Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Inne podatki i opłaty  »   Kiedy stosować podstawowe, obniżone i podwyższone odsetki podatkowe?
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Kiedy stosować podstawowe, obniżone i podwyższone odsetki podatkowe?

Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022
Małgorzata Żujewska

Podatnik, który nieterminowo reguluje podatki, musi liczyć się z obciążeniami odsetkowymi. Odsetki za zwłokę ustala się - w zależności od okoliczności powstania i ujawnienia zaległości podatkowej - według stawki podstawowej, obniżonej lub podwyższonej. Stawki te, po wielu latach stagnacji, od kilku miesięcy systematycznie rosną.

Zmienne stawki

Podatek nieuregulowany w terminie płatności stanowi zaległość podatkową. Konsekwencją jej powstania jest obowiązek uiszczenia odsetek za zwłokę.

Punktem wyjścia dla ustalenia stawek odsetkowych jest stopa lombardowa. Podstawowa stawka odsetek podatkowych jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o NBP, i 2% - ale nie może być niższa niż 8%. Obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych stanowi 50% stawki podstawowej, a podwyższona stawka to 150% stawki podstawowej.

Odsetki za zwłokę wpłaca się po zaokrągleniu do pełnych złotych. Końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 gr pomija się, a wynoszące 50 gr i więcej podwyższa do pełnych złotych. Jeżeli zaległość podatkowa istniała w okresach, w których obowiązywały różne stawki odsetkowe, odsetki za zwłokę należy naliczyć odrębnie za każdy z nich. Zaokrągleniu podlega suma kwot za poszczególne okresy (przykład 1). Nie wpłaca się odsetek podatkowych nieprzekraczających, przed zaokrągleniem do pełnych złotych, 8,70 zł. Zwolnienie to obowiązuje bez względu na to, według jakiej stawki zostały wyliczone: podstawowej, obniżonej czy podwyższonej.

Obniżone odsetki

Obniżona stawka odsetek za zwłokę jest stosowana w przypadku spełnienia wymogów określonych w art. 56a Ordynacji podatkowej.

Zaległość podatkowa musi wynikać z prawnie skutecznej korekty deklaracji (zeznania podatkowego) dokonanej w ciągu 6 miesięcy od dnia upływu terminu złożenia tej deklaracji. Wpłata musi nastąpić w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty (przykład 2). Korekta nie może być efektem działań organów podatkowych. Obniżonych odsetek za zwłokę nie nalicza się w przypadku zapłaty zaległości podatkowej ujawnionej po korekcie dokonanej na skutek czynności sprawdzających. Taka preferencja nie przysługuje także wtedy, gdy korekta rozliczenia jest składana po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej lub po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a jeżeli nie wysyła się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej. Ważny jest zakres dokonanej weryfikacji. Nie ma przeszkód do zastosowania obniżonych odsetek za zwłokę, gdy korekta dotyczy innego okresu rozliczeniowego niż objęty czynnościami sprawdzającymi lub kontrolą, nawet jeżeli do jej dokonania skłonił podatnika wynik tych czynności sprawdzających lub kontroli.

Obniżone odsetki za zwłokę ustala się nie tylko w przypadku zapłaty zaległości podatkowej. Stosuje się je odpowiednio także w razie zaliczenia nadpłaty lub zwrotu podatku, potrącenia albo przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych - na wniosek wniesiony w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty rozliczenia.

Karne odsetki

Podwyższone odsetki za zwłokę są naliczane od zaległości podatkowych w akcyzie lub VAT.

Zasady zwiększenia obciążeń odsetkowych precyzuje art. 56b Ordynacji podatkowej. Podwyższone odsetki za zwłokę nalicza się w przypadku:

1) zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia nadpłaty lub zwrotu podatku ujawnionych przez organ podatkowy w toku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego,

2) dokonania korekty deklaracji:

a) po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a gdy nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej,

b) w wyniku czynności sprawdzających,

c) po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej

- jeżeli kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia nadpłaty lub zwrotu podatku przekracza 25% kwoty należnej i jest wyższa niż 5-krotna wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności zobowiązania lub terminu zwrotu (w 2022 r. 5-krotność minimalnej pensji wynosi 15.050 zł) - przykład 3,

3) ujawnienia przez organ podatkowy w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego niezłożenia deklaracji, mimo istnienia takiego obowiązku, oraz braku zapłaty podatku.

Podwyższone odsetki za zwłokę nie są naliczane, gdy ustala się dodatkowe zobowiązanie w VAT na podstawie art. 112b lub art. 112c ustawy o VAT.

Przykład 1

Podatnik złożył 5 maja 2022 r. korektę PIT-37 za 2020 r. Korekta wykazała zaległość w PIT za 2020 r. w wysokości 580 zł. Podatnik wpłacił ją 5 maja 2022 r., naliczając podstawowe odsetki za zwłokę za okres od 1 maja 2021 r. do 5 maja 2022 r., według stawek: 8%, 8,5%, 10% i 12%. Odsetki za zwłokę wyniosły 50 zł, zgodnie z następującym wyliczeniem:

1) odsetki za okres od 1 maja 2021 r. do 8 lutego 2022 r.: (580 zł × 284 dni × 8%) : 365 = 36,10 zł,
2) odsetki za okres od 9 lutego 2022 r. do 8 marca 2022 r.: (580 zł × 28 dni × 8,5%) : 365 = 3,78 zł,
3) odsetki za okres od 9 marca 2022 r. do 6 kwietnia 2022 r.: (580 zł × 29 dni × 10%) : 365 = 4,61 zł,
4) odsetki za okres od 7 kwietnia 2022 r. do 5 maja 2022 r.: (580 zł × 29 dni × 12%) : 365 = 5,53 zł,
5) suma odsetek: 36,10 zł + 3,78 zł + 4,61 zł + 5,53 zł = 50,02 zł, po zaokrągleniu do pełnych złotych: 50 zł.


Przykład 2

Firma złożyła 2 maja 2022 r. korektę części deklaracyjnej JPK_V7M za styczeń 2022 r. Korekta nie ma związku z czynnościami sprawdzającymi, kontrolą podatkową czy celno-skarbową. Wykazano zaległość podatkową w wysokości 6.598 zł, która została uiszczona 4 maja 2022 r. Podatnik miał prawo naliczyć obniżone odsetki za zwłokę. Korektę JPK_V7M za styczeń 2022 r., uprawniającą do zastosowania tej preferencji, można złożyć do 25 sierpnia 2022 r. (tj. w ciągu 6 miesięcy liczonych od 25 lutego 2022 r.). Zaległość podatkowa została uiszczona w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty pliku.


Przykład 3

Przedsiębiorca po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia przez urząd skarbowy kontroli podatkowej w zakresie VAT za poszczególne miesiące 2021 r. złożył korektę JPK_V7M za lipiec 2021 r. Korekta wykazała, że kwota do zapłaty powinna wynosić 12.800 zł, a podatnik zadeklarował i uiścił 10.000 zł. Kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego wyniosła więc 2.800 zł. Odsetki za zwłokę należy naliczyć według stawki podstawowej. Kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego nie przekroczyła 25% kwoty należnej, tj. 3.200 zł (12.800 zł × 25%), oraz nie przewyższała w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności podatku VAT za lipiec 2021 r. (czyli 26 sierpnia 2021 r.) 5-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, tj. 14.000 zł (minimalne wynagrodzenie w 2021 r. wynosiło 2.800 zł).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.)

Inne podatki i opłaty - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.