Facebook

Jak szukać?»

Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Zasady rozliczania VAT w okresie zawieszenia działalności gospodarczej
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Zasady rozliczania VAT w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

Poradnik VAT nr 11 (563) z dnia 10.06.2022

1. Obowiązek składania JPK_VAT z deklaracją

Czy w okresie zawieszenia działalności gospodarczej mam obowiązek przesyłania JPK_V7M?

W prowadzonej działalności zdarza się, że podatnicy podejmują decyzję o czasowym jej zawieszeniu. Zawieszenie to następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.). Zgodnie z art. 23 ust. 1 tej ustawy przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia wskazanego w tym wniosku albo we wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej, albo do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego.

W myśl art. 99 ust. 7a ustawy o VAT (z pewnymi wyjątkami wymienionymi w art. 99 ust. 7b tej ustawy), w przypadku zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej nie trzeba składać deklaracji podatkowych za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy.

W sytuacji zatem gdy podatnik - z uwagi na zawieszoną działalność gospodarczą - nie prowadzi zapisów w ewidencji VAT, nie ma obowiązku przesyłania JPK_V7M za okresy zawieszenia. Jedynie w sytuacjach wymienionych w art. 99 ust. 7b ustawy o VAT (w tym m.in. w przypadku gdy zawieszenie nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego), pomimo zawieszenia działalności, należy prawidłowo ująć w ewidencji VAT czynności lub zdarzenia, które wystąpiły - i złożyć JPK_V7M.

Stanowisko to potwierdziło MF w odpowiedziach na pytania dotyczące JPK_VAT z deklaracją. Jak czytamy w tym zakresie: "(...) Jeżeli podatnik - z uwagi na zawieszoną działalność gospodarczą - nie prowadzi zapisów w ewidencji VAT, nie ma obowiązku przesyłania JPK_VAT z deklaracją za okresy zawieszenia.

Jednak w niektórych sytuacjach (np. gdy dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów), pomimo zawieszenia działalności, uzupełnia ewidencję VAT i wysyła JPK_VAT z deklaracją (...)".

2. Korekta ulgi na złe długi podczas zawieszenia działalności

W dniu 1 listopada 2021 r. zawiesiłem działalność na dwa lata (24 miesiące). Okazało się jednak, że w JPK_V7M za kwiecień 2022 r. mam obowiązek skorygowania podatku naliczonego w związku z nieuregulowaniem należności z faktury, dla której w tym miesiącu upłynęło 90 dni od ustalonego terminu płatności. Czy w związku z tym muszę złożyć JPK_V7M za kwiecień, czy też mogę skorygować VAT dopiero po odwieszeniu działalności?

Co do zasady, w przypadku zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej nie trzeba składać deklaracji podatkowych za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy.

Należy jednak pamiętać, że zwolnienie z obowiązku rozliczania VAT w okresie zawieszenia nie dotyczy wszystkich podatników i wszystkich sytuacji. Zwolnienie to nie dotyczy podatników:

 • dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
 • podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary - w zakresie których są podatnikiem;
 • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego.
Kalkulatory Kalkulator ulgi na złe długi dostępny jest w serwisie
www.kalkulatory.gofin.pl

Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji w okresie zawieszenia działalności nie dotyczy również okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego. Wynika to z art. 99 ust. 7b pkt 5 ustawy o VAT. Oznacza to, że podatnik, który w rozliczeniu za kwiecień 2022 r. ma obowiązek dokonania korekty VAT na podstawie art. 89b ust. 1 ustawy o VAT mimo, że termin dokonania tej korekty przypada w okresie zawieszenia działalności, musi złożyć JPK_V7M za okres, w którym konieczne jest dokonanie tej korekty.

3. Prawo do odliczenia VAT

Zawiesiłem działalność gospodarczą z dniem 1 listopada 2021 r. na okres 8 miesięcy. W okresie zawieszenia otrzymuję jednak faktury z tytułu umowy leasingu samochodu osobowego zawartej przed okresem zawieszenia. Czy w takiej sytuacji mogę w okresie zawieszenia składać na bieżąco JPK_V7M i wykazywać poniesione przeze mnie wydatki z tego tytułu, czy też mogę ująć te zakupy dopiero w pierwszym JPK_V7M, który złożę po odwieszeniu działalności?

W ustawie o VAT nie określono zasad rozliczania podatku VAT w okresie zawieszenia działalności gospodarczej. Pomocne w tym przypadku będzie wyjaśnienie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, który w interpretacji indywidualnej z dnia 23 lipca 2021 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.324.2021.3.AZ stwierdził, że: "(...) odliczenie podatku naliczonego jest prawem podatnika nie obowiązkiem. Zatem podatnik może złożyć deklarację w okresie zawieszenia działalności i wykazać w niej kwotę podatku naliczonego do odliczenia poprzez jego zadeklarowanie w terminie określonym w art. 86 ust. 10b pkt 1 lub ust. 11 ustawy. Złożenie deklaracji podatkowej w okresie zawieszenia, wiąże się z tym, że podatnik w przypadku braku czynności opodatkowanych w okresie zawieszenia działalności wykazuje kwotę tego podatku do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

W konsekwencji takiego rozliczenia kwota ta zwiększa kwotę podatku naliczonego do odliczenia w następnym okresie rozliczeniowym i w efekcie »dalszego przenoszenia« może być rozliczona z podatkiem należnym (przy braku czynności opodatkowanych w okresie zawieszenia) dopiero w deklaracji złożonej po wznowieniu działalności gospodarczej.

Mając na uwadze fakt, że w okresie zawieszenia podatnik nie jest zobowiązany do składania deklaracji podatkowych, prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego może zostać zrealizowane również poprzez wykazanie tej kwoty w pierwszej deklaracji po odwieszeniu działalności gospodarczej. Powyższa zasada ma zastosowanie do wszystkich wydatków, do których prawo do odliczenia powstaje w okresie zawieszenia, zarówno tych wykorzystywanych do działalności przed zawieszeniem działalności gospodarczej jak też niezbędnych do utrzymania tej działalności poniesionych w okresie zawieszenia.

W konsekwencji Wnioskodawcy przysługuje prawo do składania deklaracji VAT-7 i odliczenia kosztów stałych, związanych z utrzymaniem działalności gospodarczej w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej (podkreślenie redakcji) (...)".

W powyższym zakresie wypowiedziało się również MF w odpowiedziach dotyczących JPK_VAT z deklaracją. Na zadane pytanie: "(...) Czy w okresie zawieszenia (do 6 m-cy podatnik nie jest wykreślony) podatnik, który zrobił zakupy, ma obowiązek wysyłania pliku JPK_VAT z deklaracją za poszczególne miesiące? (...)". MF wyjaśniło: "(...) Nie, w takiej sytuacji podatnik może wykonać odliczenie w JPK_VAT z deklaracją, który składa za pierwszy okres rozliczeniowy po odwieszeniu (...)".

Odnosząc powyższe do zadanego pytania, podatnik może:

 • składać "na bieżąco" - mimo braku takiego obowiązku - JPK_V7M za okresy, w których działalność była (jest) zawieszona, a podatnik zgodnie z ustawą o VAT ma prawo do odliczenia VAT naliczonego, bądź też
 • w pierwszym JPK_V7M składanym po wznowieniu działalności gospodarczej wykazać skumulowany podatek naliczony, jaki wystąpił w okresie zawieszenia tej działalności.

4. Zaprzestanie sprzedaży opodatkowanej

W marcu 2021 r. podatnik zawiesił działalność gospodarczą na okres 14 miesięcy. Czy przepis ustawy o VAT dotyczący obowiązku sporządzenia spisu z natury, w przypadku gdy w okresie 10 miesięcy nie dokonano sprzedaży opodatkowanej ma w tym przypadku zastosowanie?

W myśl art. 14 ust. 3 ustawy o VAT, m.in. osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, które przez okres co najmniej 10 miesięcy nie wykonywały czynności podlegających opodatkowaniu, zobowiązane są do sporządzenia remanentu likwidacyjnego. W remanencie tym podatnik powinien ująć wszystkie posiadane towary, przy nabyciu których przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT. Towary te następnie powinny zostać opodatkowane na zasadach określonych w art. 14 ustawy o VAT.

Jednak w zdaniu drugim powołanego przepisu wprost wskazano, że obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego nie dotyczy podatników, którzy zawiesili wykonywanie działalności na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Zatem Czytelnik, który zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na okres 14 miesięcy, nie ma obowiązku sporządzania spisu z natury.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.