Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Kurs waluty obcej na potrzeby wyceny faktury korygującej ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Kurs waluty obcej na potrzeby wyceny faktury korygującej dla celów CIT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (1133) z dnia 20.06.2022

Spółka z o.o. wystawia, a także otrzymuje faktury korygujące w walucie obcej. Jaki kurs waluty obcej spółka powinna zastosować do wyceny tych korekt: z dnia poprzedzającego dzień jej wystawienia/otrzymania czy kurs przyjęty do wyceny faktury pierwotnej?

Do wyceny faktury korygującej, wystawionej w walucie obcej, stosuje się - zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych - ten sam kurs waluty obcej, jaki przyjęto do wyceny faktury pierwotnej. W niektórych wyrokach sądów administracyjnych wskazuje się na średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej.

W ustawie o PDOP (a także o PDOF) nie zawarto regulacji, które wprost odnosiłyby się do kursu waluty obcej stosowanego do wyceny faktur korygujących wystawionych w walucie obcej. Określono jedynie, że:

 • przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu,
 • koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu; w praktyce do wyceny tej stosuje się generalnie średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury zakupowej.

W praktyce zasadniczo przyjmuje się, że do wyceny faktur korygujących w walucie obcej stosuje się taki sam kurs waluty obcej, jaki przyjęto do wyceny faktury pierwotnej, tj. faktury, na podstawie której pierwotnie wykazano przychód podatkowy lub koszt uzyskania przychodów. Nie ma w tym przypadku znaczenia przyczyna wystawienia faktury korygującej.

Tak wynika np. z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 17 lutego 2020 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.621.2019.2.PC, dotyczącej korekty przychodu w walucie obcej. Zdaniem organu podatkowego data powstania przychodu decyduje o zastosowaniu właściwego kursu waluty, w jakiej osiągnięto przychód. Późniejsza korekta nie zmienia tej zasady.

Według Dyrektora KIS:

 

"(...) faktura korygująca odnosi się ściśle do stanu zaistniałego w przeszłości. Punktem odniesienia do faktury korygującej jest zatem faktura pierwotna. W związku z tym należy przyjąć kurs waluty z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury pierwotnej. Faktura korygująca powinna bowiem oprócz elementów korygowanych odzwierciedlać stan, w którym była wystawiona faktura pierwotna.

To, że podatnik może dokonać korekty przychodu na bieżąco nie oznacza, że powinien przyjąć do przeliczenia korygowanego przychodu kurs bieżący, tj. z dnia roboczego poprzedzającego wystawienie faktury korygującej. Faktury korygujące wystawione przez Spółkę służą rzetelnemu obliczeniu (doprecyzowaniu) prawidłowej wysokości już osiągniętego przychodu należnego. Wystawienie takiej faktury nie prowadzi do powstania przychodu podatkowego, ale skorygowania przychodu już uzyskanego. (...)"

Analogiczne stanowisko zajął Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 4 grudnia 2018 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.504.2018.1.MM, odnosząc się do wyceny faktury korygującej koszty uzyskania przychodów (w związku z otrzymanym rabatem).

Natomiast w orzecznictwie sądów administracyjnych omawiana kwestia nie jest jednolicie traktowana. Przykładowo NSA w wyroku z 25 sierpnia 2020 r., sygn. akt II FSK 1153/18 zajął podobne stanowisko jak organy podatkowe (odnosząc się do faktury korygującej przychody).

Orzecznictwo Treści wyroków dostępne są
w serwisie www.orzecznictwo.gofin.pl

W niektórych wyrokach prezentowane jest jednak odmienne stanowisko. WSA w Krakowie w wyrokach z 9 kwietnia 2019 r., sygn. akt I SA/Kr 207/19 oraz I SA/Kr 208/19 (orzeczenia nieprawomocne) uznał bowiem, że faktury korygujące koszty/przychody powinny być wyceniane po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej (lub innego korygującego dokumentu księgowego). Dyrektor KIS wniósł skargi kasacyjne do NSA, jednak zostały one oddalone w wyrokach z 25 maja 2022 r., sygn. akt II FSK 2530/19II FSK 2531/19 (na dzień oddania tego numeru BI do druku nie było uzasadnienia do ww. wyroków).

W przyszłości okaże się, które ze stanowisk sądów administracyjnych się utrzyma i jaki będzie ono miało wpływ na stanowisko prezentowane przez organy podatkowe w omawianej kwestii.

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.