Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Inne podatki i opłaty  »   Opłata za wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Opłata za wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Gazeta Podatkowa nr 19 (1476) z dnia 5.03.2018
Małgorzata Żujewska

Zaskarżyłem do wojewódzkiego sądu administracyjnego decyzję w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych. Otrzymałem wezwanie do zapłaty wpisu, ale nie stać mnie na jego uiszczenie. Zamierzam złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Czy w związku z jego wniesieniem muszę uiścić opłatę?

NIE. Wniesienie wniosku o zwolnienie od kosztów postępowania sądowoadministracyjnego nie podlega opłatom sądowym.


Druki PPF i PPPr dostępne są w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Inne druki.


Zwolnienie od kosztów sądowych uzyskuje się w ramach tzw. prawa pomocy. Wniosek o przyznanie prawa pomocy trzeba sporządzić na odpowiednim urzędowym formularzu. Osoby fizyczne wypełniają druk oznaczony symbolem PPF, a osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - PPPr. Wnioskodawca musi wykazać, że nie posiada wystarczających środków na pokrycie kosztów postępowania sądowoadministracyjnego. Sprowadza się to do szczegółowego przedstawienia dochodów i stanu materialnego, a w przypadku osób fizycznych - także sytuacji rodzinnej. Sąd ma prawo wezwać do złożenia dodatkowych oświadczeń lub przedłożenia dokumentów źródłowych dotyczących sytuacji majątkowej, dochodów i stanu rodzinnego, jeżeli oświadczenia zawarte we wniosku budzą wątpliwości lub okażą się niewystarczające do oceny rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych wnioskodawcy.

Niepobieranie opłat sądowych w związku z wniesieniem wniosku o przyznanie prawa pomocy przewiduje art. 243 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.). Opłaty sądowe to wpis i opłata kancelaryjna.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Inne podatki i opłaty - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60