Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Procedura podatkowa  »   Przesłanki wstrzymania realizacji ostatecznej decyzji
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Przesłanki wstrzymania realizacji ostatecznej decyzji

Gazeta Podatkowa nr 55 (1512) z dnia 9.07.2018
Małgorzata Żujewska

Realizacja decyzji kończącej postępowanie podatkowe i przesądzającej o konieczności uregulowania podatku może zostać wstrzymana, jeżeli podatnik zaskarży ją do sądu administracyjnego oraz przedstawi zabezpieczenie spłaty spornej kwoty. Przyjęcie przez organ podatkowy zaproponowanego zabezpieczenia skutkuje wstrzymaniem naliczania odsetek za zwłokę. Alternatywą dla podatników nieposiadających możliwości ustanowienia zabezpieczenia jest przekonanie sądu administracyjnego o potrzebie wstrzymania realizacji zaskarżonego rozstrzygnięcia.

Zabezpieczona spłata

Decyzja ostateczna (od której nie przysługuje odwołanie w postępowaniu podatkowym) podlega wykonaniu. Podatnik ma obowiązek uregulować wynikające z niej zobowiązanie, a jeżeli tego nie zrobi - organ podatkowy może wszcząć egzekucję administracyjną. Szansą na przesunięcie momentu zapłaty jest skierowanie sprawy do sądu administracyjnego.

Organ podatkowy pierwszej instancji wstrzyma realizację decyzji zaskarżonej do sądu administracyjnego, jeżeli zostanie ustanowione odpowiednie zabezpieczenie spłaty spornej kwoty (wraz z odsetkami za zwłokę). Może to zrobić z urzędu - po dokonaniu prawomocnego wpisu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, korzystających z pierwszeństwa zaspokojenia, albo na wniosek podatnika - po przyjęciu zabezpieczenia w postaci poręczenia banku, gwarancji ubezpieczeniowej, weksla lub innego wskazanego w art. 33d § 2 Ordynacji podatkowej (patrz ramka). Zabezpieczenie chroni przed przymusowym ściągnięciem podatku do momentu uprawomocnienia się orzeczenia sądowego. Wstrzymanie realizacji decyzji następuje do wysokości odpowiednio: wartości przedmiotu hipoteki lub zastawu skarbowego albo zabezpieczenia przyjętego od podatnika.

Podatnik nie może liczyć na niepodejmowanie przez organ podatkowy działań egzekucyjnych do czasu upływu terminu wniesienia skargi - wynoszącego 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Przeszkodą w wykonaniu ostatecznej decyzji jest wyłącznie wstrzymanie jej realizacji. Wstrzymanie następuje w formie postanowienia w przypadku spełnienia łącznie dwóch warunków: wniesienia skargi do sądu administracyjnego oraz ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia spłaty spornej kwoty. Nie wystarczy samo zadeklarowanie chęci złożenia skargi, wniesienie przez podatnika wniosku o wstrzymanie wykonania ostatecznej decyzji czy wystąpienie przez organ podatkowy z wnioskiem o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej.

(Nie)naliczanie odsetek

Akceptacja zaproponowanego przez podatnika zabezpieczenia spłaty kwoty objętej zaskarżoną decyzją pozwala zredukować obciążenia odsetkowe w razie przegranej.

Wstrzymanie wykonania decyzji nie ma wpływu na naliczanie odsetek za zwłokę. Wynika tak z art. 239h Ordynacji podatkowej. Odsetki za zwłokę nie są jednak naliczane po przyjęciu przez organ podatkowy zabezpieczenia spłaty zaległości podatkowej wynikającej z zaskarżonej decyzji. Znajduje tu zastosowanie art. 54 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Przepis ten stanowi, że nie nalicza się odsetek za zwłokę od zabezpieczonej kwoty zobowiązania za okres zabezpieczenia, jeżeli objęte nim środki pieniężne, w tym kwoty uzyskane ze sprzedaży objętych zabezpieczeniem rzeczy lub praw, zostały zaliczone na poczet zaległości podatkowych. Stosowanie tej normy nie jest wykluczone w razie wstrzymania wykonania decyzji. W przypadku więc gdy realizacja ostatecznej decyzji zostanie zawieszona w wyniku przyjęcia zabezpieczenia spłaty wynikającego z niej zobowiązania podatkowego, odsetek za zwłokę nie ustala się za okres trwania zabezpieczenia, jeżeli zobowiązanie podatkowe zostanie w przyszłości pokryte z przedmiotu zabezpieczenia.

Przepis mówiący o braku wpływu wstrzymania wykonania decyzji na naliczanie odsetek za zwłokę odnosi się do przypadków samego wstrzymania realizacji rozstrzygnięcia podatkowego. Nie stosuje się go, jeżeli wstrzymaniu towarzyszy zabezpieczenie spłaty spornej kwoty, ponieważ wówczas podstawą redukcji obciążeń odsetkowych jest art. 54 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej (por. interpretację podatkową Dyrektora KIS z dnia 24 kwietnia 2018 r., nr 0111-KDIB2-3.4017.5.2018.LG).

Inna opcja

Alternatywą dla podatników nieposiadających możliwości ustanowienia zabezpieczenia na swoim majątku jest przekonanie sądu administracyjnego o zasadności wstrzymania realizacji zaskarżonego rozstrzygnięcia. Określa to art. 61 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Sąd, po otrzymaniu skargi, może wstrzymać na wniosek podatnika wykonanie decyzji w całości lub w części. Podatnik musi jednak wykazać, że taka ochrona jest niezbędna, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Swoje twierdzenia trzeba poprzeć odpowiednimi dowodami. Sąd administracyjny może zastopować realizację zaskarżonego rozstrzygnięcia, chociażby wcześniej nie zgodził się na to organ podatkowy.

Wstrzymanie wykonania decyzji traci moc z dniem wydania orzeczenia uwzględniającego skargę lub uprawomocnienia się orzeczenia oddalającego skargę.

Formy zabezpieczenia wykonania decyzji stosowane na wniosek podatnika:

- gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa,
- poręczenie banku,
- weksel z poręczeniem wekslowym banku,
- czek potwierdzony przez krajowy bank wystawcy czeku,
- zastaw rejestrowy na prawach z papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub NBP - według ich wartości nominalnej,
- uznanie kwoty na rachunku depozytowym organu podatkowego,
- pisemne, nieodwołalne upoważnienie organu podatkowego, potwierdzone przez bank lub SKOK, do wyłącznego dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku lokaty terminowej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.)

Ustawa z dnia 30.08.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.)

Procedura podatkowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.