Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Udokumentowanie nieściągalności wierzytelności protokołem sporządzonym przez podatnika - ...
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Udokumentowanie nieściągalności wierzytelności protokołem sporządzonym przez podatnika - wyrok NSA

Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Podatnik dokonując oszacowania kosztów, jakie musiałby ponieść, gdyby chciał dochodzić swoich należności na drodze sądowej, może uwzględnić w kalkulacji także wydatki na obsługę prawną. Wydatki te muszą jednak uwzględniać koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego określone w stosownych przepisach, a nie ustalone według ceny za usługę wyznaczoną przez wybraną kancelarię prawną, nawet jeżeli cena ta odpowiada wartości rynkowej.

Tak wynika z wyroku NSA z 24 maja 2018 r., sygn. akt II FSK 1439/16.

Spółka dokumentuje nieściągalność niektórych wierzytelności w sposób określony w art. 16 ust. 2 pkt 3 updop, tj. protokołem stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od kwoty wierzytelności. Na potrzeby przygotowania protokołu zwraca się do profesjonalnego podmiotu świadczącego usługi związane z dochodzeniem wierzytelności o określenie wynagrodzenia za takie usługi. Spółka zadała organowi podatkowemu pytanie, czy przy szacowaniu przewidywanych kosztów procesowych i egzekucyjnych związanych z dochodzeniem wierzytelności, będących podstawą do sporządzenia protokołu, powinna uwzględnić wszystkie koszty, jakie są niezbędne dla dochodzenia wierzytelności? Chodzi tu w szczególności o wynagrodzenie kancelarii prawnej z tytułu obsługi procesu dochodzenia wierzytelności, ustalone na podstawie cen opartych na stawkach rynkowych stosowanych przez kancelarię.

Zdaniem spółki odpowiedź jest twierdząca.

Minister Finansów w interpretacji indywidualnej uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Stwierdził, że może ona uwzględnić tylko koszty procesowe i egzekucyjne wynikające z regulacji prawnych określających postępowanie sądowe i egzekucyjne.

Na wydaną interpretację spółka złożyła skargę do WSA, a następnie skargę kasacyjną do NSA. Jednak spór przegrała także przed NSA.

Orzecznictwo Baza orzeczeń wydawanych m.in. przez sądy administracyjne dostępna jest w serwisie
www.orzecznictwo.gofin.pl

Sąd ten, rozpatrując skargę kasacyjną, zauważył, że w art. 16 ust. 2 pkt 3 updop mowa jest o kosztach procesowych i egzekucyjnych, a nie o wszelkich kosztach związanych lub możliwych do poniesienia w celu dochodzenia wierzytelności. Prawdą jest, co podnosi spółka, że ustawodawca nie sformułował definicji pojęcia "kosztów procesowych i egzekucyjnych" na gruncie omawianej ustawy ani na gruncie innych ustaw. Jednak, w świetle literalnego brzmienia powołanego przepisu nie można przyjąć, że pojęcie to powinno być interpretowane szeroko, w sposób pozwalający na uwzględnienie wszystkich potencjalnych wydatków związanych z dochodzeniem wierzytelności, albowiem stałoby to w sprzeczności z językowym brzmieniem tego przepisu.

Za przewidywane koszty procesowe należy uznać całokształt koniecznych do poniesienia przez wierzyciela kosztów, wynikających z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, w związku z ewentualnym, procesowym dochodzeniem wierzytelności. Będą to zarówno koszty procesu, określone w art. 98 § 2 i 3 Kodeksu postępowania cywilnego, jak i koszty egzekucyjne (przepisy o procesie stosuje się odpowiednio do innych rodzajów postępowań, w tym do postępowania egzekucyjnego, do którego mają odpowiednio zastosowanie przepisy art. 98 § 2 i 3 K.p.c.) oraz wszystkie inne wydatki związane bezpośrednio z ewentualnym procesem. Wysokość kosztów sądowych, zasady zwrotu utraconego zarobku lub dochodu oraz kosztów stawiennictwa strony w sądzie, a także wynagrodzenie adwokata, radcy prawnego i rzecznika patentowego regulują odrębne przepisy (art. 98 § 4 K.p.c.).

Zatem podatnik, w tego rodzaju sytuacjach, może wziąć pod uwagę wydatki, które bezpośrednio wynikają z podjęcia czynności procesowych zmierzających do odzyskania wierzytelności, a także wydatki na obsługę prawną. W przypadku tych ostatnich wydatków może jednak uwzględnić tylko takie, które odnoszą się do czynności prawnych niezbędnych do dochodzenia wierzytelności przed sądem, w wysokości wynikającej z wymienionych regulacji prawnych, tj. skalkulowane w oparciu o stosowne przepisy regulujące wysokość opłat pobieranych przez radców prawnych lub adwokatów za czynności wykonywane przez nich w postępowaniu sądowym. Przy czym przewidując wydatki tego rodzaju, podatnik powinien wziąć pod uwagę wynagrodzenie w wysokości co najwyżej maksymalnych stawek określonych w przepisach szczególnych.

Jednocześnie NSA zauważył, że jeżeli dłużnicy mają swoją siedzibę poza granicami kraju, to pojęcie niezbędnych kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego należy interpretować w ten sposób, że obejmuje ono także właściwe przepisy postępowania sądowego i egzekucyjnego obowiązujące w kraju siedziby dłużnika. Jest bowiem wówczas oczywiste, że owe niezbędne koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego muszą być kalkulowane według norm określonych w kraju siedziby dłużnika.

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.