Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Opodatkowanie wynagrodzenia z umów zlecenia w 2019 r.
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Opodatkowanie wynagrodzenia z umów zlecenia w 2019 r.

Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (482) z dnia 20.01.2019

Przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia zalicza się do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 8 updof, gdy są uzyskiwane wyłącznie od:

 • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
   
 • właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością,
   
 • przedsiębiorstwa w spadku.

Do określenia momentu powstania przychodu z umowy zlecenia stosuje się art. 11 ust. 1 updof. Na jego podstawie przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Wypłata w 2019 r. wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub postawienie go do dyspozycji zleceniobiorcy, wiąże się z koniecznością jego opodatkowania. W 2019 r. zasady opodatkowania umów zlecenia się nie zmieniły, co oznacza, że płatnik nadal obowiązany jest pobierać zryczałtowany podatek dochodowy albo zaliczkę na podatek.

1. Zryczałtowany podatek dochodowy

Zasady poboru zryczałtowanego podatku dochodowego określa art. 30 ust. 1 pkt 5a updof. Ten sposób opodatkowania ma zastosowanie, gdy kwota należności określona w umowie zlecenia zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł. Podatek ten pobiera się w wysokości 18% przychodu.

Kalkulatory Kalkulator płac (umowa zlecenia i o dzieło opodatkowana ryczałtem) dostępny jest w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl

Pobierając podatek, przychodu nie pomniejsza się o koszty uzyskania przychodów. Ponadto od przychodu nie odlicza się składek na ubezpieczenia społeczne, z kolei samego podatku nie zmniejsza się o składkę zdrowotną (nawet jeżeli zleceniobiorca podlega tym ubezpieczeniom). Pobrane przez płatnika składki ZUS zmniejszają kwotę wynagrodzenia wypłacanego zleceniobiorcy.

Płatnik pobierający zryczałtowany podatek dochodowy jest obowiązany do:

 • przekazania pobranego zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym go pobrano - na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby,
   
 • przekazania w formie elektronicznej deklaracji PIT-8AR do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym do właściwego urzędu skarbowego (w przypadku zaprzestania działalności przez płatnika przed tym terminem - do dnia jej zaprzestania).

Nie wystawia on zleceniobiorcy imiennych informacji podatkowych.


2. Zaliczka na podatek

Pobór zaliczki na podatek reguluje art. 41 ust. 1 i 1a updof. Ten sposób opodatkowania ma zastosowanie, gdy:

 • kwota wynikająca z umowy zlecenia jest wyższa niż 200 zł lub 
   
 • umowa zlecenia zawarta została z pracownikiem płatnika, lub
   
 • kwota należności nie jest wprost określona w umowie zlecenia.

Zaliczkę na podatek pobiera się co do zasady w wysokości 18% przychodu pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne. Obliczoną w ten sposób zaliczkę zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, pobranej ze środków podatnika przez płatnika (zmniejszenie to nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki).

Kalkulatory Kalkulator płac (umowa zlecenia i o dzieło opodatkowana ryczałtem) dostępny jest w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl

Płatnik pobierający zaliczkę na podatek jest obowiązany do:

 • wpłaty pobranej zaliczki w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ją pobrano - na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby,
   
 • sporządzenia informacji PIT-11 i przekazania jej:
  • właściwemu urzędowi skarbowemu - w formie elektronicznej w terminie do końca stycznia następnego roku podatkowego (w razie wcześniejszego zaprzestania działalności - do dnia zaprzestania tej działalności),
    
  • zleceniobiorcy - w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym (w razie wcześniejszego zaprzestania działalności - do dnia zaprzestania tej działalności),
 • przesłania do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym do właściwego urzędu skarbowego deklaracji PIT-4R w formie elektronicznej (w przypadku zaprzestania działalności przed tym terminem - do dnia jej zaprzestania).

Przykład

Umowa zlecenia została zawarta z osobą niebędącą pracownikiem płatnika. Jest to jedyny dochód tej osoby, dlatego z umowy tej zleceniobiorca podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Dobrowolnie natomiast przystąpił do ubezpieczenia chorobowego.

Przypadek I

Wynagrodzenie z umowy zlecenia wynosi 180 zł.

Wiersz Wyszczególnienie Kwota (zł)
1 Przychód 180,00
2 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (wiersz 1) 180,00
3 Składki na ubezpieczenia społeczne (wiersz 2 x 13,71%) 24,68
4 Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (wiersz 2 - wiersz 3) 155,32
5 Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania (wiersz 4 x 9%) 13,98
6 Podstawa opodatkowania, po zaokrągleniu do pełnych złotych (wiersz 1) 180,00
7 Zryczałtowany podatek do pobrania, po zaokrągleniu do pełnych złotych (wiersz 6 x 18%) 32,00
8 Do wypłaty zleceniobiorcy (wiersz 1 - wiersz 3 - wiersz 5 - wiersz 7) 109,34


Przypadek II

Wynagrodzenie z umowy zlecenia wynosi 500 zł.

Wiersz Wyszczególnienie Kwota (zł)
1 Przychód 500,00
2 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (wiersz 1) 500,00
3 Składki na ubezpieczenia społeczne (wiersz 2 x 13,71%) 68,55
4 Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (wiersz 2 - wiersz 3) 431,45
5 Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania (wiersz 4 x 9%) 38,83
6 Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku (wiersz 4 x 7,75%) 33,44
7 Koszty uzyskania przychodu [(wiersz 1 - wiersz 3) x 20%] 86,29
8 Podstawa obliczenia zaliczki na podatek, po zaokrągleniu do pełnych złotych (wiersz 1 - wiersz 7 - wiersz 3) 345,00
9 Zaliczka na podatek (wiersz 8 x 18%) 62,10
10 Zaliczka na podatek do pobrania, po zaokrągleniu do pełnych złotych (wiersz 9 - wiersz 6) 29,00
11 Do wypłaty zleceniobiorcy (wiersz 1 - wiersz 3 - wiersz 5 - wiersz 10) 363,62
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.