Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Procedura podatkowa  »   "Czynny żal" w związku z korektą deklaracji
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

"Czynny żal" w związku z korektą deklaracji

Gazeta Podatkowa nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017
Małgorzata Żujewska

W deklaracji VAT-7 za sierpień 2017 r. mam błąd. Muszę złożyć korektę rozliczenia i dopłacić podatek. Czy do deklaracji korygującej należy dołączyć "czynny żal", aby uniknąć kary za sporządzenie pierwotnego rozliczenia niepoprawnie?

Podatnik, dokonując korekty deklaracji podatkowej, także skutkującej ujawnieniem zaległości podatkowej, nie podlega karze za sporządzenie pierwotnego rozliczenia niepoprawnie. Muszą być jednak spełnione dwa wymogi wskazane w art. 16a Kodeksu karnego skarbowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2137 ze zm.).

Pierwszym warunkiem jest złożenie prawnie skutecznej korekty w rozumieniu Ordynacji podatkowej lub ustawy o KAS. Skuteczność korekty zależy przede wszystkim od czasu jej dokonania. Prawo do złożenia korekty jest zawieszone w trakcie kontroli lub postępowania podatkowego - w zakresie objętym tymi procedurami. Deklaracje sprawdzane w czasie kontroli można poprawić po jej zakończeniu do momentu wszczęcia postępowania podatkowego. Korekta po zamknięciu postępowania podatkowego dopuszczalna jest natomiast tylko w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego. Wynika to z art. 81b § 1 Ordynacji podatkowej. Ograniczenia w składaniu korekt obowiązują również w czasie kontroli celno-skarbowej (w zakresie nią objętym). Istnieją jednak dwie możliwości poprawienia rozliczeń weryfikowanych w tym trybie. Korektę wolno złożyć zaraz po wszczęciu kontroli celno-skarbowej - w terminie 14 dni od dnia doręczenia upoważnienia do jej przeprowadzenia, a także po zakończeniu czynności kontrolnych - w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wyniku kontroli. Stanowią o tym art. 62 ust. 4 oraz art. 82 ust. 3 ustawy o KAS (Dz. U. z 2016 r. poz. 1947 ze zm.).

Drugi warunek, od którego spełnienia uzależniona jest bezkarność w związku z korektą deklaracji podatkowej, to uiszczenie całej należności uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie z powodu błędu w rozliczeniu. Wpłaty należy dokonać niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ. Zaległość podatkową ujawnioną w wyniku poprawienia rozliczenia wpłaca się wraz z odsetkami za zwłokę. Nalicza się je według stawki podstawowej, obniżonej lub podwyższonej - w zależności od tego, kiedy jest składana korekta i w jakim terminie zostanie uregulowany dług. Wpłacie nie podlegają odsetki za zwłokę nieprzekraczające 8,70 zł.

Spełnienie obu warunków daje z mocy prawa ochronę przed odpowiedzialnością karną skarbową za złożenie nieprawdziwego lub nierzetelnego rozliczenia podatkowego. "Czynny żal" jest zbędny. To swego rodzaju samodenuncjacja dokonywana przez sprawcę przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego w celu uniknięcia kary. Korekta deklaracji podatkowej dokonana z zachowaniem opisanych wymogów nie jest karalna, więc nie wymaga złożenia "czynnego żalu".


Kalkulator odsetkowy dostępny jest w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl.

Procedura podatkowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60