Facebook

Jak szukać?»

Uwaga: Do 7 października br. - czas na zastąpienie telepracy pracą tradycyjną lub zdalną 2 października 2023 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US za 2022 r. zeznań PIT-CFC i CIT-CFC. Zeznania te można sporządzić za pomocą DRUKI Gofin
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Inne podatki i opłaty  »   Opłata reprograficzna w nowej ustawie o uprawnieniach artysty zawodowego
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Opłata reprograficzna w nowej ustawie o uprawnieniach artysty zawodowego

Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 1.07.2021
Marta Stefanowicz - Wasilewska

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przygotowało projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego. Akt ten po raz pierwszy całościowo definiuje kategorię artystów zawodowych i ich działalność. Projekt reguluje procedury uzyskania, poświadczania i utrwalania uprawnień artysty zawodowego, a także przychodów z działalności artystycznej. Określa także zasady dostępu artystów do systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Część tych kosztów będzie pokrywana z wpływów z opłaty reprograficznej, która będzie pobierana od większej ilości urządzeń służących do kopiowania i odtwarzania muzyki, filmów, obrazów i tekstów niż obecnie, tj. m.in.: od komputerów, tabletów, kopiarek, odtwarzaczy czy SmartTV, a także czystych nośników danych (płyt, dysków, pendrive'ów czy kart pamięci).

Artysta zawodowy

Projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego zawiera nową kategorię prawną - artysty zawodowego. Uprawnienia artysty zawodowego mają przysługiwać:

 • osobom fizycznym, które mają udokumentowany dorobek artystyczny, potwierdzony przez organizację reprezentatywną,
 • absolwentom studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich uczelni artystycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych, jeżeli wniosek w sprawie potwierdzenia uprawnień artysty zawodowego złożono w terminie 5 lat od uzyskania dyplomu.

Artystom zawodowym mają przysługiwać uprawnienia podatkowe oraz prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne na zasadach określonych w przepisach odrębnych, prawo do Dopłaty, a także uprawnienia wynikające z Karty Artysty Zawodowego.

Artystom zawodowym opłacającym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu posiadania aktualnych uprawnień artysty zawodowego, których przeciętny miesięczny dochód będzie niższy niż 80% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, będzie przysługiwało prawo ubiegania się o przyznanie Dopłaty. Taka dopłata ma wynosić od 20% do 80% obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, liczonych od podstawy ich wymiaru nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie i być uzależniona od uzyskiwanego w poprzednim roku przeciętnego miesięcznego dochodu płatnika. Pozostałą część składki artysta zawodowy będzie opłacał samodzielnie.

Opłata reprograficzna dziś

Projekt ustawy wprowadza zmiany w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jednym z głównych źródeł finansowania uprawnień wynikających z nowej ustawy mają być środki z opłaty reprograficznej. Opłata ta jest jednorazową rekompensatą, ponoszoną przez producentów sprzętu elektronicznego na rzecz artystów i twórców utworów chronionych prawem autorskim, za możliwość niekomercyjnego, bezpłatnego korzystania z ich dzieł na tych urządzeniach. W Polsce lista urządzeń od dawna nie była uaktualniana. Zgodnie z projektem opłatą reprograficzną objęte zostaną nowoczesne urządzenia, z wyjątkiem telefonów komórkowych. Obecnie do wnoszenia opłaty zobowiązani są producenci i importerzy:

1) magnetofonów, magnetowidów i innych podobnych urządzeń,

2) kserokopiarek, skanerów i innych podobnych urządzeń reprograficznych umożliwiających pozyskiwanie kopii całości lub części egzemplarza opublikowanego utworu,

3) czystych nośników służących do utrwalania, w zakresie własnego użytku osobistego, utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, przy użyciu urządzeń wymienionych w pkt 1 i 2.

Maksymalna wartość opłaty ustalona jest w wysokości 3% kwoty należnej z tytułu sprzedaży tych urządzeń i nośników.

Zmieniona opłata

Opłacie reprograficznej po zmianach ma podlegać wprowadzanie na rynek krajowy:

1) urządzeń elektronicznych umożliwiających utrwalanie lub zwielokrotnianie dowolną techniką, w całości lub w części, w ramach własnego użytku osobistego, utworów o charakterze dźwiękowym, audiowizualnym, wyrażonych słowem, znakami graficznymi, fotograficznych lub plastycznych oraz przedmiotów praw pokrewnych,

2) czystych nośników umożliwiających utrwalanie lub zwielokrotnianie dowolną techniką, w całości lub w części, w ramach własnego użytku osobistego, utworów i przedmiotów praw pokrewnych przy użyciu urządzeń, o których mowa w pkt 1,

3) urządzeń elektronicznych umożliwiających utrwalanie lub zwielokrotnianie przy użyciu techniki fotograficznej lub innego procesu przynoszącego podobny skutek, w całości lub w części, w ramach własnego użytku osobistego, utworów wyrażonych słowem, znakami graficznymi, fotograficznych i plastycznych oraz urządzeń wielofunkcyjnych mających przynajmniej dwie spośród funkcji kopiowania, skanowania lub drukowania, z wyłączeniem urządzeń wskazanych w pkt 1,

4) czystych nośników umożliwiających utrwalanie lub zwielokrotnianie dowolną techniką, w całości lub w części, w ramach własnego użytku osobistego, utworów, o których mowa w pkt 3, z wyłączeniem nośników wymienionych w pkt 2.

Przez wprowadzanie na rynek krajowy rozumie się:

1) pierwszą sprzedaż dokonaną:

a) na terytorium RP,

b) z terytorium państwa członkowskiego na terytorium RP w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów Prawa przedsiębiorców,

2) pierwsze przekazanie albo pierwsze przyjęcie w użytkowanie dokonane na terytorium RP.

Opłata ma wynosić od 1% do 4% kwoty brutto należnej z tytułu pierwszej sprzedaży towaru albo wartości rynkowej towaru z dnia pierwszego przekazania albo pierwszego przyjęcia w użytkowanie dokonanego na terytorium RP.

Obowiązek zapłaty będzie ciążył m.in. na producentach, importerach lub podmiotach dokonujących WNT, będących przedsiębiorcami lub innymi osobami wpisanymi do KRS, którzy wprowadzają na rynek krajowy towary, od których ma być pobierana opłata, a także na podmiotach dokonujących sprzedaży wysyłkowej z terytorium państwa członkowskiego na terytorium RP na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Jeżeli wprowadzenie na rynek krajowy zostanie dokonane z pominięciem tych podmiotów, obowiązek zapłaty opłaty będzie ciążył na osobie będącej przedsiębiorcą, tj. osobie fizycznej, która zakupiła na własny użytek towar, lub na użytkowniku, który pierwszy przyjął towar w użytkowanie.

Organem uprawnionym do poboru opłaty będzie, co do zasady, naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu zobowiązanego do zapłaty opłaty.

Nowe definicje w ustawie o uprawnieniach artysty zawodowego

» Artysta zawodowy to osoba wykonująca zawód artystyczny z potwierdzonymi uprawnieniami.
» Zawód artystyczny to działalność twórcza lub wykonawstwo artystyczne w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym obejmujące czynności związane z powstawaniem dzieła, m.in. próby do występów i same występy, prowadzone w następujących dziedzinach: architekturze, muzyce, sztukach wizualnych, sztukach performatywnych, teatrze, filmie, literaturze, tańcu, twórczości ludowej.
» Organizacja reprezentatywna to organizacja obsługująca ponad 10% artystów zawodowych w danym zawodzie artystycznym, dla którego mierzona jest reprezentatywność, lub jeżeli nie ma tak licznej organizacji, organizacja obsługująca największą liczbę artystów zawodowych w danym zawodzie artystycznym, dla którego mierzona jest reprezentatywność.

Inne podatki i opłaty - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.