - dzięki działaniu za pośrednictwem bazy MF jest pewność, że faktura trafiła do kontrahenta,
 • wygoda - e-faktury są wydawane według jednego wzorca, dzięki czemu są bardzo łatwe w użyciu,
 • standaryzacja - wzajemne rozliczenia oraz księgowanie faktur jest dużo łatwiejsze,
 • mniej obowiązków - podatnik nie musi przechowywać faktur wystawionych w KSeF, ponieważ są one przechowywane przez administrację przez okres 10 lat, a więc co do zasady w okresie, w którym większość zobowiązań podatkowych się przedawnia,
 • mniej danych do przesyłania w formie JPK - podatnik wystawiający faktury w KSeF nie musi przesyłać na żądanie organów podatkowych struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego dla faktur (JPK_FA); dane te są dostępne dla organów podatkowych, a zatem ich dodatkowe przesyłanie nie miałoby uzasadnienia.

Uprawnienia do korzystania z KSeF

rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (Dz. U. poz. 2481) uregulowano m.in. rodzaje uprawnień do korzystania z KSeF oraz sposoby nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania z KSeF oraz wzór zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu tych uprawnień.

Uprawnienia do wystawiania lub dostępu do faktur ustrukturyzowanych posiada:

1) podatnik;

2) osoba fizyczna wskazana przez podatnika;

3) podmiot wskazany przez podatnika;

4) osoba fizyczna wskazana przez podmiot, który został wskazany przez podatnika;

5) podmioty, o których mowa w art. 106c ustawy o VAT, tj. organy egzekucyjne i komornicy sądowi;

6) osoba fizyczna wskazana przez podmiot wskazany w pkt 5.

Uprawnienia do wystawiania lub dostępu do faktur ustrukturyzowanych posiadane przez podmiot wskazany przez podatnika są również uprawnieniami osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot.

Warto w tym miejscu nadmienić, że na stronie Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono odpowiedzi na pytania dotyczące KSeF, w których wskazano m.in., że w KSeF przewidziana jest możliwość, aby podatnik wskazał podmiot uprawniony do wystawiania faktur np. biuro rachunkowe. W takim przypadku faktury podatnika mogą wystawiać osoby fizyczne uprawnione do wystawiania faktur w imieniu tego podmiotu, czyli pracownicy tego biura.

Z kolei na pytanie, czy podatnik może wskazać osoby spoza jego firmy jako osoby uprawnione do wystawiania faktur w jego imieniu, np. bezpośrednio pracowników biura rachunkowego, czy musi wskazywać to biuro, MF odpowiedziało:

"W ramach KSeF podatnik ma wybór, czy chce sam bezpośrednio nadawać uprawnienia konkretnym osobom fizycznym, także spoza własnej organizacji, czy wskazać podmiot uprawniony do wystawiania i/lub otrzymywania faktur i umożliwiać pośrednie przekazywanie uprawnień."

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.